Informácia o zasadnutí GP ECAV na Slovensku

V piatok 10. mája 2019 v účelovom zariadení AGAPÉ vo Svätom Jure zasadalo Generálne presbyterstvo ECAV na Slovensku. Rokovanie viedlo predsedníctvo cirkvi: generálny biskup Ivan Eľko a generálny dozorca Ján Brozman.

 

Predsedníctvo ECAV | 17.5.2019

viac

Presbyterstvo CZ ECAV Tisovec vypisuje SÚBEH na obsadenie miesta ZBOROVÉHO FARÁRA

Zbor patrí do Rimavského seniorátu. Bohoslužobnou rečou je slovenčina. Zbor je monolitný a má 614 členov. Náboženská výchova sa vyučuje na jednej ZŠ, zbor má potenciál pre prácu s každou vekovou skupinou. K dispozícii je štvorizbový byt s ústredným kúrením vo fare so záhradou.

 

Roman Roskoš, farár v Klenovci | 17.5.2019

viac

Organový koncert vo Veľkom evanjelickom kostole v Bratislave

Srdečne vás pozývame na koncert žiakov Konzervatória a ZUŠ 18. mája o 18:00h vo Veľkom evanjelickom kostole v Bratislave.

 

Janko Siroma | 14.5.2019

viac

Pozvanie na Festival chrámovej piesne

Západný dištrikt ECAV na Slovensku a Výbor cirkevnej hudby a hymnológie ECAV na Slovenskua, pozývajú spevácke zbory zo Západného dištriktu na 3. ročník Festivalu chrámovej piesne. Podujatie sa uskutoční pri príležitosti 100. výročia smrti M. R. Štefánika, dňa 12. októbra 2019 v evanjelickom kostole v Trnave.

 

Mária Hroboňová, tajomníčka biskupa ZD ECAV | 14.5.2019

viac

Pozývame na kurz cirkevných hudobníkov

Výbor cirkevnej hudby a hymnológie ECAV na Slovensku pozýva kantorov a dirigentov na štvordňový „ Kurz cirkevných hudobníkov“.

 

Výbor cirkevnej hudby a hymnológie ECAV na Slovensku | 14.5.2019

viac

Hľadáme učiteľku

Evanjelická základná škola v Bratislave hľadá učiteľa/ku ZŠ -1. stupeň s nástupom od 26.08.2019.

 

Mgr. Renáta Minarovičová, zástupkyňa EZŠ | 10.5.2019

viac

Programové tipy na RTVS

Televízny posol, Slovo, Božie domy alebo Velikáni dejín. Aj tieto relácie odporúčame do vašej pozornosti vo vysielaní RTVS.

 

Miloslav Gdovin, dramaturg RTVS | 10.5.2019

viac

Pripravujeme májové vydanie Evanjelických Novín

Milé sestry, milí bratia, s Božou pomocou a z Božej milosti pripravujeme májové vydanie Evanjelických Novín. Uzávierka textov je 14. mája. V prípade, že potrebujete zverejniť oznamy o podujatiach vo vašom cirkevnom zbore, senioráte, dištrikte, texty posielajte na adresu noviny@ecav.sk.

 

Eva Bachletová, šéfredaktorka Evanjelických Novín | 9.5.2019

viac

Zomrela sestra Margita Jurkovičová, rod. Vojtková

Posledná rozlúčka s vdovou po zosnulom farárovi dr. Ladislavovi Jurkovičovi, bude 13.5.2019 v Košiciach. Pozostelaje rodine vyslovujeme úprimnú sústrasť. Blahoslavení sú všetci, ktorí v Pánovi zomierajú – oni od svojich prác odpočívajú.

 

Predsedníctvo ECAV | 9.5.2019

viac

Generálne presbyterstvo v Žiline

Generálne presbyterstvo zasadalo dňa 12.4.2019 v CZ ECAV Žilina. Prítomných privítal brat gen. dozorca a predsedníctvo zboru. Ďakujeme všetkým členom CZ Žilina za milé prijatie a všetku pohostinnosť. Uznesenia zo zasadnutia nadobudli právoplatnosť 8.5.2019. Niektoré z nich dávame aj do vašej pozornosti.

 

Predsedníctvo ECAV | 9.5.2019

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart