Prečítajte si v EPST č. 1 − 2017

Milí čitatelia, v novom roku Vám prajeme veľa zdravia, šťastia, Božieho požehnania a osobnej spokojnosti. Tešíme sa, že sa budeme týždeň čo týždeň stretávať na stránkach Evanjelického posla spod Tatier. V č. 1 si chceme pripomenúť 40. výročie vydania Charty 77, ktorá kritizovala štátnu moc za nedodržiavanie ľudských práv.

 

Zuzana Zimániová, EPST, zuzana.zimaniova(at)tranoscius.sk | 16.1.2017

viac

Zamyslenia na týždeň po 2. nedeli po Zjavení

Bratia a sestry, aj v tomto roku Vám ponúkame na prečítanie zamyslenia na každý deň v cirkevnom roku 2016 – 2017, ktoré v tlačenej podobe vyšli pod názvom HRAD PREPEVNÝ (Tranoscius, 2016).

 

Edita Škodová | 14.1.2017

viac

Televízny posol 15. 1.

V nedeľu 15. 1. 2017 o 13:05 na Dvojke si môžete pozrieť Televízny posol, magazín venovaný evanjelikom s ekumenickým presahom na ďalšie cirkvi. Témy: 500. výročie reformácie. 25. výročie Evanjelickej diakonie. Cirkevný zbor v Kšinnej. Spomienky Anny Blahovej-Šikulovej na manžela Vincenta. Oxfordský slovník venovaný teológii Martina Luthera. Repríza: pondelok 16. 1. o 12:40 na Dvojke.

 

Miloslav Gdovin, dramaturg RTVS, miloslav.gdovin(at)rtvs.sk | 13.1.2017

viac

SLOVO na 2. nedeľu po Zjavení

V rubrike Slovo na týždeň sa vám na 2. nedeľu po Zjavení 15. 1. 2017 prihovorí Mgr. František Korečko, duchovný správca, Ev. gymnázium J. A. Komenského v...

 

Blažena Zaťková, tajomníčka ITV, itv(at)ecav.sk | 13.1.2017

viac

Sviatočné slovo na ITV na 6. 1. a 8.1.

V rubrike Slovo na týždeň sme pre vás pripravili sviatočné príhovory: Zjavenie Krista Pána mudrcom 6. 1. 2017: doc. ThDr. Peter Gažík, EBF UK, Bratislava 1. nedeľa po Zjavení 8. 1. 2017: Mgr. Andrea Valentová, duchovná správkyňa, Evanjelické gymnázium, Banská...

 

Blažena Zaťková, tajomníčka ITV, itv@ecav.sk | 4.1.2017

viac

Požehnaný nový rok 2017!

Aj tohto roku buď pri našom boku, Bože, Otče náš! Nás láskou obdaruj, pred záhubou varuj, milostivo stráž!

 

Tlačové oddelenie GBÚ ECAV na Slovensku | 31.12.2016

viac

Z obsahu januárovej Dúhy

Maľované čítanie – Podobenstvá Príbeh s domaľovankou – Biele vločky z rozprávočky Vynálezy, ktoré zmenili svet Evanjelické osobnosti – Milan Rastislav Štefánik Na detskej besiedke – Buďme rybármi ľudí Predstavujeme vám: Evanjelická škôlka v Žiline

 

Iveta Topolčanyová s kolektívom Dúhy | 29.12.2016

viac

Vianočné želanie 2016

Požehnané vianočné sviatky

 

Generálny biskup Miloš Klátik a pracovníci GBÚ | 22.12.2016

viac

Médiá na vianočné sviatky 2016

Štedrý večer 24. 12. Rádio Regina – 16:00 – štedrovečerné služby Božie z Kremnice; káže zborový farár J. Pacek; piesne ES č. 20, A 2, 19, 39, A 11, 41, 60 TA3 – 17:00 – štedrovečerné služby Božie z Ev. a. v. kostola v Pezinku; káže generálny biskup M. Klátik; piesne ES č. A 1, 30, 41, A 13, 38, 60...

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 20.12.2016

viac

Prečítajte si v EPST č. 51 − 52

Požehnané Vianoce s Evanjelickým poslom spod Tatier! − Takéto prianie uvádza do vianočného dvojčísla, ktoré vychádza v týždni pred sviatkami narodenia Pána. Už tradične v ňom nájdete 32 strán pútavého čítania. Okrem iného jeho strany zapĺňajú aj tieto články:

 

Zuzana Zimániová, EPST, zuzana.zimaniova(at)tranoscius.sk | 20.12.2016

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart