Zamyslenia na týždeň po 6. pôstnej nedeli 25. 3.

Bratia a sestry, vo vydavateľstve Tranoscius vyšiel už 5. ročník knihy zamyslení na každý deň cirkevného roka pod názvom „Hrad prepevný. Zamyslenia na každý deň v cirkevnom roku 2017 – 2018“. Aj v tomto roku Vám ich ponúkame na prečítanie aj na našej webovej stránke.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 24.3.2018

viac

Služby Božie z Pezinka 25. 3.

RTVS v Rádiu Slovensko a Rádiu Regina odvysiela na 6. pôstnu nedeľu 25. marca 2018 o 9.05 hod. pašiové služby Božie z CZ ECAV Pezinok. Kázať bude zborový farár Vladimír Kmošena, konsenior BAS. Spievať sa bude podľa Pašíí na Kvetnú nedeľu.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 23.3.2018

viac

Slovo na 6. pôstnu nedeľu 25. 3.

V rubrike Slovo na týždeň sa vám 25. marca 2018 na 6. pôstnu nedeľu prihovorí Mgr. Vladimír Valent, senior, Selenča, Slovenská evanjelická a. v. cirkev v Srbsku.

 

Blažena Zaťková, tajomníčka ITV, itv(at)ecav.sk | 23.3.2018

viac

Zbierka cirkevnoprávnych predpisov, čiastka 1-2018

Oznamujeme, že v rubrike Dokumenty a tlačivá je pod bodom B. Cirkevnoprávne predpisy a číslom 44 zverejnená Zbierka cirkevnoprávnych predpisov, čiastka...

 

Oľga Duchová, tajomníčka synody a GP, tajomnik(at)ecav.sk  | 21.3.2018

viac

Prečítajte si EPST č. 10 - 2018

Biblia je knihou kníh, no niekedy jej nerozumejú ani dospelí. Hoci je pre kresťanov výnimočná a chcú ju ako poklad odovzdať ďalšej generácii, je predovšetkým – a sám názov to napovedá – knihou. Ako ju priblížiť deťom? Od akého veku treba dieťa zoznamovať s Bibliou? Na to odpovie téma najnovšieho Evanjelického posla.

 

Zuzana Zimániová, EPST, zuzana.zimaniova(at)tranoscius.sk | 13.3.2018

viac

Televízny posol 11. 3.

Televízny posol, magazín pre evanjelikov s presahom na ďalšie cirkvi, si pozrite na DVOJKE v nedeľu 11. 3. 2018 o 13.20 hod. Repríza: 12. 3. 2018 o 12.55 hod. 19.45 Dvojka – Slovo Milana Juríka, prodekana EBF UK v Bratislave

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 9.3.2018

viac

Prečítajte si EPST č. 9 - 2018

Marec sa už roky spája s knihami. Kniha totiž bola a je neodmysliteľným spoločníkom mladších aj starších. Je však aj v dnešnej pretechnizovanej dobe marec stále oprávneným mesiacom knihy? Ako to bolo v minulosti? Na to sme sa pozreli v téme 9. čísla Evanjelického posla.

 

Zuzana Zimániová, EPST, zuzana.zimaniova(at)tranoscius.sk | 8.3.2018

viac

Prečítajte si EPST č. 8 - 2018

Vyše 240 popravených a 4500 zahynulo vo väzení. Vyše 2000 odsúdených z politických dôvodov, 10 000 ľudí skončilo v táboroch nútených prác bez súdu. Stovky tisíc odišli do exilu. Represie tvrdo postihli vysokoškolákov, sedliakov, dôstojníkov, farárov, veriacich... Aj v EP pripomíname, čo sa udialo pri komunistickom puči pred 70 rokmi.

 

Zuzana Zimániová, EPST, zuzana.zimaniova(at)tranoscius.sk | 26.2.2018

viac

Prečítajte si EPST č. 7 - 2018

Prednedávnom sa v niektorých zboroch našej cirkvi odohrali „konferencie o rodovej rovnosti“. Čo sa skrýva za týmto pojmom? Akú ideológiu si máme predstaviť pod názvom „gender“ a čo so sebou prináša do našej spoločnosti a cirkvi? Poznáme jej pravú tvár a skryté úskalia? I na to odpovedá téma nového čísla Evanjelického posla.

 

Zuzana Zimániová, EPST, zuzana.zimaniova(at)tranoscius.sk | 20.2.2018

viac

Služby Božie na 1. pôstnu nedeľu zo Soli

RTVS – STV na Jednotke odvysiela na 1. pôstnu nedeľu 18. februára 2018 o 9.30 hod. priamy prenos z evanjelických služieb Božích z CZ ECAV Soľ. Kázať bude konsenior ŠZS Ľuboš Kubačka; spievať sa budú piesne ES č. 80, 85, 83, 110, A 30.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 13.2.2018

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart