Svetový deň pamiatky obetí dopravných nehôd - 18 november 2018

Velební bratia farári, velebné sestry farárky. Srdečne vás pozdravujeme z Úradu ekumenickej pastoračnej služby Ministerstva vnútra Slovenskej republiky s prianím, aby Pán Boh pridával na každý deň svojho pokoja a rozhojňoval Jeho požehnanie na vašej službe. Aj tohto roku sa opäť obraciame na vás, s prosbou a zároveň ponukou pripojiť sa v 3.novembrovú nedeľu počas služieb Božích k spoločným modlitbám za rodiny dotknuté tragickými...

 

pplk. Mgr. Milan Petrula ev. farár, riaditeľ Úradu EPS pri MV SR | 15.11.2018

viac

Zamyslenia na týždeň po 24. nedeli po Svätej Trojici 2018

Bratia a sestry, aj na www.ecav.sk si môžete prečítať zamyslenia našich duchovných z knihy „Hrad prepevný. Zamyslenia na každý deň cirkevného roka 2017 – 2018“, ktorá vyšla v roku 2017 vo vydavateľstve Tranoscius, a. s., Liptovský Mikuláš.

 

media(at)ecav.sk | 14.11.2018

viac

RTVS na Pamiatku reformácie 31. 10.

17:00 STV JEDNOTKA – reformačné služby Božie z Príboviec; káže gen. biskup M. Klátik; piesne ES č. 190, 274, 564, 260, 263, A 66 19:40 STV DVOJKA - Sviatočné slovo. Príhovor gen. biskupa M. Klátika k Pamiatke reformácie 21:05 Rádio Regina – reformačné služby Božie zo Sásy (HOS); káže zborová farárka E. Fujeríková; piesne ES č. 247, 354, 475, 263, A 65

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 30.10.2018

viac

Sviatočné slovo na Pamiatku reformácie 2018

V rubrike Slovo na týždeň sa vám na Pamiatku reformácie 31. 10. 2018 prihovorí doc. PhDr. Miloš Klátik, PhD., generálny biskup ECAV na Slovensku....

 

Blažena Zaťková, tajomníčka ITV, itv(at)ecav.sk | 30.10.2018

viac

Televízny posol 30. 9. o krajanoch

V nedeľu 30. 9. 2018 o 12:05 na Dvojke bude odvysielaný Televízny posol venovaný slovenským evanjelikom žijúcim v Srbskej republike. Repríza: 1. 10. 2018 o 13:00 na Dvojke.

 

Miloslav Gdovin, dramaturg RTVS | 28.9.2018

viac

RTVS 23. septembra 2018

9.05 – Rádio Slovensko, Rádio Regina – služby Božie z Muránskej Dlhej Lúky 10.00 – STV Dvojka – ordinácia novokňazov ECAV – Banská Bystrica-Radvaň

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 20.9.2018

viac

Služby Božie z Trebišova 26. 8.

RTVS v Rádiu Slovensko a Rádiu Regina odvysiela na 13. nedeľu po Sv. Trojici 26. augusta 2018 o 9.05 hod. služby Božie z CZ ECAV Trebišov. Kázať bude zborový farár Mgr. Marek Semko. Spievať sa budú piesne z ES č. 195, 352, 197, 222, A 85.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 24.8.2018

viac

Dodatočné prijímacie konanie na EBF UK 2018-19

Evanjelická bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave vyhlasuje dodatočné prijímacie konanie na štúdium v akademickom roku 2018/2019. Viac

 

Mgr. Milan Jurík, PhD., dekan EBF UK | 14.7.2018

viac

Rozhlasové služby Božie z Branča

RTVS – SRo v Rádiu Regina 5. júla 2018 o 10.00 hod. odvysiela priamy prenos z evanjelických služieb Božích z Dištriktuálneho dňa Západného dištriktu na hrade Branč. Kázať bude dekan EBF UK Milan Jurík. Piesne: 192, 267, 564, 466, A 66, 263.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 2.7.2018

viac

Prečítajte si EPST č. 24 - 2018

Evanjelický posol č. 24 predstavuje kandidátov na generálneho biskupa, generálneho dozorcu a dištriktuálneho dozorcu VD. Môžete si ho prečítať aj na adrese: www.floowie.com/sk/zobrazenie/ep-24-2018 ...

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 13.6.2018

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart