Evanjelické služby Božie z CZ Senica-Čáčov

RTVS – SRo v Rádiu Slovensko 27. mája 2018 o 9.05 hod. odvysiela služby Božie z Ev. a. v. kostola v Senici-Čáčove. Kázať bude zborová farárka Mgr. Lenka Sedláčková. Spievať sa budú piesne z ES č. 188, 357, 197, 182, A 47.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 23.5.2018

viac

Zamyslenia na týždeň po svätodušných sviatkoch 2018

Bratia a sestry, aj na www.ecav.sk si môžete prečítať zamyslenia našich duchovných z knihy „Hrad prepevný. Zamyslenia na každý deň cirkevného roka 2017 – 2018“, ktorá vyšla v roku 2017 vo vydavateľstve Tranoscius, a. s., Liptovský Mikuláš.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 19.5.2018

viac

Sviatočné slovo na svätodušné sviatky

V rubrike Slovo na týždeň sa vám na 1. slávnosť svätodušnú 20. 5. prihovorí Mgr. Marián Čop, superintendent ECAV v ČR, zborový farár SEAVCZ v Prahe. Na 2. slávnosť svätodušnú 21. 5. sa prihovorí Ivan Havassy, študent 5. roč. EBF UK, kandidát duchovnej služby....

 

Blažena Zaťková, tajomníčka ITV, itv@ecav.sk | 18.5.2018

viac

Nové na ITV - Rozpomienka na slávnosti k 500. výročiu reformácie

Bratia a sestry, na ITV ECAV na Slovensku v rubrike Oslobodení Božou milosťou uverejňujeme rozpomienku na slávnosti k 500. výročiu reformácie "Oslobodení Božou...

 

Blažena Zaťková, tajomníčka ITV, itv@ecav.sk | 17.5.2018

viac

Prečítajte si EPST č. 18 - 2018

V Evanjelickom posle č. 18 z 9. mája 2018 si okrem iného zaujímavého čítania môžete prečítať aj informácie o kandidátoch na biskupa Západného dištriktu ECAV na Slovensku.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 15.5.2018

viac

RTVS - DVOJKA na svätodušné sviatky

SLOVO - 20. 5. 2018 o 9.50 hod. - príhovor dištriktuálneho biskupa ZD Mgr. Milana Krivdu na 1. slávnosť svätodušnú

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 10.5.2018

viac

DÚHA v máji 2018 prináša

Maľované čítanie – Pán Ježiš uzdravuje Na detskej besiedke – Miluškina dôvera Evanjelické osobnosti – Hana Zelinová Cirkevné sviatky – Traja, a predsa JEDEN Predstavujeme vám – Detská besiedka v Batizovciach Hráme a učíme sa s Dúhou – Deň matiek

 

Iveta Topolčanyová s kolektívom Dúhy | 8.5.2018

viac

Sviatočné slovo na sviatok Vstúpenie Krista Pána na nebo 10. 5.

V rubrike Slovo na týždeň sa vám 10. mája 2018 na sviatok Vstúpenie Krista Pána na nebo prihovorí Mgr. Miloslav Gdovin, teológ, dramaturg...

 

Blažena Zaťková, tajomníčka ITV, itv(at)ecav.sk | 7.5.2018

viac

Služby Božie z L. Mikuláša na DVOJKE 15. 4.

RTVS – STV na Dvojke 15. apríla 2018 o 9.30 hod. v priamom prenose odvysiela služby Božie z Ev. kostola v Liptovskom Mikuláši pri príležitosti 120. výročia založenia Tranoscia. Kázať bude generálny biskup Miloš Klátik.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 11.4.2018

viac

Televízny posol a Slovo 8. 4.

Televízny posol, magazín pre evanjelikov s presahom na ďalšie cirkvi, si pozrite na DVOJKE v nedeľu 8. 4. 2018 o 13.20 hod. Slovo ev. farára prof. J. Bándyho – 19.45 hod. na Dvojke

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 3.4.2018

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart