Zamyslenia na týždeň po 23. nedeli po Sv. Trojici 2017 – Predposlednej nedeli cirkevného roka

Bratia a sestry, aj v tomto roku Vám ponúkame na prečítanie zamyslenia na každý deň v cirkevnom roku 2016 – 2017, ktoré v tlačenej podobe vyšli pod názvom HRAD PREPEVNÝ (Tranoscius, 2016).

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 19.11.2017

viac

SLOVO na 23. nedeľu po Sv. Trojici 19. 11.

V rubrike Slovo na týždeň sa vám na 23. nedeľu po Sv. Trojici 19. 11. 2017 prihovorí ev. a. v. farárka Mgr. Marcela Durajová, Evanjelické gymnázium v Banskej...

 

Blažena Zaťková, tajomníčka ITV, itv(at)ecav.sk | 18.11.2017

viac

Nové na ITV - 15. seniorálne stretnutie Bratislavského seniorátu v Modre-Kráľovej

Bratia a sestry, na ITV ECAV na Slovensku v rubrike Oslobodení Božou milosťou prinášame zostrih zo seniorálneho stretnutia Bratislavského seniorátu 15. 10. 2017 v Modre-Kráľovej. ...

 

Blažena Zaťková, tajomníčka ITV, itv@ecav.sk | 15.11.2017

viac

RTVS Dvojka 19. 11. 2017

Slovo o 19.50 hod. bude mať Mgr. Miroslav Eštok, zborový farár v Záriečí, konsenior Turčianskeho seniorátu (repríza: 2.45 hod.).

 

Miloslav Gdovin, dramaturg, Redakcia duchovného života RTVS, miloslav.gdovin(at)rtvs.sk | 14.11.2017

viac

Ponuka z vydavateľstva Perlička

Všetkým, ktorí by chceli deťom na Mikuláša alebo na Vianoce pribaliť do balíčkov aj pravé posolstvo Vianoc a čaro modlitby, sme sa rozhodli ponúknuť do 19. 11. 2017 vrátane veľkú akciovú supercenu.

 

Ingrid & Ondrej Peťkovskí, vydavateľstvo Perlička | 9.11.2017

viac

Prečítajte si v EPST č. 43 - 2017

Kto sú anjeli a ako sa na tieto biblické postavy pozeráme my, evanjelici? Na to odpovedá téma 43. tohtoročného Evanjelického posla spod Tatier. Dočítate sa, prečo sa o anjeloch oplatí teologicky premýšľať.

 

Zuzana Zimániová, EPST, zuzana.zimaniova(at)tranoscius.sk | 31.10.2017

viac

RTVS − STV k reformácii v nedeľu 29. 10.

DVOJKA 19.50 Slovo: príhovor ThDr. Petra Macu, ev. a. v. farára v Moravskom Lieskovom 20.10 Genius loci: Evanjelický artikulárny kostol v Hronseku. Dokument 01.25 Slovo − repríza JEDNOTKA: 14.25 Ján Žiška. Historický veľkofilm

 

Miloslav Gdovin, dramaturg, Redakcia duchovného života RTVS, miloslav.gdovin(at)rtvs.sk | 19.10.2017

viac

Z programov RTVS v nedeľu 22. 10.

Rádio Slovensko, Rádio Regina 9.05 – Evanjelické služby Božie z Vrboviec; kázať bude Mgr. Miroslav Hvožďara, PhD., zborový farár-senior MYS; piesne ES č. 192, 233,200, 222, A 65

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 17.10.2017

viac

Vyšiel časopis Rozmer č. 3 - 2017

Štvrťročník Rozmer – časopis pre kresťanskú duchovnú orientáciu - ponúka prehľad o súčasnej náboženskej scéne. Renomovaní autori sa v ňom venujú aktuálnej problematike nových náboženských hnutí a siekt, ako i javom, ktoré s tým súvisia. Časopis venuje i religionistickým témam približujúcim históriu starovekých kultúr a svetových náboženstiev. Jeho vydavateľmi sú Ekumenická rada cirkví v SR a občianske združenie Ekumenická spoločnosť pre štúdium siekt.

 

Boris Rakovský, šéfredaktor, rozmer@sekty.sk | 11.10.2017

viac

Zmena v programe RTVS - DVOJKA 8. 10.

18.50 Slovo – Olina Kolar, evanjelická a. v. farárka v Horných Zeleniciach; repríza 1.40 20.15 Genius loci – Evanjelický kostol v Štítniku. (repríza pondelok 9. 10. 2017, 12.40)

 

Miloslav Gdovin, dramaturg RTVS, miloslav.gdovin@rtvs.sk | 6.10.2017

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart