Slovo na 3. nedeľu po Zjavení 21. 1.

V rubrike Slovo na týždeň sa vám 21. 1. 2018 na 3. nedeľu po Zjavení prihovorí Mgr. Ivan Belanji, doktorand na EBF UK v...

 

Blažena Zaťková, tajomníčka ITV, itv(at)ecav.sk | 19.1.2018

viac

Zamyslenia na týždeň po nedeli 14. januára 2018 – 2. nedeli po Zjavení

Bratia a sestry, vo vydavateľstve Tranoscius vyšiel už 5. ročník knihy zamyslení na každý deň nastávajúceho cirkevného roka pod názvom „Hrad prepevný. Zamyslenia na každý deň v cirkevnom roku 2017 – 2018“. Aj v tomto roku Vám ich ponúkame na prečítanie aj na našej webovej stránke.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 13.1.2018

viac

Z programu RTVS Dvojka 13. − 15. 1. 2018

Nedeľa 14. 1. 2018 13.00 - Televízny posol. Repríza: 15. 1. o 12.30 hod. 10.00 - Ekumenické služby Božie z kostola Reformovanej kresťanskej cirkvi v Bratislave

 

Miloslav Gdovin, dramaturg RTVS, miloslav.gdovin@rtvs.sk | 12.1.2018

viac

Sviatočné SLOVO na 6. 1. a 7. 1. 2018

6. 1. 2018 - Zjavenie Krista Pána mudrcom - Mgr. Eunika Jurková, zborová kaplánka, Nové Mesto n/Váhom 7. 1. 2018 - 1. nedeľa po Zjavení - Mgr. Danica Fojtíková, seniorálna kaplánka LOS

 

Blažena Zaťková, tajomníčka ITV, itv@ecav.sk | 3.1.2018

viac

Sviatočné SLOVO na Silvester a Nový rok

V rubrike Slovo na týždeň sa vám na Vianoce a Závierku občianskeho roka prihovoria: 31. 12. 2017 - Závierka občianskeho roka - Mgr. Zuzana Brdiarová, zborová farárka, Kraľovany 1. 1. 2018 - Nový rok - Mgr. Blanka Kostelná, zborová farárka, Zemianske...

 

Blažena Zaťková, tajomníčka ITV, itv@ecav.sk | 31.12.2017

viac

Vianočné želanie 2017

Požehnané vianočné...

 

Generálny biskup Miloš Klátik, generálny dozorca Imrich Lukáč a pracovníci GBÚ | 22.12.2017

viac

Čo nájdete v Dúhe v januári 2018?

Vkladačka: Novoročná hra - Dary pre Kráľa kráľov Pán Ježiš uzdravuje – Kanaánka Veselé počítanie alebo ako sme hľadali hríbiky do novoročnej kapustnice Pesnička s úlohou: Hviezda nad Betlemom Evanjelické osobnosti: Ján Kollár Cirkevné sviatky : Mudrci Na detskej besiedke: Nevzdávaj sa, bojuj a ver! Detské besiedky z Bystrého a Boliarova

 

Iveta Topolčanyová s kolektívom Dúhy | 21.12.2017

viac

Sviatočné slovo na Vianoce 2017

V rubrike Slovo na týždeň sa vám na Vianoce a Závierku občianskeho roka prihovoria: 24. 12. - 4. adventná nedeľa, Štedrý večer - prof. ThDr. Juraj Bándy, Katedra Starej zmluvy EBF UK 25. 12. - 1. slávnosť vianočná - Mgr. Ondrej Peťkovský, duchovný na dôchodku 26. 12. - 2. slávnosť vianočná - Mgr. Zuzana Peťkovská, duchovná na dôchodku

 

Blažena Zaťková, tajomníčka ITV, itv(at)ecav.sk | 20.12.2017

viac

Služby Božie v médiách – Vianoce 2017

RTVS – Rádio Regina 24. 12. – Štedrý večer – Hnúšťa – 16.00 hod. Televízia TA3 24. 12. – Štedrý večer – Šamorín – 16.00 hod. RTVS – Slovenská televízia – DVOJKA 25. 12. – 1. slávnosť vianočná – Chmeľov – 10.00 hod.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 19.12.2017

viac

Nové na ITV - Teologická konferencia 2017

Bratia a sestry, na ITV ECAV na Slovensku Vám v rubrike Spravodajstvo prinášame zostrih z Teologickej konferencie ECAV na Slovensku, ktorá sa konala 18. - 20. 10. 2017 v...

 

Blažena Zaťková, tajomníčka ITV, itv(at)ecav.sk | 18.12.2017

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart