Príhovor k Vianociam

Sviatočné slovo, STV 25. 12. 2007 Milí televízni diváci, moderný človek má rád nové veci, víta technické novinky, vynálezy a chce využívať všetky ich vymoženosti. Na druhej strane však často vyhľadáva staré predmety, ktoré sa pred pár rokmi odkladali alebo odhadzovali ako nepotrebné, a práve preto sú dnes vzácne. Keď svätíme Vianoce, pýtajme sa: Čím sú pre nás: novinkou alebo starožitnosťou? Odpoveď znie: Vianoce sú pre nás jedným i druhým.

Vianoce sú staré preto, lebo narodenie Pána Ježiša Krista sa svätí v kresťanskej cirkvi už od 4. storočia. Ako sviatky boli zavedené rímskym biskupom Libériom v r. 353 a v kalendári sa objavujú po prvýkrát v r. 354. Počas prenasledovania kresťanov sa nemohli svätiť, ale od čias náboženskej slobody sa svätili od 25. decembra až do 6. januára, teda do sviatku Zjavenia Krista Pána mudrcom. 26. decembra si cirkev pripomínala prvého kresťanského mučeníka Štefana, čo sa dodnes zachováva. 27. decembra si cirkev pripomína evanjelistu Jána a 28. decembra tzv. Mláďatká, na pamiatku nevinných detí, ktoré dal kráľ Herodes povraždiť v Betleheme.
Vianoce teda boli a sú radostné, ale aj vážne sviatky. Ježiš sa narodil v dobe, ako píše prorok Izaiáš, keď tma kryla zem a temnota národy, ale v Ňom prišlo svetlo a sláva Hospodinova vyšla nad svetom. Ako každá doba, tak aj naša má svoje tmy a mrákoty. Aj dnes je tu dosť zmarených plánov, rozvrátených vzťahov, zlomených sŕdc, neistoty z prítomnosti aj z budúcnosti. Ale anjel aj nám zvestuje veľkú radosť pre všetkých ľudí, lebo všetkým sa narodil Spasiteľ, Záchranca, ktorý je Kristus Pán. Na Neho sústreďme svoje oči aj srdce. Potom bude naša radosť veľká. Veď aj dnes potrebujeme Spasiteľa, v ktorom sa Boh zviditeľnil na tejto zemi. Dobre hovorí náš reformátor Martin Luther: „Kto chce vidieť Boha, nech sa pozrie na Ježiša.“ V tom Dieťati sa aj my, deti tohto sveta, stávame Božími deťmi, v Ňom sa nebo spája so zemou.
Americký astronaut James Irwin, ktorý v r. 1971 chodil po Mesiaci, napísal: „Rád by som povedal, že fakt, že Ježiš Kristus kráčal po Zemi, je dôležitejší ako to, že človek kráčal po Mesiaci. To dáva všetkým našim úspechom, najmä kozmickým, ich správne miesto a význam. Čo vykonal Boh, je oveľa dôležitejšie ako to, čo môžeme vykonať my. Že nám dal Spasiteľa Ježiša Krista, je určite najväčšia vec. Je to poklad, ktorý mnohí z nás nevedia oceniť.“
V tomto zmysle vám všetkým, milí televízni diváci, prajem, aby tohtoročné Vianoce boli pre starších nielen návratom do sveta spomienok, pre mladších nielen chvíľou úžasu nad ich romantikou a darčekmi, ale nech sú pre nás všetkých predovšetkým posilnením vo viere, povzbudením duchovne rásť, prijať Toho, ktorý je Svetlom sveta, aby sme tak Jeho svetlom mohli svietiť tomuto svetu.

Miloš Klátik, generálny biskup ECAV | 26.12.2007

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart