< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11>

Kázeň sestry zborovej farárky Anny Ľachkej

na službách Božích v Ev. a. v. chráme Božom v Devičanoch, ktoré odzneli v Slovenskom rozhlase 26. 9. 2007 (na webovej stránke Slovenského rozhlasu bola omylom zverejnená iná kázeň)

 

Tlačové oddelenie GBÚ | 19.9.2007

viac

„Iba Kristus!“ platí aj dnes

Vyjadrenie k problematike špekulácií okolo osoby Ježiša Krista Nedajte sa zvádzať rozmanitým a cudzím náukám. (Žid 13, 9) Ježiš Kristus je skutočným skúšobným kameňom nášho kresťanstva, a preto sú všetky spochybnenia Jeho úlohy v dejinách spásy pre nás veľmi bolestné a musíme na ne reagovať. Postoj k Ježišovi Kristovi vedie k triedenie duchov v kresťanstve. Vieroučný výbor ECAV na Slovensku so znepokojením...

 

Ján Ľachký, ev. a. v. farár | 11.7.2007

viac

Pastiersky list Zboru biskupov ECAV na Slovensku k Veľkej noci 2007

Milí bratia a milé sestry! Posolstvo Veľkej noci je radostné. Víťaz nad hriechom, diablom a smrťou Pán Ježiš Kristus vstal z mŕtvych! Aj vo Všeobecnej viere kresťanskej vyznávame to, že náš Pán „v tretí deň vstal z mŕtvych“. Svoju vieru v Ježišovo vzkriesenie opierame o svedectvá tých, ktorí žili pred dvetisíc rokmi a zaznamenali nám ich v Novej zmluve. Keď Mária Magdaléna išla oplakávať svojho Majstra, myslela stále na Toho, ktorý zomrel....

 

Zbor biskupov | 10.4.2007

viac

Duchovný príhovor generálneho biskupa Miloša Klátika, ktorý odznel na Veľký piatok v relácii Slovo (STV 2)

Milí televízni diváci, bratia a sestry! Dovoľte, aby som sa k Vám na Veľký piatok prihovoril slovom o kríži. Slovo o kríži je stredobodom zvesti všetkých kresťanských cirkví, ktoré spája viera v Ježiša Krista. A preto na Veľký piatok, v pamätný deň Jeho ukrižovania, znie to slovo o kríži zvlášť intenzívne.

 

Miloš Klátik | 7.4.2007

viac

Veľký piatok – najväčší sviatok evanjelikov?

Zvyčajne sa k tejto problematike stavia vo forme tézy a arntitézy: evanjelici a tí druhí. Jedni hovoria v superlatívoch o Veľkom piatku, iní o Veľkej noci. Lenže v danom prípade sa nedá postupovať podľa schémy antickej drámy – od expozície cez peripetiu až po katastrof'u. Veľký piatok je síce vyvrcholením mozaikovitej skladby z Pánových výpovedí o Jeho blízkom utrpení a smrti. Gradujúcej dejovej línie. Tej, ktorá od počiatočnej nevraživosti...

 

Ladislav Fričovský | 2.4.2007

viac

Text príhovoru v relácii Z duše

Text príhovoru v relácii „Z duše“ odvysielanej v Rádiu Regina 4. 3. 2007 Dlh lásky (R 13, 8.10)

 

Miloš Klátik | 5.3.2007

viac

Slávnostné služby Božie k 150. výročiu úmrtia Jána Seberíniho

Kázeň generálneho biskupa Miloša Klátika na slávnostných službách Božích k 150. výročia smrti superintendenta Jána Seberíniho, ktoré sa konali vo Veličnej 11. 2. 2007

 

Tlačový a informačný referát GBÚ | 12.2.2007

viac

Príhovor k inštalovanému biskupovi Pientakovi

Príhovor generálneho biskupa ECAV na Slovensku Miloša Klátika k inštalovanému biskupovi Stanislavovi Pientakovi, biskupovi Sliezskej cirkvi evan. a.v. v ČR:

 

Tlačový a informačný referát GBÚ | 8.1.2007

viac

Príhovor k biskupovi Volnému

Príhovor generálneho biskupa ECAV na Slovensku Miloša Klátika k biskupovi Vladislavovi Volnému, ktorý končí službu biskupa Sliezskej cirkvi evan. a.v. v ČR:

 

Tlačový a informačný referát GBÚ | 7.1.2007

viac

Pastiersky list k Vianociam 2006

Slovo sa stalo telom a v tom sa splnili všetky Božie zasľúbenia. Ježiš sa „vzdal hodnosti, vzal na seba podobu služobníka, podobným sa stal ľuďom“ (F 2, 7). Doba, v ktorej Pán Ježiš prišiel, nebola ľahká, tak ako pre mnohých nie je ľahká ani dnes. Ježiš Kristus prichádza nielen do radostných chvíľ života, ale hlavne k tým, ktorí prežívajú starosti, problémy, žiaľ, choroby a ktorí sa cítia osamotení, nepochopení. Prichádza pre tých, ktorí sú bez...

 

zbor biskupov | 24.12.2006

viac

< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11>


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart