< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11>

Text príhovoru v relácii Z duše

Text príhovoru v relácii „Z duše“ odvysielanej v Rádiu Regina 4. 3. 2007 Dlh lásky (R 13, 8.10)

 

Miloš Klátik | 5.3.2007

viac

Slávnostné služby Božie k 150. výročiu úmrtia Jána Seberíniho

Kázeň generálneho biskupa Miloša Klátika na slávnostných službách Božích k 150. výročia smrti superintendenta Jána Seberíniho, ktoré sa konali vo Veličnej 11. 2. 2007

 

Tlačový a informačný referát GBÚ | 12.2.2007

viac

Príhovor k inštalovanému biskupovi Pientakovi

Príhovor generálneho biskupa ECAV na Slovensku Miloša Klátika k inštalovanému biskupovi Stanislavovi Pientakovi, biskupovi Sliezskej cirkvi evan. a.v. v ČR:

 

Tlačový a informačný referát GBÚ | 8.1.2007

viac

Príhovor k biskupovi Volnému

Príhovor generálneho biskupa ECAV na Slovensku Miloša Klátika k biskupovi Vladislavovi Volnému, ktorý končí službu biskupa Sliezskej cirkvi evan. a.v. v ČR:

 

Tlačový a informačný referát GBÚ | 7.1.2007

viac

Pastiersky list k Vianociam 2006

Slovo sa stalo telom a v tom sa splnili všetky Božie zasľúbenia. Ježiš sa „vzdal hodnosti, vzal na seba podobu služobníka, podobným sa stal ľuďom“ (F 2, 7). Doba, v ktorej Pán Ježiš prišiel, nebola ľahká, tak ako pre mnohých nie je ľahká ani dnes. Ježiš Kristus prichádza nielen do radostných chvíľ života, ale hlavne k tým, ktorí prežívajú starosti, problémy, žiaľ, choroby a ktorí sa cítia osamotení, nepochopení. Prichádza pre tých, ktorí sú bez...

 

zbor biskupov | 24.12.2006

viac

Vianočný pohľad

Dlhodobo pozorujem - je tu snaha urobiť z Vianoc výlučne súkromnú záležitosť. Neskúmam hlbšie, či je to súčasť koncepcie alebo únik. Jedno i druhé pokladám za choré. Aj keď si v plnosti uvedomujem posolstvo Vianoc - zjavila sa milosť Božia spásonosná všetkým ľuďom – že nebo sa sklonilo k zemi a napísalo na celú zem: milujem, predsa: Vianoce sú vždy pre mňa aj akýmsi lakmusovým papierom. Je tak preto, že aj napriek vítanému intímnemu vianočnému dotyku,...

 

Daniel Šovc | 24.12.2006

viac

Adventný modlitebný týždeň 2006

Jonáš Posolstvo adventného modlitebného týždňa (AMT) by malo byť očakávaním na už sa blížiaci príchod Pánov cez Vianoce, keď svetu začína nový život; s narodeným Ježišom pôjdeme dopredu: aby sme spoznávali veci okolo seba a v sebe, aby sme sa učili, aby sme boli uzdravovaní z našich chorôb a neduhov, aby sme boli Jeho svedkami a napokon aby sme boli naplnení Jeho Duchom a uvedení do Jeho slávy v...

 

Ľubo Beňo | 16.12.2006

viac

O Vianociach vo farárskej rodine hovoríme s Oľgou Klátikovou z Bratislavy – Petržalky

V rodinách evanjelických farárov sú vianočné sviatky spravidla náročným obdobím frekventovanej kňazskej služby. V Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku (ECAV), je nemálo cirkevných zborov (CZ), kde sú zborovými farármi manželské dvojice. Takou bola donedávna aj Bratislava – Petržalka, kde vedno s Oľgou Klátikovou bol zborovým farárom i jej manžel, súčasný generálny biskup ECAV na Slovensku Miloš Klátik. O tom, ako sa v rodine generálneho biskupa ECAV chystajú...

 

Eva Bombová | 15.12.2006

viac

Rozhovor s Annou Predmerskou o adventných piesňach

Hovoríme s docentkou Mgr. art. Annou Predmerskou – Zúrikovou, prorektorkou Univerzity Komenského v Bratislave pre vzdelávaciu činnosť

 

Pripravila: Eva Bombová | 28.11.2006

viac

November uzatvára nedeľa večnosti

Bratislava – Pretože v tomto roku je posledná novembrová nedeľa zároveň poslednou v cirkevnom roku - nový otvorí 3.12. 2006 prvá adventná nedeľa, kňazi a veriaci sa v evanjelických chrámoch budú zamýšľať i nad tým, aké diela vykonali vedno od vlaňajšieho adventu. Členovia cirkevných zborov na Slovensku hovoria okrem toho na službách Božích najmä o téme večnosti. V ECAV na Slovensku, podobne ako v protestantských cirkvách najmä v nemecky hovoriacich a...

 

Eva Bombová | 26.11.2006

viac

< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11>


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart