< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11>

Veľkonočné obdobie

V kresťanskom cirkevnom roku sa veľkonočné obdobie začína tzv. popolcovou stredou (pred 1. pôstnou nedeľou), pokračuje 40-dňovým pôstom a vrcholí slávnosťou vzkriesenia Ježiša Krista z mŕtvych. Končí sa 5. nedeľou po Veľkej noci. Pôstne obdobie trvá do soboty pred veľkonočnou nedeľou a zahŕňa 6 pôstnych nedieľ:

 

Ľudovít Muntág | 6.2.2008

viac

Príhovor k Vianociam

Sviatočné slovo, STV 25. 12. 2007 Milí televízni diváci, moderný človek má rád nové veci, víta technické novinky, vynálezy a chce využívať všetky ich vymoženosti. Na druhej strane však často vyhľadáva staré predmety, ktoré sa pred pár rokmi odkladali alebo odhadzovali ako nepotrebné, a práve preto sú dnes vzácne. Keď svätíme Vianoce, pýtajme sa: Čím sú pre nás: novinkou alebo starožitnosťou? Odpoveď znie: Vianoce sú pre nás jedným i druhým.

 

Miloš Klátik, generálny biskup ECAV | 26.12.2007

viac

Pastiersky list Zboru biskupov ECAV na Slovensku k Vianociam 2007

Milí bratia a milé sestry, milí domáci viery, pozdravujeme Vás v tieto dni, keď si pripomíname udalosti, ktoré sa stali v Betleheme. Práve svätíme najkrajší cirkevný sviatok – Vianoce. Nie je významný neopodstatnene. Správa z Lukášovho evanjelia nám to potvrdzuje: „... lebo narodil sa vám dnes v meste Dávidovom Spasiteľ, ktorý je Kristus Pán.“

 

zbor biskupov | 25.12.2007

viac

Pamiatka zosnulých

Tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho. (J 3, 16) Je dobre, že v našom uponáhľanom svete sú takéto dni tichých spomienok na tých, ktorí nám v živote boli milí a drahí a ktorí už od nás odišli. Veď tvorili dôležitú súčasť nášho života a v spomienkach si ich, nakoľko možno, znova sprítomňujeme. Keď pobudneme pri ich hroboch či urnách, keď sa v rozhovoroch...

 

Ján Greššo | 8.11.2007

viac

Evanjelická cirkev na Slovensku – rozhovor s biskupom ZD Milanom Krivdom

Prečítajte si mierne skrátený rozhovor s biskupom ZD Milanom Krivdom venovaný Pamiatke reformácie, ktorý odznel 3. 11. 2007 o 13.00 hod. v Rádiu Lumen.

 

Tlačové oddelenie GBÚ | 6.11.2007

viac

Kázeň sestry zborovej farárky Anny Ľachkej

na službách Božích v Ev. a. v. chráme Božom v Devičanoch, ktoré odzneli v Slovenskom rozhlase 26. 9. 2007 (na webovej stránke Slovenského rozhlasu bola omylom zverejnená iná kázeň)

 

Tlačové oddelenie GBÚ | 19.9.2007

viac

„Iba Kristus!“ platí aj dnes

Vyjadrenie k problematike špekulácií okolo osoby Ježiša Krista Nedajte sa zvádzať rozmanitým a cudzím náukám. (Žid 13, 9) Ježiš Kristus je skutočným skúšobným kameňom nášho kresťanstva, a preto sú všetky spochybnenia Jeho úlohy v dejinách spásy pre nás veľmi bolestné a musíme na ne reagovať. Postoj k Ježišovi Kristovi vedie k triedenie duchov v kresťanstve. Vieroučný výbor ECAV na Slovensku so znepokojením...

 

Ján Ľachký, ev. a. v. farár | 11.7.2007

viac

Pastiersky list Zboru biskupov ECAV na Slovensku k Veľkej noci 2007

Milí bratia a milé sestry! Posolstvo Veľkej noci je radostné. Víťaz nad hriechom, diablom a smrťou Pán Ježiš Kristus vstal z mŕtvych! Aj vo Všeobecnej viere kresťanskej vyznávame to, že náš Pán „v tretí deň vstal z mŕtvych“. Svoju vieru v Ježišovo vzkriesenie opierame o svedectvá tých, ktorí žili pred dvetisíc rokmi a zaznamenali nám ich v Novej zmluve. Keď Mária Magdaléna išla oplakávať svojho Majstra, myslela stále na Toho, ktorý zomrel....

 

Zbor biskupov | 10.4.2007

viac

Duchovný príhovor generálneho biskupa Miloša Klátika, ktorý odznel na Veľký piatok v relácii Slovo (STV 2)

Milí televízni diváci, bratia a sestry! Dovoľte, aby som sa k Vám na Veľký piatok prihovoril slovom o kríži. Slovo o kríži je stredobodom zvesti všetkých kresťanských cirkví, ktoré spája viera v Ježiša Krista. A preto na Veľký piatok, v pamätný deň Jeho ukrižovania, znie to slovo o kríži zvlášť intenzívne.

 

Miloš Klátik | 7.4.2007

viac

Veľký piatok – najväčší sviatok evanjelikov?

Zvyčajne sa k tejto problematike stavia vo forme tézy a arntitézy: evanjelici a tí druhí. Jedni hovoria v superlatívoch o Veľkom piatku, iní o Veľkej noci. Lenže v danom prípade sa nedá postupovať podľa schémy antickej drámy – od expozície cez peripetiu až po katastrof'u. Veľký piatok je síce vyvrcholením mozaikovitej skladby z Pánových výpovedí o Jeho blízkom utrpení a smrti. Gradujúcej dejovej línie. Tej, ktorá od počiatočnej nevraživosti...

 

Ladislav Fričovský | 2.4.2007

viac

< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11>


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart