< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11>

Pastiersky list k Vianociam 2008

Pastiersky list Zboru biskupov ECAV na Slovensku, 1. slávnosť vianočná, 25. 12. 2008

 

Zbor biskupov ECAV na Slovensku | 27.12.2008

viac

Prvá adventná nedeľa

Na prvú adventnú nedeľu, ktorá v tomto roku pripadá na 30. novembra, kresťania na celom svete zapaľujú na adventnom venci prvú adventnú sviecu.

 

 | 28.11.2008

viac

Vstupujeme do adventného obdobia

Túto nedeľu - 30. novembra - sa začína nový cirkevný rok, ktorý sa začína adventom, a to preto, lebo príchodom Pána Ježiša Krista sa začína nová doba, doba milosti, v ktorej sa stalo to, čo bolo prorokmi zasľúbené. Kresťania v tomto období žijú v znamení príprav na očakávaný príchod nášho Vykupiteľa a Spasiteľa, Pána Ježiša Krista.

 

Ján Grešo | 28.11.2008

viac

Pamiatka reformácie 2008

31. október je dňom významného sviatku pre celú našu evanjelickú a. v. cirkev – koná sa slávnosť Pamiatky reformácie. V tomto roku nadobúda zvláštnu dôležitosť tým, že sa slávi na začiatku desaťročia predchádzajúceho oslavám významného výročia – 500 rokov od vystúpenie Dr. Martina Luthera vo Wittenbergu v roku 1517 a začiatku reformácie. Slávime teda prvú z desiatich slávností Pamiatky reformácie, ktoré nás delia od toho okrúhleho výročia.

 

Edita Škodová  | 29.10.2008

viac

22. nedeľa po Svätej Trojici – téma: Povinnosť odpúšťať

Pán Ježiš hovorí: Ak neodpustíte, ani vám nebude odpustené. Nedáva žiadne hranice, neurčuje žiadnu mieru. Vlastne určuje Petrovi a cez neho aj nám hovorí, že tak máme urobiť vždy, ak nás prosia. Vieš to? Žiješ tak? Nezabudol si prosiť o odpustenie? Neodmietol si prosbu o zmierenie? Nenechaj stvrdnúť svoje srdce.

 

Ján Kolesár | 19.10.2008

viac

10. nedeľa po Svätej Trojici

Táto nedeľa dostala názov Kajúca nedeľa alebo Nedeľa pokánia v spojitosti so skazou mesta Jeruzalem. Boh týmto časným trestom upozornil židovský národ na neveru a neprijatie Ježiša Krista ako Mesiáša.

 

Ľudovít Muntág | 24.7.2008

viac

Veľká noc 2008

kázeň generálneho biskupa Miloša Klátika vo Veľkom ev. kostole v Bratislave 23. marca 2008:

 

Tlačové oddelenie GBÚ | 30.3.2008

viac

Príhovor k Veľkému piatku

Príhovor generálneho biskupa na Veľký piatok odvysielaný na STV2:

 

Miloš Klátik | 29.3.2008

viac

Pastiersky list Zboru biskupov ECAV na Slovensku k Veľkej noci 2008

Milí bratia a sestry! Najstarší sviatok kresťanstva nás pozýva nanovo prežiť úžasné radostné posolstvo Kristovho vzkriesenia. Ako nasledovníci Pána Ježiša sa aj my dnes smieme posilniť svedectvom prázdneho hrobu. Slová „vstal, niet Ho tu; ajhľa, miesto, kam Ho boli položili“ (Mk 16, 6) sú radostnou zvesťou nebies nasledovníkom Krista, že Ježiš žije. Táto skutočnosť nás mení zo smutných uctievačov mŕtveho na radostné spoločenstvo...

 

Zbor biskupov ECAV | 23.3.2008

viac

Veľkonočné obdobie

V kresťanskom cirkevnom roku sa veľkonočné obdobie začína tzv. popolcovou stredou (pred 1. pôstnou nedeľou), pokračuje 40-dňovým pôstom a vrcholí slávnosťou vzkriesenia Ježiša Krista z mŕtvych. Končí sa 5. nedeľou po Veľkej noci. Pôstne obdobie trvá do soboty pred veľkonočnou nedeľou a zahŕňa 6 pôstnych nedieľ:

 

Ľudovít Muntág | 6.2.2008

viac

< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11>


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart