< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11>

Človek sám od seba nechápe Božie veci

Homília generálneho biskupa ECAV na Slovensku Miloša Klátika k svätodušným sviatkom, EPST č. 21 - 21, 27. 5. 2009

 

Miloš Klátik, generálny biskup ECAV na Slovensku | 2.6.2009

viac

Kázeň GB ECAV Miloša Klátika v Košariskách

3. nedeľa po Veľkej noci - Jubilate, 3. 5. 2009, spomienka na M. R. Štefánika pri 90. výročí jeho úmrtia, Ev. kostol v Košariskách

 

-ek- | 11.5.2009

viac

Pastiersky list - Veľká noc 2009

Pastiersky list Zboru biskupov ECAV na Slovensku k Veľkej noci 2009

 

-ek- | 13.4.2009

viac

Pôstne obdobie

1. marca 2009 sa 1. pôstnou nedeľou začalo 40-dňové – quadragesimálne pôstne obdobie, ktoré je predovšetkým vnútornou - duchovnou prípravou na veľkonočné sviatky (sviatky vzkriesenia Pána Ježiša Krista, Jeho víťazstva nad diablom, hriechom a smrťou). Počas pôstneho obdobia si kresťania pripomínajú umučenie a smrť Pána Ježiša Krista.

 

-ok- | 10.3.2009

viac

Začína sa pôstne obdobie: Prvá pôstna nedeľa

V túto nedeľu, 1. marca 2009, teda 1. pôstnu nedeľu, sa u evanjelikov začína 40-dňové – quadragesimálne pôstne obdobie, ktoré je predovšetkým vnútornou - duchovnou prípravou na veľkonočné sviatky (sviatky vzkriesenia Pána Ježiša Krista, Jeho víťazstva nad diablom, hriechom a smrťou). Počas pôstneho obdobia si kresťania pripomínajú umučenie a smrť Pána Ježiša Krista. Prvá pôstna nedeľa má názov Invocavit, ktorý je...

 

-ok- | 27.2.2009

viac

Novoročný príhovor generálneho biskupa Miloša Klátika

Ž 143, 8. 10: Daj mi poznať cestu po ktorej mám kráčať, lebo ja dúfam v Teba, bo k Tebe pozdvihujem svoju dušu. Nauč ma plniť Tvoju vôľu, veď Ty si Boh môj; Tvoj dobrý Duch nech sprevádza ma po rovnej zemi!

 

Tlačové oddelenie GBÚ | 5.1.2009

viac

Pastiersky list k Vianociam 2008

Pastiersky list Zboru biskupov ECAV na Slovensku, 1. slávnosť vianočná, 25. 12. 2008

 

Zbor biskupov ECAV na Slovensku | 27.12.2008

viac

Prvá adventná nedeľa

Na prvú adventnú nedeľu, ktorá v tomto roku pripadá na 30. novembra, kresťania na celom svete zapaľujú na adventnom venci prvú adventnú sviecu.

 

 | 28.11.2008

viac

Vstupujeme do adventného obdobia

Túto nedeľu - 30. novembra - sa začína nový cirkevný rok, ktorý sa začína adventom, a to preto, lebo príchodom Pána Ježiša Krista sa začína nová doba, doba milosti, v ktorej sa stalo to, čo bolo prorokmi zasľúbené. Kresťania v tomto období žijú v znamení príprav na očakávaný príchod nášho Vykupiteľa a Spasiteľa, Pána Ježiša Krista.

 

Ján Grešo | 28.11.2008

viac

Pamiatka reformácie 2008

31. október je dňom významného sviatku pre celú našu evanjelickú a. v. cirkev – koná sa slávnosť Pamiatky reformácie. V tomto roku nadobúda zvláštnu dôležitosť tým, že sa slávi na začiatku desaťročia predchádzajúceho oslavám významného výročia – 500 rokov od vystúpenie Dr. Martina Luthera vo Wittenbergu v roku 1517 a začiatku reformácie. Slávime teda prvú z desiatich slávností Pamiatky reformácie, ktoré nás delia od toho okrúhleho výročia.

 

Edita Škodová  | 29.10.2008

viac

< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11>


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart