< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11>

Sviatočné slovo

Vianočný príhovor generálneho biskupa ECAV na Slovensku Miloša Klátika v Slovenskej televízii na 1. slávnosť vianočnú 25. 12. 2009

 

Miloš Klátik, generálny biskup  | 4.1.2010

viac

Z duše - Vianoce 2009

Vianočný príhovor generálneho biskupa ECAV na Slovensku Miloša Klátika v Slovenskom rozhlase na Štedrý deň 24. 12. 2009

 

Miloš Klátik, generálny biskup | 30.12.2009

viac

Pastiersky list Zboru biskupov ECAV na Slovensku

Vianoce 2009

 

Zbor biskupov ECAV na Slovensku | 25.12.2009

viac

Pamiatka zosnulých – 2. novembra

Evanjelickí veriaci nemajú v kalendári sviatok všetkých svätých, ale 31. októbra slávia sviatok Pamiatky reformácie, keď si pripomínajú deň prvého verejného vystúpenia Martina Luthera; a 2. novembra v deň Pamiatky zosnulých prichádzajú k hrobom svojich príbuzných.

 

-eš- | 30.10.2009

viac

Pamiatka reformácie – 31. októbra

Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku si 31. októbra spolu s protestantskými cirkvami na celom svete pripomenie 31. október 1517, keď Dr. Martin Luther na dvere zámockého chrámu v nemeckom Wittenbergu vyvesil 95 výpovedí proti predávaniu odpustkov a ďalším neporiadkom vo vtedajšej cirkvi.

 

Edita Škodová | 30.10.2009

viac

Človek sám od seba nechápe Božie veci

Homília generálneho biskupa ECAV na Slovensku Miloša Klátika k svätodušným sviatkom, EPST č. 21 - 21, 27. 5. 2009

 

Miloš Klátik, generálny biskup ECAV na Slovensku | 2.6.2009

viac

Kázeň GB ECAV Miloša Klátika v Košariskách

3. nedeľa po Veľkej noci - Jubilate, 3. 5. 2009, spomienka na M. R. Štefánika pri 90. výročí jeho úmrtia, Ev. kostol v Košariskách

 

-ek- | 11.5.2009

viac

Pastiersky list - Veľká noc 2009

Pastiersky list Zboru biskupov ECAV na Slovensku k Veľkej noci 2009

 

-ek- | 13.4.2009

viac

Pôstne obdobie

1. marca 2009 sa 1. pôstnou nedeľou začalo 40-dňové – quadragesimálne pôstne obdobie, ktoré je predovšetkým vnútornou - duchovnou prípravou na veľkonočné sviatky (sviatky vzkriesenia Pána Ježiša Krista, Jeho víťazstva nad diablom, hriechom a smrťou). Počas pôstneho obdobia si kresťania pripomínajú umučenie a smrť Pána Ježiša Krista.

 

-ok- | 10.3.2009

viac

Začína sa pôstne obdobie: Prvá pôstna nedeľa

V túto nedeľu, 1. marca 2009, teda 1. pôstnu nedeľu, sa u evanjelikov začína 40-dňové – quadragesimálne pôstne obdobie, ktoré je predovšetkým vnútornou - duchovnou prípravou na veľkonočné sviatky (sviatky vzkriesenia Pána Ježiša Krista, Jeho víťazstva nad diablom, hriechom a smrťou). Počas pôstneho obdobia si kresťania pripomínajú umučenie a smrť Pána Ježiša Krista. Prvá pôstna nedeľa má názov Invocavit, ktorý je...

 

-ok- | 27.2.2009

viac

< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11>


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart