< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11>

Objavme skutočnú slobodu

Rozhovor s Milošom Klátikom, generálnym biskupom ECAV a predsedom Ekumenickej rady cirkví v SR, o pravej vnútornej slobode kresťana a o jeho pôsobení v dynamicky meniacej sa Európe (ThDr. Boris Rakovský, Rozmer 4/2009)

 

BORIS RAKOVSKÝ  | 12.2.2010

viac

Pomôžme a modlime sa

Príhovor gen. biskupa M. Klátika k tragédii na Haiti Dobrovoľná ofera na pomoc postihnutým na Haiti sa v našich CZ uskutoční sa ešte aj v nedeľu 31. 1. a v nedeľu 7. 2. 2010.

 

-eš- | 29.1.2010

viac

Na 3. nedeľu po Zjavení

Príhovor dištriktuálneho biskupa ZD ECAV na Slovensku Milana Krivdu v relácii Duchovné slovo – 3. nedeľa po Zjavení, Slovenská televízia, 24. 1. 2010

 

Milan Krivda, biskup ZD | 24.1.2010

viac

Sviatočné slovo

Vianočný príhovor generálneho biskupa ECAV na Slovensku Miloša Klátika v Slovenskej televízii na 1. slávnosť vianočnú 25. 12. 2009

 

Miloš Klátik, generálny biskup  | 4.1.2010

viac

Z duše - Vianoce 2009

Vianočný príhovor generálneho biskupa ECAV na Slovensku Miloša Klátika v Slovenskom rozhlase na Štedrý deň 24. 12. 2009

 

Miloš Klátik, generálny biskup | 30.12.2009

viac

Pastiersky list Zboru biskupov ECAV na Slovensku

Vianoce 2009

 

Zbor biskupov ECAV na Slovensku | 25.12.2009

viac

Pamiatka zosnulých – 2. novembra

Evanjelickí veriaci nemajú v kalendári sviatok všetkých svätých, ale 31. októbra slávia sviatok Pamiatky reformácie, keď si pripomínajú deň prvého verejného vystúpenia Martina Luthera; a 2. novembra v deň Pamiatky zosnulých prichádzajú k hrobom svojich príbuzných.

 

-eš- | 30.10.2009

viac

Pamiatka reformácie – 31. októbra

Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku si 31. októbra spolu s protestantskými cirkvami na celom svete pripomenie 31. október 1517, keď Dr. Martin Luther na dvere zámockého chrámu v nemeckom Wittenbergu vyvesil 95 výpovedí proti predávaniu odpustkov a ďalším neporiadkom vo vtedajšej cirkvi.

 

Edita Škodová | 30.10.2009

viac

Človek sám od seba nechápe Božie veci

Homília generálneho biskupa ECAV na Slovensku Miloša Klátika k svätodušným sviatkom, EPST č. 21 - 21, 27. 5. 2009

 

Miloš Klátik, generálny biskup ECAV na Slovensku | 2.6.2009

viac

Kázeň GB ECAV Miloša Klátika v Košariskách

3. nedeľa po Veľkej noci - Jubilate, 3. 5. 2009, spomienka na M. R. Štefánika pri 90. výročí jeho úmrtia, Ev. kostol v Košariskách

 

-ek- | 11.5.2009

viac

< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11>


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart