< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11>

Na margo filmu Bathory

K televíznej premiére filmu Bathory vyšlo viacero reakcií:

 

-eš- | 29.4.2010

viac

Pastiersky list k Veľkej noci 2010

Pastiersky list Zboru biskupov ECAV na Slovensku, ktorý odznel na slávnostných službách Božích v našich kostoloch na 1. slávnosť veľkonočnú 4. 4. 2010

 

Zbor biskupov ECAV na Slovensku | 6.4.2010

viac

Veľký piatok 2010 - Sviatočné slovo

Príhovor generálneho biskupa ECAV na Slovensku Miloša Klátika, STV, 2. 4. 2010

 

Miloš Klátik, generálny biskup  | 6.4.2010

viac

Veľký piatok

Príhovor generálneho biskupa Miloša Klátika v relácii Z duše Slovenský rozhlas, 2. 4. 2010

 

Miloš Klátik, generálny biskup | 3.4.2010

viac

Tichý (Veľký) týždeň a veľkonočné sviatky

V Tichom (Veľkom) týždni má Boží ľud možnosť hlbšie sa zamýšľať nad biblickou zvesťou a udalosťami spojenými s vykupiteľským dielom Pána Ježiša Krista. Veľkonočné sviatky sú sviatkami radosti zo vzkriesenia nášho Pána a Spasiteľa Ježiša Krista.

 

-ok- | 31.3.2010

viac

List Predsedníctva ECAV na Slovensku k 400. výročiu Žilinskej synody

Bratia a sestry v Pánovi Ježišovi Kristovi! V týchto dňoch si pripomíname významné 400. výročie pamätnej synody v Žiline, ktorou na území dnešného Slovenska bola zriadená samostatná, od Rímskokatolíckej cirkvi nezávislá Evanjelická cirkev augsburského vyznania.

 

Predsedníctvo ECAV na Slovensku | 28.3.2010

viac

Objavme skutočnú slobodu

Rozhovor s Milošom Klátikom, generálnym biskupom ECAV a predsedom Ekumenickej rady cirkví v SR, o pravej vnútornej slobode kresťana a o jeho pôsobení v dynamicky meniacej sa Európe (ThDr. Boris Rakovský, Rozmer 4/2009)

 

BORIS RAKOVSKÝ  | 12.2.2010

viac

Pomôžme a modlime sa

Príhovor gen. biskupa M. Klátika k tragédii na Haiti Dobrovoľná ofera na pomoc postihnutým na Haiti sa v našich CZ uskutoční sa ešte aj v nedeľu 31. 1. a v nedeľu 7. 2. 2010.

 

-eš- | 29.1.2010

viac

Na 3. nedeľu po Zjavení

Príhovor dištriktuálneho biskupa ZD ECAV na Slovensku Milana Krivdu v relácii Duchovné slovo – 3. nedeľa po Zjavení, Slovenská televízia, 24. 1. 2010

 

Milan Krivda, biskup ZD | 24.1.2010

viac

Sviatočné slovo

Vianočný príhovor generálneho biskupa ECAV na Slovensku Miloša Klátika v Slovenskej televízii na 1. slávnosť vianočnú 25. 12. 2009

 

Miloš Klátik, generálny biskup  | 4.1.2010

viac

< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11>


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart