< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11>

Predsedníctvo ECAV k cirkevnej tlači

Vážení bratia a sestry, vzácne naše evanjelické rodiny, stojac na prahu nového roka, ako i na začiatku nového – už 101. ročníka Evanjelického posla spod Tatier, Vás v Ježišovi Kristovi, našom Pánovi, zo srdca pozdravujeme.

 

Predsedníctvo ECAV na Slovensku | 18.12.2010

viac

Pastiersky list Zboru biskupov ECAV na Slovensku k Pamiatke reformácie 31. októbra 2010

Lebo nik nemôže položiť iný základ okrem toho, čo je položený, a tým je Ježiš Kristus. (1K 3, 11)

 

Zbor biskupov ECAV na Slovensku | 2.11.2010

viac

Pamiatka reformácie 2010 - príhovor

Pamiatka reformácie, Sviatočné slovo - Miloš Klátik, generálny biskup ECAV na Slovensku STV, 31. októbra 2010

 

Miloš Klátik, generálny biskup | 2.11.2010

viac

Pastiersky list k svätodušným sviatkom

Bratia a sestry v Pánovi Ježišovi Kristovi! Svätíme svätodušné sviatky, počas ktorých si pripomíname zoslanie Ducha Svätého na apoštolov a založenie kresťanskej cirkvi. Boh Duch Svätý skrze Božie slovo pôsobí stále. Pán Ježiš nám zasľúbil: Ale Radca, ten Duch Svätý, ktorého pošle Otec v mojom mene, Ten naučí vás všetkému a pripomenie vám všetko, čo som vám hovoril. (J 14, 26)

 

Zbor biskupov ECAV na Slovensku | 23.5.2010

viac

Na margo filmu Bathory

K televíznej premiére filmu Bathory vyšlo viacero reakcií:

 

-eš- | 29.4.2010

viac

Pastiersky list k Veľkej noci 2010

Pastiersky list Zboru biskupov ECAV na Slovensku, ktorý odznel na slávnostných službách Božích v našich kostoloch na 1. slávnosť veľkonočnú 4. 4. 2010

 

Zbor biskupov ECAV na Slovensku | 6.4.2010

viac

Veľký piatok 2010 - Sviatočné slovo

Príhovor generálneho biskupa ECAV na Slovensku Miloša Klátika, STV, 2. 4. 2010

 

Miloš Klátik, generálny biskup  | 6.4.2010

viac

Veľký piatok

Príhovor generálneho biskupa Miloša Klátika v relácii Z duše Slovenský rozhlas, 2. 4. 2010

 

Miloš Klátik, generálny biskup | 3.4.2010

viac

Tichý (Veľký) týždeň a veľkonočné sviatky

V Tichom (Veľkom) týždni má Boží ľud možnosť hlbšie sa zamýšľať nad biblickou zvesťou a udalosťami spojenými s vykupiteľským dielom Pána Ježiša Krista. Veľkonočné sviatky sú sviatkami radosti zo vzkriesenia nášho Pána a Spasiteľa Ježiša Krista.

 

-ok- | 31.3.2010

viac

List Predsedníctva ECAV na Slovensku k 400. výročiu Žilinskej synody

Bratia a sestry v Pánovi Ježišovi Kristovi! V týchto dňoch si pripomíname významné 400. výročie pamätnej synody v Žiline, ktorou na území dnešného Slovenska bola zriadená samostatná, od Rímskokatolíckej cirkvi nezávislá Evanjelická cirkev augsburského vyznania.

 

Predsedníctvo ECAV na Slovensku | 28.3.2010

viac

< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11>


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart