< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11>

Pastiersky list k Pamiatke reformácie 2011

Bratia a sestry v Pánovi Ježišovi Kristovi! Buchot kladiva na bráne Zámockého kostola vo Wittenbergu zobudil stredovekú spiacu cirkev z jej falošnej sebaistoty a poblúdenia. Lúč evanjelia, ktorý z tohto miesta zasvietil, ukázal svetlo pre kroky viery v obnovnom procese reformy cirkvi.

 

Zbor biskupov ECAV na Slovensku | 2.11.2011

viac

PAMIATKA ZOSNULÝCH 2. novembra

Neskoré jesenné obdobie nás upomína na viac vecí: na zber úrody, na vädnutie krásnych kvetov, bylín, uschýnanie trávy, padanie listov zo stromov, na chystanie sa prírody na zimný odpočinok. Do tohto obdobia patrí aj sviatok Pamiatky zosnulých.

 

Ján Klátik, ev. a. v. farár v. v.  | 30.10.2011

viac

Pastiersky list generálneho biskupa

Pastiersky list brata generálneho biskupa ECAV na Slovensku Miloša Klátika, ktorý mal byť prečítaný vo všetkých cirkevných zboroch ECAV na Slovensku v nedeľu 28. 8., resp. 4. 9. 2011

 

Miloš Klátik, generálny biskup ECAV na Slovensku | 3.9.2011

viac

Pastiersky list k svätodušným sviatkom

Pastiersky list Zboru biskupov ECAV na Slovensku k svätodušným sviatkom 2011, ktorý bol prečítaný na slávnostných službách Božích na 1. slávnosť svätodušnú 12. júna 2011

 

Zbor biskupov ECAV na Slovensku | 14.6.2011

viac

Pastiersky list k Veľkej noci 2011

Pastiersky list Zboru biskupov ECAV na Slovensku na Veľkú noc 2011

 

Zbor biskupov ECAV na Slovensku | 26.4.2011

viac

Vstupujeme do pôstneho obdobia

Prvá pôstna nedeľa, ktorá v tomto roku pripadla na 13. marca 2011, zreteľne poukazuje na to, že sme na začiatku 40-dňového (quadragesimálnom) pôstneho obdobia, ktoré patrí do veľkonočného kruhu sviatkov slávnostnej polovice cirkevného roka.

 

-ok- | 9.3.2011

viac

Ako vychovávať

Tesnou bránou, zamyslenie na 7. marca Ďalšie zaujímavé zamyslenia na každý deň si môžete prečítať v rubrike Zamyslenia na dnes (Tesnou bránou 2011, ViViT 2010).

 

-eš- | 7.3.2011

viac

PODUNAJSKÁ VLNA MIERU – ROZHOVOR

Protestantské cirkvi v Európe sa zapojili do spoločného ekumenického projektu s názvom Podunajská vlna mieru. Obsah, ciele a odkaz projektu nám priblíži Marcela Kmeťová, tajomníčka pre zahraničie na GBÚ ECAV na Slovensku.

 

Ekuména vo svete 16. 2. 2011 | 21.2.2011

viac

V dôvere Pánu Bohu je naša sila a naše víťazstvo

Novoročný príhovor generálneho biskupa ECAV na Slovensku Miloša Klátika odvysielaný v Slovenskom rozhlase v relácii Z duše 2. januára 2011

 

Miloš Klátik, generálny biskup  | 9.1.2011

viac

6. január – Zjavenie Krista Pána mudrcom

Kresťania každoročne slávia 6. januára sviatok Zjavenia Krista Pána mudrcom, jeden z najstarších kresťanských sviatkov. Pripomína deň, keď Boh svetlom hviezdy zjavil svojho Syna všetkým národom.

 

-eš- | 5.1.2011

viac

< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11>


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart