< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11>

Ako vychovávať

Tesnou bránou, zamyslenie na 7. marca Ďalšie zaujímavé zamyslenia na každý deň si môžete prečítať v rubrike Zamyslenia na dnes (Tesnou bránou 2011, ViViT 2010).

 

-eš- | 7.3.2011

viac

PODUNAJSKÁ VLNA MIERU – ROZHOVOR

Protestantské cirkvi v Európe sa zapojili do spoločného ekumenického projektu s názvom Podunajská vlna mieru. Obsah, ciele a odkaz projektu nám priblíži Marcela Kmeťová, tajomníčka pre zahraničie na GBÚ ECAV na Slovensku.

 

Ekuména vo svete 16. 2. 2011 | 21.2.2011

viac

V dôvere Pánu Bohu je naša sila a naše víťazstvo

Novoročný príhovor generálneho biskupa ECAV na Slovensku Miloša Klátika odvysielaný v Slovenskom rozhlase v relácii Z duše 2. januára 2011

 

Miloš Klátik, generálny biskup  | 9.1.2011

viac

6. január – Zjavenie Krista Pána mudrcom

Kresťania každoročne slávia 6. januára sviatok Zjavenia Krista Pána mudrcom, jeden z najstarších kresťanských sviatkov. Pripomína deň, keď Boh svetlom hviezdy zjavil svojho Syna všetkým národom.

 

-eš- | 5.1.2011

viac

Svedčme o viere v Ježiša Krista

Sviatočné slovo generálneho biskupa ECAV na Slovensku Miloša Klátika odvysielané v STV na 1. sviatok vianočný 25. 12. 2010

 

Miloš Klátik, generálny biskup  | 3.1.2011

viac

Pastiersky list k Vianociam 2010

Na 2. slávnosť vianočnú v našich kostoloch čítali Pastiersky list Zboru biskupov ECAV na Slovensku k Vianociam 2010.

 

Zbor biskupov ECAV na Slovensku | 27.12.2010

viac

Predsedníctvo ECAV k cirkevnej tlači

Vážení bratia a sestry, vzácne naše evanjelické rodiny, stojac na prahu nového roka, ako i na začiatku nového – už 101. ročníka Evanjelického posla spod Tatier, Vás v Ježišovi Kristovi, našom Pánovi, zo srdca pozdravujeme.

 

Predsedníctvo ECAV na Slovensku | 18.12.2010

viac

Pastiersky list Zboru biskupov ECAV na Slovensku k Pamiatke reformácie 31. októbra 2010

Lebo nik nemôže položiť iný základ okrem toho, čo je položený, a tým je Ježiš Kristus. (1K 3, 11)

 

Zbor biskupov ECAV na Slovensku | 2.11.2010

viac

Pamiatka reformácie 2010 - príhovor

Pamiatka reformácie, Sviatočné slovo - Miloš Klátik, generálny biskup ECAV na Slovensku STV, 31. októbra 2010

 

Miloš Klátik, generálny biskup | 2.11.2010

viac

Pastiersky list k svätodušným sviatkom

Bratia a sestry v Pánovi Ježišovi Kristovi! Svätíme svätodušné sviatky, počas ktorých si pripomíname zoslanie Ducha Svätého na apoštolov a založenie kresťanskej cirkvi. Boh Duch Svätý skrze Božie slovo pôsobí stále. Pán Ježiš nám zasľúbil: Ale Radca, ten Duch Svätý, ktorého pošle Otec v mojom mene, Ten naučí vás všetkému a pripomenie vám všetko, čo som vám hovoril. (J 14, 26)

 

Zbor biskupov ECAV na Slovensku | 23.5.2010

viac

< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11>


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart