< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11>

Pastiersky list generálneho biskupa

Pastiersky list brata generálneho biskupa ECAV na Slovensku Miloša Klátika, ktorý mal byť prečítaný vo všetkých cirkevných zboroch ECAV na Slovensku v nedeľu 28. 8., resp. 4. 9. 2011

 

Miloš Klátik, generálny biskup ECAV na Slovensku | 3.9.2011

viac

Pastiersky list k svätodušným sviatkom

Pastiersky list Zboru biskupov ECAV na Slovensku k svätodušným sviatkom 2011, ktorý bol prečítaný na slávnostných službách Božích na 1. slávnosť svätodušnú 12. júna 2011

 

Zbor biskupov ECAV na Slovensku | 14.6.2011

viac

Pastiersky list k Veľkej noci 2011

Pastiersky list Zboru biskupov ECAV na Slovensku na Veľkú noc 2011

 

Zbor biskupov ECAV na Slovensku | 26.4.2011

viac

Vstupujeme do pôstneho obdobia

Prvá pôstna nedeľa, ktorá v tomto roku pripadla na 13. marca 2011, zreteľne poukazuje na to, že sme na začiatku 40-dňového (quadragesimálnom) pôstneho obdobia, ktoré patrí do veľkonočného kruhu sviatkov slávnostnej polovice cirkevného roka.

 

-ok- | 9.3.2011

viac

Ako vychovávať

Tesnou bránou, zamyslenie na 7. marca Ďalšie zaujímavé zamyslenia na každý deň si môžete prečítať v rubrike Zamyslenia na dnes (Tesnou bránou 2011, ViViT 2010).

 

-eš- | 7.3.2011

viac

PODUNAJSKÁ VLNA MIERU – ROZHOVOR

Protestantské cirkvi v Európe sa zapojili do spoločného ekumenického projektu s názvom Podunajská vlna mieru. Obsah, ciele a odkaz projektu nám priblíži Marcela Kmeťová, tajomníčka pre zahraničie na GBÚ ECAV na Slovensku.

 

Ekuména vo svete 16. 2. 2011 | 21.2.2011

viac

V dôvere Pánu Bohu je naša sila a naše víťazstvo

Novoročný príhovor generálneho biskupa ECAV na Slovensku Miloša Klátika odvysielaný v Slovenskom rozhlase v relácii Z duše 2. januára 2011

 

Miloš Klátik, generálny biskup  | 9.1.2011

viac

6. január – Zjavenie Krista Pána mudrcom

Kresťania každoročne slávia 6. januára sviatok Zjavenia Krista Pána mudrcom, jeden z najstarších kresťanských sviatkov. Pripomína deň, keď Boh svetlom hviezdy zjavil svojho Syna všetkým národom.

 

-eš- | 5.1.2011

viac

Svedčme o viere v Ježiša Krista

Sviatočné slovo generálneho biskupa ECAV na Slovensku Miloša Klátika odvysielané v STV na 1. sviatok vianočný 25. 12. 2010

 

Miloš Klátik, generálny biskup  | 3.1.2011

viac

Pastiersky list k Vianociam 2010

Na 2. slávnosť vianočnú v našich kostoloch čítali Pastiersky list Zboru biskupov ECAV na Slovensku k Vianociam 2010.

 

Zbor biskupov ECAV na Slovensku | 27.12.2010

viac

< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11>


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart