< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11>

Sviatočné slovo na Vianoce 2011

Príhovor generálneho biskupa Miloša Klátika v STV na 1. slávnosť vianočnú 25. 12. 2011

 

Miloš Klátik, generálny biskup | 25.12.2011

viac

Čím je pre nás Pán Ježiš Kristus?

Príhovor generálneho biskupa M. Klátika v relácii Z duše v Slovenskom rozhlase na Štedrý deň 24. 12.

 

Miloš Klátik, generálny biskup | 24.12.2011

viac

Vianočné posolstvo

Príhovor predsedu Ekumenickej rady cirkví v SR a biskupa Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku Dr. Miloša Klátika, odvysielaný na stanici Rádio Slovensko 21. decembra 2011

 

Ekuména vo svete 51/2011 | 24.12.2011

viac

Generálny biskup k adventu

V nedeľu 27. 11. sa 1. adventnou nedeľou začína advent, počas ktorého sa kresťania pripravujú na slávenie Vianoc, tajomstvo vtelenia. O tomto období hovorí generálny biskup ECAV na Slovensku Miloš Klátik.

 

www.webnoviny.sk | 5.12.2011

viac

Pastiersky list k Pamiatke reformácie 2011

Bratia a sestry v Pánovi Ježišovi Kristovi! Buchot kladiva na bráne Zámockého kostola vo Wittenbergu zobudil stredovekú spiacu cirkev z jej falošnej sebaistoty a poblúdenia. Lúč evanjelia, ktorý z tohto miesta zasvietil, ukázal svetlo pre kroky viery v obnovnom procese reformy cirkvi.

 

Zbor biskupov ECAV na Slovensku | 2.11.2011

viac

PAMIATKA ZOSNULÝCH 2. novembra

Neskoré jesenné obdobie nás upomína na viac vecí: na zber úrody, na vädnutie krásnych kvetov, bylín, uschýnanie trávy, padanie listov zo stromov, na chystanie sa prírody na zimný odpočinok. Do tohto obdobia patrí aj sviatok Pamiatky zosnulých.

 

Ján Klátik, ev. a. v. farár v. v.  | 30.10.2011

viac

Pastiersky list generálneho biskupa

Pastiersky list brata generálneho biskupa ECAV na Slovensku Miloša Klátika, ktorý mal byť prečítaný vo všetkých cirkevných zboroch ECAV na Slovensku v nedeľu 28. 8., resp. 4. 9. 2011

 

Miloš Klátik, generálny biskup ECAV na Slovensku | 3.9.2011

viac

Pastiersky list k svätodušným sviatkom

Pastiersky list Zboru biskupov ECAV na Slovensku k svätodušným sviatkom 2011, ktorý bol prečítaný na slávnostných službách Božích na 1. slávnosť svätodušnú 12. júna 2011

 

Zbor biskupov ECAV na Slovensku | 14.6.2011

viac

Pastiersky list k Veľkej noci 2011

Pastiersky list Zboru biskupov ECAV na Slovensku na Veľkú noc 2011

 

Zbor biskupov ECAV na Slovensku | 26.4.2011

viac

Vstupujeme do pôstneho obdobia

Prvá pôstna nedeľa, ktorá v tomto roku pripadla na 13. marca 2011, zreteľne poukazuje na to, že sme na začiatku 40-dňového (quadragesimálnom) pôstneho obdobia, ktoré patrí do veľkonočného kruhu sviatkov slávnostnej polovice cirkevného roka.

 

-ok- | 9.3.2011

viac

< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11>


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart