< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11>

Pastiersky list k Pamiatke reformácie 2012

Milí bratia a milé sestry v Pánovi Ježišovi Kristovi! S radostným srdcom slávime sviatok Pamiatky reformácie. Nevznikol preto, aby sa cirkevný kalendár obohatil o ďalšiu cirkevnú slávnosť. On chce byť pochodňou pre všetky pokolenia, ktorá osvetľuje chodník viery cirkvi svetlom biblických reformačných právd.

 

Zbor biskupov ECAV na Slovensku | 1.11.2012

viac

Pastiersky list k Prvej slávnosti svätodušnej 2012

Bratia a sestry v Pánovi Ježišovi Kristovi! Sviatky zoslania Ducha Svätého na apoštolov majú v cirkevnom roku svoje pevné a veľmi dôležité miesto. Deň zoslania Ducha Svätého na apoštolov sa stal dňom vzniku Pánovej cirkvi. A to určite patrí medzi najvýznamnejšie udalosti histórie ľudstva.

 

Zbor biskupov ECAV na Slovensku | 26.5.2012

viac

Pastiersky list Zboru biskupov ECAV na Slovensku - Prvá slávnosť veľkonočná 2012

Pastiersky list Zboru biskupov ECAV na Slovensku bol rozoslaný do všetkých cirkevných zborov ECAV na Slovensku a čítal sa na slávnostných službách Božích na 1. slávnosť veľkonočnú 8. 4. 2012.

 

Zbor biskupov ECAV na Slovensku | 8.4.2012

viac

Na rok 2012: Láska a pokora

Písmo sväté – Biblia je studnicou múdrosti, prameňom napomenutí a rád, ako máme žiť. V Liste apoštola Pavla Filipským 2, 1 – 11 čítame:

 

Edita Škodová, media@ecav.sk | 2.1.2012

viac

Do nového roka 2012

V relácia Ekuména vo svete 28. decembra 2011 odznel príhovor generálneho biskupa ECAV na Slovensku Miloša Klátika k novému roku 2012.

 

Miloš Klátik, generálny biskup ECAV na Slovensku, predseda ERC v SR | 31.12.2011

viac

1. sviatok vianočný 2011

Pastiersky list Zboru biskupov ECAV na Slovensku k Vianociam 2011

 

Zbor biskupov ECAV na Slovensku | 25.12.2011

viac

Sviatočné slovo na Vianoce 2011

Príhovor generálneho biskupa Miloša Klátika v STV na 1. slávnosť vianočnú 25. 12. 2011

 

Miloš Klátik, generálny biskup | 25.12.2011

viac

Čím je pre nás Pán Ježiš Kristus?

Príhovor generálneho biskupa M. Klátika v relácii Z duše v Slovenskom rozhlase na Štedrý deň 24. 12.

 

Miloš Klátik, generálny biskup | 24.12.2011

viac

Vianočné posolstvo

Príhovor predsedu Ekumenickej rady cirkví v SR a biskupa Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku Dr. Miloša Klátika, odvysielaný na stanici Rádio Slovensko 21. decembra 2011

 

Ekuména vo svete 51/2011 | 24.12.2011

viac

Generálny biskup k adventu

V nedeľu 27. 11. sa 1. adventnou nedeľou začína advent, počas ktorého sa kresťania pripravujú na slávenie Vianoc, tajomstvo vtelenia. O tomto období hovorí generálny biskup ECAV na Slovensku Miloš Klátik.

 

www.webnoviny.sk | 5.12.2011

viac

< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11>


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart