< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11>

Pastiersky list Zboru biskupov ECAV na Slovensku - Prvá slávnosť veľkonočná 2012

Pastiersky list Zboru biskupov ECAV na Slovensku bol rozoslaný do všetkých cirkevných zborov ECAV na Slovensku a čítal sa na slávnostných službách Božích na 1. slávnosť veľkonočnú 8. 4. 2012.

 

Zbor biskupov ECAV na Slovensku | 8.4.2012

viac

Na rok 2012: Láska a pokora

Písmo sväté – Biblia je studnicou múdrosti, prameňom napomenutí a rád, ako máme žiť. V Liste apoštola Pavla Filipským 2, 1 – 11 čítame:

 

Edita Škodová, media@ecav.sk | 2.1.2012

viac

Do nového roka 2012

V relácia Ekuména vo svete 28. decembra 2011 odznel príhovor generálneho biskupa ECAV na Slovensku Miloša Klátika k novému roku 2012.

 

Miloš Klátik, generálny biskup ECAV na Slovensku, predseda ERC v SR | 31.12.2011

viac

1. sviatok vianočný 2011

Pastiersky list Zboru biskupov ECAV na Slovensku k Vianociam 2011

 

Zbor biskupov ECAV na Slovensku | 25.12.2011

viac

Sviatočné slovo na Vianoce 2011

Príhovor generálneho biskupa Miloša Klátika v STV na 1. slávnosť vianočnú 25. 12. 2011

 

Miloš Klátik, generálny biskup | 25.12.2011

viac

Čím je pre nás Pán Ježiš Kristus?

Príhovor generálneho biskupa M. Klátika v relácii Z duše v Slovenskom rozhlase na Štedrý deň 24. 12.

 

Miloš Klátik, generálny biskup | 24.12.2011

viac

Vianočné posolstvo

Príhovor predsedu Ekumenickej rady cirkví v SR a biskupa Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku Dr. Miloša Klátika, odvysielaný na stanici Rádio Slovensko 21. decembra 2011

 

Ekuména vo svete 51/2011 | 24.12.2011

viac

Generálny biskup k adventu

V nedeľu 27. 11. sa 1. adventnou nedeľou začína advent, počas ktorého sa kresťania pripravujú na slávenie Vianoc, tajomstvo vtelenia. O tomto období hovorí generálny biskup ECAV na Slovensku Miloš Klátik.

 

www.webnoviny.sk | 5.12.2011

viac

Pastiersky list k Pamiatke reformácie 2011

Bratia a sestry v Pánovi Ježišovi Kristovi! Buchot kladiva na bráne Zámockého kostola vo Wittenbergu zobudil stredovekú spiacu cirkev z jej falošnej sebaistoty a poblúdenia. Lúč evanjelia, ktorý z tohto miesta zasvietil, ukázal svetlo pre kroky viery v obnovnom procese reformy cirkvi.

 

Zbor biskupov ECAV na Slovensku | 2.11.2011

viac

PAMIATKA ZOSNULÝCH 2. novembra

Neskoré jesenné obdobie nás upomína na viac vecí: na zber úrody, na vädnutie krásnych kvetov, bylín, uschýnanie trávy, padanie listov zo stromov, na chystanie sa prírody na zimný odpočinok. Do tohto obdobia patrí aj sviatok Pamiatky zosnulých.

 

Ján Klátik, ev. a. v. farár v. v.  | 30.10.2011

viac

< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11>


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart