< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11>

K pôstnemu obdobiu

„Toto, hľa, je pôst, ktorý ja mám rád: Rozviazať putá neprávosti, spretŕhať povrazy jarma, prepustiť utláčaných na slobodu a polámať každé jarmo.“ (Iz 58, 6) Z pohľadu cirkevného roka sa nachádzame v pôstnom období, ktoré začalo Popolcovou stredou. Niekedy sa stretneme s otázkou, či aj my evanjelici máme pôst.

 

Anna Balogová, kaplánka generálneho biskupa, kaplangb@ecav.sk | 20.3.2014

viac

Modlitba na Nový rok

Nový rok, nový rok − ochráň, Pane, každý krok. Daj nám zdravie, radosť, pokoj, nech netrápi žiadny rozbroj. Nech tento rok Tebe k chvále žijeme len v láske stálej i vo viere cez ťažkosti prejdeme až do večnosti.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 4.1.2014

viac

Pastiersky list Zboru biskupov - Vianoce 2013

Pastiersky list Zboru biskupov ECAV na Slovensku bol prečítaný na slávnostných službách Božích na 1. slávnosť vianočnú 25. decembra 2013

 

Zbor biskupov ECAV na Slovensku | 25.12.2013

viac

Pastiersky list k Pamiatke reformácie 31. októbra 2013

Bratia a sestry v Pánovi Ježišovi Kristovi! Srdce nejedného človeka sa nechá podmaniť úspechom, slávou, krásou, bohatstvom či pohodlím. Na druhej strane iných ľudí nevie nič tak nadchnúť k práci, k životnému boju i k obetiam, ako práve túžba po slobode. Za slobodu národov, rás, za náboženskú slobodu bolo v dejinách ľudstva prinesených už množstvo obetí. Mnohým bola sloboda drahšia ako čokoľvek iné, čo mali. Dokonca aj drahšia ako vlastný život.

 

Zbor biskupov ECAV na Slovenskiu | 1.11.2013

viac

STŮJTE V POZNANÉ PRAVDĚ, KTERÁŽ NADE VŠÍM VÍTĚZÍ A MOCNÁ JEST NA VĚKY

Aj tieto slova Majstra Jána Husa zazneli v kázni Pavla Kašpara, námestníka synodného seniora Českobratskej cirkvi evanjelickej, 5. júla 2013 pri pamätníku Majstra Jána Husa v Brezovej pod Bradlom pri spomienke na 598. výročie jeho mučeníckej smrti.

 

Pavel Kašpar, námestník synodného seniora ČCE v ČR | 16.7.2013

viac

K 1150. výročiu príchodu Konštantína a Metoda na územie Veľkej Moravy

Duchovný príhovor odznel v rámci programu duchovného slova a hudby pod názvom "Sviecou mojim nohám je Tvoje slovo" 5. júla 2013 v Evanjelickom a. v. chráme Božom v Brezovej pod Bradlom.

 

Joel Ruml, synodný senior Českobratskej cirkvi evanjelickej | 16.7.2013

viac

Pastiersky list Zboru biskupov ECAV na Slovensku - Prvá slávnosť svätodušná 2013

Milí bratia a milé sestry v Kristu! Srdečne Vás pozdravujeme pri príležitosti svätodušných sviatkov, ktoré nám pripomínajú, z vôle koho cirkev vznikla, kto ju zmocňuje pri plnení Kristovho odkazu a zapaľuje oheň viery v ľudskom srdci.

 

Zbor biskupov ECAV na Slovensku | 21.5.2013

viac

Pastiersky list Zboru biskupov ECAV na Slovensku k Veľkej noci 2013

Ale kameň našli odvalený od hrobu, a keď vošli, nenašli telo Pána Ježiša. (L 24, 2 − 3)

 

Zbor biskupov ECAV na Slovensku | 31.3.2013

viac

Do nového roku 2013

Hospodinu podajme ruku, oddajme sa Jemu cele. A zvolajme: „I v novom roku pomáhaj nám v dobrom diele a na ďalšie putovanie vylej svoje požehnanie!“ ES 71, 5

 

 | 6.1.2013

viac

Pastiersky list - 1. sviatok vianočný

Pastiersky list Zboru biskupov ECAV na Slovensku, ktorý má byť prečítaný v evanjelických chrámoch Božích na 1. sviatok vianočný 25. 12. 2012

 

Zbor biskupov ECAV na Slovensku | 25.12.2012

viac

< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11>


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart