< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11>

K 1150. výročiu príchodu Konštantína a Metoda na územie Veľkej Moravy

Duchovný príhovor odznel v rámci programu duchovného slova a hudby pod názvom "Sviecou mojim nohám je Tvoje slovo" 5. júla 2013 v Evanjelickom a. v. chráme Božom v Brezovej pod Bradlom.

 

Joel Ruml, synodný senior Českobratskej cirkvi evanjelickej | 16.7.2013

viac

Pastiersky list Zboru biskupov ECAV na Slovensku - Prvá slávnosť svätodušná 2013

Milí bratia a milé sestry v Kristu! Srdečne Vás pozdravujeme pri príležitosti svätodušných sviatkov, ktoré nám pripomínajú, z vôle koho cirkev vznikla, kto ju zmocňuje pri plnení Kristovho odkazu a zapaľuje oheň viery v ľudskom srdci.

 

Zbor biskupov ECAV na Slovensku | 21.5.2013

viac

Pastiersky list Zboru biskupov ECAV na Slovensku k Veľkej noci 2013

Ale kameň našli odvalený od hrobu, a keď vošli, nenašli telo Pána Ježiša. (L 24, 2 − 3)

 

Zbor biskupov ECAV na Slovensku | 31.3.2013

viac

Do nového roku 2013

Hospodinu podajme ruku, oddajme sa Jemu cele. A zvolajme: „I v novom roku pomáhaj nám v dobrom diele a na ďalšie putovanie vylej svoje požehnanie!“ ES 71, 5

 

 | 6.1.2013

viac

Pastiersky list - 1. sviatok vianočný

Pastiersky list Zboru biskupov ECAV na Slovensku, ktorý má byť prečítaný v evanjelických chrámoch Božích na 1. sviatok vianočný 25. 12. 2012

 

Zbor biskupov ECAV na Slovensku | 25.12.2012

viac

Pastiersky list k Pamiatke reformácie 2012

Milí bratia a milé sestry v Pánovi Ježišovi Kristovi! S radostným srdcom slávime sviatok Pamiatky reformácie. Nevznikol preto, aby sa cirkevný kalendár obohatil o ďalšiu cirkevnú slávnosť. On chce byť pochodňou pre všetky pokolenia, ktorá osvetľuje chodník viery cirkvi svetlom biblických reformačných právd.

 

Zbor biskupov ECAV na Slovensku | 1.11.2012

viac

Pastiersky list k Prvej slávnosti svätodušnej 2012

Bratia a sestry v Pánovi Ježišovi Kristovi! Sviatky zoslania Ducha Svätého na apoštolov majú v cirkevnom roku svoje pevné a veľmi dôležité miesto. Deň zoslania Ducha Svätého na apoštolov sa stal dňom vzniku Pánovej cirkvi. A to určite patrí medzi najvýznamnejšie udalosti histórie ľudstva.

 

Zbor biskupov ECAV na Slovensku | 26.5.2012

viac

Pastiersky list Zboru biskupov ECAV na Slovensku - Prvá slávnosť veľkonočná 2012

Pastiersky list Zboru biskupov ECAV na Slovensku bol rozoslaný do všetkých cirkevných zborov ECAV na Slovensku a čítal sa na slávnostných službách Božích na 1. slávnosť veľkonočnú 8. 4. 2012.

 

Zbor biskupov ECAV na Slovensku | 8.4.2012

viac

Na rok 2012: Láska a pokora

Písmo sväté – Biblia je studnicou múdrosti, prameňom napomenutí a rád, ako máme žiť. V Liste apoštola Pavla Filipským 2, 1 – 11 čítame:

 

Edita Škodová, media@ecav.sk | 2.1.2012

viac

Do nového roka 2012

V relácia Ekuména vo svete 28. decembra 2011 odznel príhovor generálneho biskupa ECAV na Slovensku Miloša Klátika k novému roku 2012.

 

Miloš Klátik, generálny biskup ECAV na Slovensku, predseda ERC v SR | 31.12.2011

viac

< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11>


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart