< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11>

Pastiersky list na 1. sviatok vianočný 2014

Pastiersky list Zboru biskupov ECAV na Slovensku, ktorý sa čítal v evanjelických a. v. chrámoch Božích na Prvý sviatok vianočný 25. 12. 2014

 

Zbor biskupov ECAV na Slovensku | 26.12.2014

viac

Pastiersky list Zboru biskupov ECAV na Slovensku - Pamiatka reformácie 2014

Bratia a sestry v Pánovi Ježišovi Kristovi! Každý človek má vo svojom živote určitý základ, ktorý si priniesol zo svojej rodiny alebo z prostredia, v ktorom vyrastal. To, na akom základe stál život Dr. Martina Luthera, nám napovie i jeho známy výrok: „Nemôžem a nechcem nič odvolať, lebo je nebezpečné konať proti vlastnému svedomiu. Tu stojím, inak nemôžem. Tak mi Pán Boh pomáhaj!“

 

Zbor biskupov ECAV na Slovensku | 31.10.2014

viac

Prvá slávnosť svätodušná 2014

Pastiersky list Zboru biskupov ECAV na Slovensku

 

Zbor biskupov ECAV na Slovensku | 9.6.2014

viac

Prvá slávnosť veľkonočná 2014

Pastiersky list Zboru biskupov ECAV na Slovensku

 

Zbor biskupov ECAV na Slovensku | 20.4.2014

viac

Príhovor na Veľký piatok 2014

Príhovor generálneho biskupa ECAV na Slovensku Miloša Klátika na Veľký piatok 18. 4. 2014 v relácii Sviatočné slovo, RTVS – Slovenská televízia

 

Miloš Klátik, generálny biskup ECAV na Slovensku | 19.4.2014

viac

K pôstnemu obdobiu

„Toto, hľa, je pôst, ktorý ja mám rád: Rozviazať putá neprávosti, spretŕhať povrazy jarma, prepustiť utláčaných na slobodu a polámať každé jarmo.“ (Iz 58, 6) Z pohľadu cirkevného roka sa nachádzame v pôstnom období, ktoré začalo Popolcovou stredou. Niekedy sa stretneme s otázkou, či aj my evanjelici máme pôst.

 

Anna Balogová, kaplánka generálneho biskupa, kaplangb@ecav.sk | 20.3.2014

viac

Modlitba na Nový rok

Nový rok, nový rok − ochráň, Pane, každý krok. Daj nám zdravie, radosť, pokoj, nech netrápi žiadny rozbroj. Nech tento rok Tebe k chvále žijeme len v láske stálej i vo viere cez ťažkosti prejdeme až do večnosti.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 4.1.2014

viac

Pastiersky list Zboru biskupov - Vianoce 2013

Pastiersky list Zboru biskupov ECAV na Slovensku bol prečítaný na slávnostných službách Božích na 1. slávnosť vianočnú 25. decembra 2013

 

Zbor biskupov ECAV na Slovensku | 25.12.2013

viac

Pastiersky list k Pamiatke reformácie 31. októbra 2013

Bratia a sestry v Pánovi Ježišovi Kristovi! Srdce nejedného človeka sa nechá podmaniť úspechom, slávou, krásou, bohatstvom či pohodlím. Na druhej strane iných ľudí nevie nič tak nadchnúť k práci, k životnému boju i k obetiam, ako práve túžba po slobode. Za slobodu národov, rás, za náboženskú slobodu bolo v dejinách ľudstva prinesených už množstvo obetí. Mnohým bola sloboda drahšia ako čokoľvek iné, čo mali. Dokonca aj drahšia ako vlastný život.

 

Zbor biskupov ECAV na Slovenskiu | 1.11.2013

viac

STŮJTE V POZNANÉ PRAVDĚ, KTERÁŽ NADE VŠÍM VÍTĚZÍ A MOCNÁ JEST NA VĚKY

Aj tieto slova Majstra Jána Husa zazneli v kázni Pavla Kašpara, námestníka synodného seniora Českobratskej cirkvi evanjelickej, 5. júla 2013 pri pamätníku Majstra Jána Husa v Brezovej pod Bradlom pri spomienke na 598. výročie jeho mučeníckej smrti.

 

Pavel Kašpar, námestník synodného seniora ČCE v ČR | 16.7.2013

viac

< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11>


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart