< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11>

Pastiersky list Zboru biskupov ECAV na Slovensku k Veľkej noci 2016

Pastiersky list bol čítaný v evanjelických a. v. chrámoch Božích na hlavných službách Božích na 1. slávnosť veľkonočnú 27. marca 2016.

 

Zbor biskupov ECAV na Slovensku | 27.3.2016

viac

Pastiersky list na 1. sviatok vianočný 2015

Pastiersky list Zboru biskupov ECAV na Slovensku na 1. sviatok vianočný 25. decembra 2015

 

Zbor biskupov ECAV na Slovensku | 25.12.2015

viac

Pastiersky list na Pamiatku reformácie 2015

Pastiersky list Zboru biskupov ECAV na Slovensku bol čítaný na službách Božích na Pamiatku reformácie 31. októbra 2015.

 

Zbor biskupov ECAV na Slovensku | 2.11.2015

viac

Pastiersky list na 1. slávnosť svätodušnú

Pastiersky list Zboru biskupov ECAV na Slovensku, ktorý sa čítal na hlavných službách Božích na 1. slávnosť svätodušnú 24. 5. 2015

 

Zbor biskupov ECAV na Slovensku | 24.5.2015

viac

Pastiersky list Zboru biskupov ECAV na Slovensku k Veľkej noci 2015

Pastiersky list bol čítaný na hlavných službách Božích na 1. slávnosť veľkonočnú 5. 4. 2015.

 

Zbor biskupov ECAV na Slovensku | 6.4.2015

viac

Pastiersky list na 1. sviatok vianočný 2014

Pastiersky list Zboru biskupov ECAV na Slovensku, ktorý sa čítal v evanjelických a. v. chrámoch Božích na Prvý sviatok vianočný 25. 12. 2014

 

Zbor biskupov ECAV na Slovensku | 26.12.2014

viac

Pastiersky list Zboru biskupov ECAV na Slovensku - Pamiatka reformácie 2014

Bratia a sestry v Pánovi Ježišovi Kristovi! Každý človek má vo svojom živote určitý základ, ktorý si priniesol zo svojej rodiny alebo z prostredia, v ktorom vyrastal. To, na akom základe stál život Dr. Martina Luthera, nám napovie i jeho známy výrok: „Nemôžem a nechcem nič odvolať, lebo je nebezpečné konať proti vlastnému svedomiu. Tu stojím, inak nemôžem. Tak mi Pán Boh pomáhaj!“

 

Zbor biskupov ECAV na Slovensku | 31.10.2014

viac

Prvá slávnosť svätodušná 2014

Pastiersky list Zboru biskupov ECAV na Slovensku

 

Zbor biskupov ECAV na Slovensku | 9.6.2014

viac

Prvá slávnosť veľkonočná 2014

Pastiersky list Zboru biskupov ECAV na Slovensku

 

Zbor biskupov ECAV na Slovensku | 20.4.2014

viac

Príhovor na Veľký piatok 2014

Príhovor generálneho biskupa ECAV na Slovensku Miloša Klátika na Veľký piatok 18. 4. 2014 v relácii Sviatočné slovo, RTVS – Slovenská televízia

 

Miloš Klátik, generálny biskup ECAV na Slovensku | 19.4.2014

viac

< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11>


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart