< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11>

Pastiersky list Zboru biskupov ECAV na Slovensku - Pamiatka reformácie 2017

Pastiersky list Zboru biskupov ECAV na Slovensku pri príležitosti 500. výročia reformácie Lebo milosťou ste spasení skrze vieru. A to nie sami zo seba; je to dar Boží; nie zo skutkov, aby sa nikto nechválil. Ef 2, 8 – 9

 

Zbor biskupov ECAV na Slovensku | 1.11.2017

viac

Pastiersky list Zboru biskupov ECAV na Slovensku na svätodušné sviatky

Pastiersky list Zboru biskupov ECAV na Slovensku sa čítal na slávnostných službách Božích na Prvú slávnosť svätodušnú 4. júna 2017.

 

Zbor biskupov ECAV na Slovensku | 4.6.2017

viac

Pastiersky list Zboru biskupov ECAV na Slovensku - 1. sviatok vianočný 2016

Bratia a sestry v Pánovi Ježišovi Kristovi! Počas vianočných sviatkov si každý rok znovu pripomíname príchod Božieho Syna − Ježiša Krista do ľudského sveta v ľudskom tele. Jeho pôsobenie malo i má na ľudstvo nesmierne veľký vplyv. Pán Ježiš Kristus prišiel na svet ako svetlo do najrozličnejších situácií ľudskej tmy.

 

Zbor biskupov ECAV na Slovensku | 26.12.2016

viac

Pastiersky list Zboru biskupov ECAV na Slovensku - Pamiatka reformácie 2016

Pastiersky list Zboru biskupov ECAV na Slovensku na Pamiatku reformácie bol prečítaný v evanjelických a. v. chrámoch Božích na slávnostných službách Božích v pondelok 31. októbra 2016.

 

Zbor biskupov ECAV na Slovensku | 31.10.2016

viac

Pastiersky list Zboru biskupov ECAV na Slovensku k Veľkej noci 2016

Pastiersky list bol čítaný v evanjelických a. v. chrámoch Božích na hlavných službách Božích na 1. slávnosť veľkonočnú 27. marca 2016.

 

Zbor biskupov ECAV na Slovensku | 27.3.2016

viac

Pastiersky list na 1. sviatok vianočný 2015

Pastiersky list Zboru biskupov ECAV na Slovensku na 1. sviatok vianočný 25. decembra 2015

 

Zbor biskupov ECAV na Slovensku | 25.12.2015

viac

Pastiersky list na Pamiatku reformácie 2015

Pastiersky list Zboru biskupov ECAV na Slovensku bol čítaný na službách Božích na Pamiatku reformácie 31. októbra 2015.

 

Zbor biskupov ECAV na Slovensku | 2.11.2015

viac

Pastiersky list na 1. slávnosť svätodušnú

Pastiersky list Zboru biskupov ECAV na Slovensku, ktorý sa čítal na hlavných službách Božích na 1. slávnosť svätodušnú 24. 5. 2015

 

Zbor biskupov ECAV na Slovensku | 24.5.2015

viac

Pastiersky list Zboru biskupov ECAV na Slovensku k Veľkej noci 2015

Pastiersky list bol čítaný na hlavných službách Božích na 1. slávnosť veľkonočnú 5. 4. 2015.

 

Zbor biskupov ECAV na Slovensku | 6.4.2015

viac

Pastiersky list na 1. sviatok vianočný 2014

Pastiersky list Zboru biskupov ECAV na Slovensku, ktorý sa čítal v evanjelických a. v. chrámoch Božích na Prvý sviatok vianočný 25. 12. 2014

 

Zbor biskupov ECAV na Slovensku | 26.12.2014

viac

< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11>


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart