Vyhlásenie Predsedníctva ECAV na Slovensku k zhromaždeniam občanov

Predsedníctvo Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku v súvislosti so zhromaždeniami občanov, ktoré sa majú konať v nadväznosti na brutálnu vraždu novinára Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej, obracia sa na všetkých účastníkov zhromaždení s výzvou, aby zachovali dôstojnosť a slušnosť a aby sa tieto zhromaždenia niesli v pokoji.

Predsedníctvo ECAV na Slovensku zdieľa rozhorčenie občanov nášho štátu v súvislosti s brutálnou vraždou a žiada jej dôkladné vyšetrenie. Vyslovujeme nádej, že v našej spoločnosti bude vládnuť spravodlivosť, čestnosť, slušnosť a solidarita.

Spoločne sa modlime a prosme Pána Boha o ochranu našej krajiny!

V Bratislave 8. marca 2018

Miloš Klátik, generálny biskup ECAV na Slovensku

Imrich Lukáč,, generálny dozorca ECAV na Slovensku

Vložené 8. 3. 2018

Tlačové oddelenie GBÚ ECAV na Slovensku | 16.3.2018

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart