TASR šíri nepravdivé informácie o voľbách generálneho biskupa

Bratia a sestry, v médiách boli na základe správy tlačovej agentúry TASR zverejnené nepravdivé informácie o výsledkoch volieb generálneho biskupa ECAV na Slovensku. Do TASR a príslušných médií sme poslali nasledujúce stanovisko.

Voľby generálneho biskupa a generálneho dozorcu v Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku riadi Generálne presbyterstvo ECAV na Slovensku, ktoré zasadalo 15. októbra 2018 a spočítalo hlasy z 2. kola volieb generálneho biskupa ECAV na Slovensku. Generálne presbyterstvo v zmysle cirkevných predpisov zároveň rozhodlo, že výsledky volieb budú vyhlásené 28. 10. 2018 v cirkevných zboroch aj zverejnené na webovej stránke ECAV. Od tejto doby sa bude počítať 15-dňová apelačná doba. Prípis s týmito informáciami bol v uplynulých dňoch rozposlaný z generálneho biskupského úradu do všetkých cirkevných zborov.

Podľa cirkevných predpisov v apelačnej dobe je možné podať žalobu proti výsledkom volieb. O podanej žalobe rozhodujú cirkevné súdy. Až keď cirkevné súdy právoplatne zamietnu podanú žalobu, nadobudne voľba generálneho biskupa a generálneho dozorcu právoplatnosť. Cirkevné súdy môžu tejto žalobe aj vyhovieť a vtedy sa budú musieť konať nové voľby. Cirkevné súdy sú nezávislé od Generálneho presbyterstva ECAV na Slovensku a od Synody ECAV na Slovensku, a preto nikomu neprislúcha dopredu prejudikovať rozhodnutie súdu. Tohtoročné voľby predsedníctva ECAV boli napadnuté už po 1. kole volieb, ale súd o týchto žalobách doteraz nerozhodol.

Vyjadrenie tlačovej tajomníčky občianskeho združenia H.E.L.P. Evy Bachletovej pre TASR, ktoré prevzali viaceré médiá, bolo veľmi neprofesionálne a zrejme vyplýva z neznalosti cirkevných predpisov ECAV.

V Bratislave 23. 10. 2018

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 24.10.2018

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart