Ospravedlnenie z Turian

Dnes, 21. 9. 2016, Mgr. Pavel Tomka, zborový farár CZ Krpeľany a administrátor CZ Turany, poslal prostredníctvom e-mailu ospravedlnenie Predsedníctvu ECAV na Slovensku a Zboru biskupov ECAV na Slovensku za neúčasť na stretnutí 12. 9. 2016 v Liptovskom Mikuláši, na ktoré boli členovia CZ Turany pozvaní listom z 15. 8. 2016.

Tlačové oddelenie GBÚ ECAV na Slovensku | 21.9.2016

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart