Kondolencia pani Emílii Kováčovej

Generálny biskup Miloš Klátik ECAV na Slovensku a generálny dozorca ECAV na Slovensku Imrich Lukáč poslali 6. októbra 2016 svoju kondolenciu pani Emílii Kováčovej s rodinou.

Vážená pani Emília Kováčová s rodinou,

so zármutkom, ale aj v nádeji vzkriesenia a večného života sa skláňame pred pamiatkou zosnulého Ing. Michala Kováča, CSc., Vášho manžela, otca a starého otca, prvého prezidenta Slovenskej republiky po jej založení v roku 1993.

Dovoľte, aby som Vám v mene Predsedníctva Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku aj členov našej cirkvi vyjadril našu úprimnú sústrasť. Z tejto časnosti bol odvolaný človek, ktorý bol a zostal drahý a vzácny predovšetkým pre Vás najbližších, ktorí ste pri ňom verne a s láskou stáli až do posledných chvíľ.

Pre nás odišiel človek, ktorý sa zaslúžil nielen o rozvoj slovenského bankovníctva a ekonomiky, ale ktorý predovšetkým ako prezident Slovenskej republiky mal významný podiel na jej začlenení do spoločenstva moderných európskych štátov.

Vážime si jeho ľudskosť, nekompromisnosť a zásadovosť, s ktorou sa pohyboval v slovenskej politike v neľahkých rokoch po vzniku samostatnej republiky.

Pána Boha prosíme, aby Vám dával dostatok síl, svoj pokoj do srdca, ochraňoval Vás a požehnával, aby ste sa mohli vyrovnať s veľkou stratou, ktorá Vás hlboko zasiahla.

Veríme, že aj pre pána prezidenta Michala Kováča, Vášho manžela, otca a starého otca, platia slová Písma svätého: „... Ja som vzkriesenie a život − kto verí vo mňa, bude žiť, aj keď umrie, a nik neumrie naveky, kto žije a verí vo mňa...“ (J 11, 25 − 26)

S úctou

Predsedníctvo ECAV na Slovensku | 7.10.2016

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart