Kondolencia k tragédii pri Smolensku

Generálny biskup ECAV na Slovensku poslal bratovi biskupovi Evanjelickej cirkvi a. v. v Poľsku kondolenciu k tragickému pádu lietadla pri Smolensku.

Dôstojný brat biskup Jerzy Samiec,

dovoľte, aby som Vám v mene Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku vyjadril úprimnú sústrasť nad tragickým skonom prezidenta Poľskej republiky Lecha Kaczyńského s manželkou, ako aj ďalších predstaviteľov spoločenského a cirkevného života v Poľsku. Osobitne nás zasiahla smrť evanjelického vedúceho vojenského duchovného brata plukovníka Adama Pilcha.

Uvedomujem si nevysloviteľnú stratu, ktorá postihla Vašu cirkev a Váš národ, a spolu s Vami cítim hlboký zármutok. Všetci spoločne sa modlíme za pozostalých a prosíme milostivého Pána Boha o pomoc poľskému národu v týchto ťažkých chvíľach.

Verím, že aj pre Vašich drahých zosnulých platia slová nášho Pána Ježiša Krista: „Ja som vzkriesenie a život – kto verí vo mňa, bude žiť, aj keď umrie.“ (J 11, 25)

S hlbokou účasťou

Miloš Klátik
generálny biskup ECAV na Slovensku

Miloš Klátik, generálny biskup ECAV na Slovensku | 14.4.2010

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart