< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16>

ECAV na Slovensku k problematike migrantov

Predsedníctvo ECAV na Slovensku a Zbor biskupov ECAV na Slovensku sa v piatok 11. 9. 2015 na GBÚ v Bratislave zišli so zástupcami Evanjelickej diakonie ECAV na Slovensku, Slovenskej evanjelickej jednoty, Spoločenstva evanjelickej mládeže a ďalších inštitúcií, aby prerokovali možnosti ECAV na Slovensku v oblasti riešenia problematiky migrantov, ktorí prichádzajú do Európy z vojnových oblastí Sýrie a z ďalších krajín. Zo zasadnutia uvedeného grémia vyplynul nasledujúci záver:

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 11.9.2015

viac

Od vyhlásení ku konkrétnym činom

Situácia okolo utečencov bola hlavnou témou stretnutia generálneho biskupa Miloša Klátika a štátneho tajomníka Ministerstva zahraničných vecí SR Petra Javorčíka, ktoré sa konalo 8. júla 2015 na generálnom biskupskom úrade.

 

Dušan Vagaský, riaditeľ GBÚ, riaditel@ecav.sk | 9.7.2015

viac

Stanovisko ECAV na Slovensku k protestom v Bratislave 20. 6. 2015

V sobotu 20. júna 2015 popoludní sa centrum nášho hlavného mesta zmenilo na bojisko. Bojovalo sa o našu budúcnosť? Evanjelici augsburského vyznania na Slovensku odsudzujú násilie, hoci aj v mene pochopiteľných obáv a strachu z neznámej budúcnosti, z neznámych ľudí, ktorí k nám môžu prísť.

 

Predsedníctvo ECAV na Slovensku | 27.6.2015

viac

Jediným motívom má byť kresťanská láska

Dobre poznáme výrok apoštola Pavla „Jedni druhých bremená znášajte, a tak naplníte zákon Kristov“ (Gal 6, 2), ktorý hovorí o vzájomnej solidarite, o pomoci tým, ktorí potrebujú našu pomoc. Takí sú aj ľudia, ktorí v súčasnosti utekajú z Blízkeho východu či z Afriky a hľadajú útočisko na európskom kontinente. Medzi nimi je aj veľa kresťanských rodín, utekajúcich zo Sýrie, z Iraku či z Egypta, kde sú kruto prenasledovaní, týraní a vraždení. Neutekajú len pred biedou, ale najmä pred náboženským prenasledovaním. Týmto prenasledovaným kresťanom by sme mali pomôcť.

 

Miloš Klátik, generálny biskup ECAV na Slovensku | 3.6.2015

viac

Nová DNA a CampFest – stanovisko ECAV na Slovensku

Generálne presbyterstvo ECAV na Slovensku sa na zasadnutí 1/2015 dňa 13. 2. 2015 uznesením č. 10/2015 stotožnilo s návrhom Vieroučného výboru ECAV na Slovensku z 1. 12. 2014, v ktorom sa členom ECAV na Slovensku neodporúča účasť na podujatiach „Nová DNA“ a CampFest.

 

Generálne presbyterstvo ECAV na Slovensku | 20.3.2015

viac

Vyhlásenie Predsedníctva ECAV na Slovensku k zavraždeniu 21 koptských kresťanov

Predsedníctvo Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku ostro odsudzuje zavraždenie dvadsaťjeden koptských kresťanov v Líbyi.

 

Predsedníctvo ECAV na Slovensku  | 18.2.2015

viac

Vyjadrenie Zboru biskupov ECAV na Slovensku ku februárovému referendu

Zbor biskupov ECAV na Slovensku sa k pripravovanému referendu, ktoré sa uskutoční v sobotu 7. februára 2015, vyjadril v Pastierskom liste Zboru biskupov ECAV na Slovensku. Tento pastiersky list bol v evanjelických chrámoch Božích čítaný na 1. slávnosť vianočnú 25. decembra 2014.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 6.2.2015

viac

Predstavitelia cirkví vyjadrili Francúzom podporu po teroristických útokoch

Predstavitelia najväčších cirkví na Slovensku 12. januára 2015 reagovali na minulotýždňový teroristický útok proti redakcii francúzskeho satirického týždenníka Charlie Hebdo a košer obchodu v Paríži spoločným vyhlásením.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 13.1.2015

viac

Stanovisko Vieroučného výboru ECAV na Slovensku k problematike požehnania

Zdrojom a darcom každého požehnania je Boh. Hospodin ako darca požehnania je osobná vôľa, a nie neosobná sila, preto požehnanie je darované v Jeho suverénnej slobode. Požehnanie v biblickom chápaní je tak celkom oslobodené od magického chápania.

 

Vieroučný výbor ECAV na Slovensku | 21.12.2014

viac

Vyhlásenie Predsedníctva ECAV na Slovensku k 17. novembru − Dňu boja za demokraciu a k 25. výročiu nežnej revolúcie

Bratia a sestry, dvadsaťpäť rokov uplynulo odvtedy, ako sa námestia v našej vlasti zapĺňali ľuďmi nespokojnými s vládou jednej strany a s neslobodou, ktorá tu panovala.

 

Predsedníctvo ECAV na Slovensku | 16.11.2014

viac

< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16>


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart