< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17>

Predsedníctvo ECAV o zrušení amnestií

Predsedníctvo ECAV na Slovensku upozorňuje, že zákon povýšený nad spravodlivosť deformuje politické a spoločenské prostredie, čo do budúcnosti môže mať negatívny vplyv na ďalší vývoj demokracie v spoločnosti. Predsedníctvo ECAV preto povzbudzuje poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, aby prijali také rozhodnutie, ktoré dá priechod spravodlivosti a riadnemu vyšetreniu celej kauzy zavlečenia Michala Kováča mladšieho do cudziny i všetkých okolnosti, ktoré tomu predchádzali, a dôsledkov, ktoré na únos nadväzovali.

 

Predsedníctvo ECAV na Slovensku | 18.3.2017

viac

Odsúdenie útoku v Berlíne

„Sme zarmútení a šokovaní zo správy o tragédii, ktorá sa včera večer odohrala na vianočných trhoch v Berlíne krátko pred vianočnými sviatkami – sviatkami pokoja, mieru a radosti z narodenia nášho Pána a Spasiteľa Ježiša Krista,“ povedal Miloš Klátik, generálny biskup ECAV na Slovensku.

 

Tlačové oddelenie GBÚ ECAV na Slovensku | 20.12.2016

viac

Kondolencia pani Emílii Kováčovej

Generálny biskup Miloš Klátik ECAV na Slovensku a generálny dozorca ECAV na Slovensku Imrich Lukáč poslali 6. októbra 2016 svoju kondolenciu pani Emílii Kováčovej s rodinou.

 

Predsedníctvo ECAV na Slovensku | 7.10.2016

viac

Ospravedlnenie z Turian

Dnes, 21. 9. 2016, Mgr. Pavel Tomka, zborový farár CZ Krpeľany a administrátor CZ Turany, poslal prostredníctvom e-mailu ospravedlnenie Predsedníctvu ECAV na Slovensku a Zboru biskupov ECAV na Slovensku za neúčasť na stretnutí 12. 9. 2016 v Liptovskom Mikuláši, na ktoré boli členovia CZ Turany pozvaní listom z 15. 8. 2016.

 

Tlačové oddelenie GBÚ ECAV na Slovensku | 21.9.2016

viac

Reakcia na článok v EPST 31. 8. 2016

V článku Ad: Cirkev nie je holubník (EPST 31. 8. 2016) zborová dozorkyňa CZ ECAV Turany v reakcii na článok v EPST z 24. 8. 2016 píše, že: „bratia biskupi boli pozvaní do CZ na diskusiu... a brat generálny biskup nám dokonca doteraz ani oficiálne neodpovedal“.

 

Tlačové oddelenie GBÚ ECAV na Slovensku | 14.9.2016

viac

Sústrastný list talianskemu veľvyslancovi

Generálny biskup Miloš Klátik v mene Predsedníctva ECAV na Slovensku a celej našej ECAV na Slovensku vyjadril sústrasť talianskemu veľvyslancovi v SR v súvislosti s ničivým zemetrasením, ktoré postihlo centrálne Taliansko.

 

Tlačové oddelenie GBÚ ECAV na Slovensku | 26.8.2016

viac

Keď sú biskupi zajedno. Tí katolícki aj evanjelickí

Nestáva sa často, aby katolíci a evanjelici našli spoločnú reč v otázkach cirkevnej praxe. Posledné dni ukazujú, že odpor voči homosexuálnym manželstvám ich spojil. Postaviť sa voči cirkvi, pretože odmieta manželstvá osôb rovnakého pohlavia, je ako chcieť od moslimov, aby sa zriekli učenia Mohameda.

 

media(at)ecav.sk | 22.8.2016

viac

Reakcia na článok Prípad Pavlús, uverejnený v denníku SME

So smútkom som dočítala článok teológa M. Havrana, uverejnený v denníku SME dňa 18. 8. 2016 pod názvom: Prípad Pavlús. Smutno mi bolo z dôvodu, že článok je napísaný nepriateľským až agresívnym tónom, ktorý dehonestuje nielen samotného autora, ale aj meno denníka.

 

Katarína Hudáková, seniorka Liptovsko-oravského seniorátu ECAV na Slovensku  | 22.8.2016

viac

Biblia, cirkev a sloboda slova

V súvislosti s prípadom kaplána z Turian sa objavujú príspevky v liberálnych a bulvárnych médiách k téme slobody myslenia v cirkvi . Mnohí pisatelia si cirkev a jej predstaviteľov podávajú ako predmet arogantnej kritiky, zveličovania a nenáležitého prirovnávania. My, čo sme členmi cirkvi , musíme sa ozvať a uviesť veci na pravú mieru.

 

media(at)ecav.sk | 22.8.2016

viac

K vyjadreniu pedagógov a doktorandov EBF UK

Zbor biskupov berie na vedomie vyjadrenie niektorých pedagógov a doktorandov Evanjelickej bohosloveckej fakulty UK. Je však presvedčený, že nezvolili štandardný, primeraný a korektný spôsob komunikácie, pretože boli o záležitosti informovaní jednostranne a nevyužili možnosti overiť si dôležité informácie k tejto záležitosti. Nenesú tiež ani zodpovednosť za pracovno-právne vzťahy v rámci ECAV na Slovensku.

 

media(at)ecav.sk | 18.8.2016

viac

< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17>


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart