< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 | >

Miloš Klátik – predstavy o napredovaní ECAV na Slovensku

Mojim „pium desiderium“ – zbožnou túžbou - je, aby ECAV bola taká, ako o nej píše apoštol Pavel v Ef:5 – Kristus, ktorý miloval aj miluje cirkev, za ktorú vydal seba samého, aby bola takou, akú si ju On postavil: slávna, bez poškvrny, bez vrásky a bez čohokoľvek podobného, ale aby bola svätá a bez úhony. Prial by som si, aby čestne obstála v súčasnej spoločnosti aj pred tými, ktorí sú mimo nej, aby mala úctu a autoritu, aby rástla v každom ohľade – v...

 

Zdroj: EPST | 23.10.2006

viac

< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 | >


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart