< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17>

ROZHOVOR TÝŽDŇA

(EPST 30/2007, 1. 8. 2007) O vyjadrenie k dokumentu pápežskej kongregácie pre náuku viery sme požiadali generálneho biskupa ECAV na Slovensku Miloša Klátika.

 

-mk- | 7.8.2007

viac

Odpovede na otázky TA3

(telefonický rozhovor 18. 7. 2007 k stanovisku Evanjelickej cirkvi a. v. - plné znenie)

 

Tlačové oddelenie GBÚ | 23.7.2007

viac

Stanovisko Zboru biskupov Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku

k dokumentu pápežskej kongregácie pre náuku viery „Odpovede na otázky týkajúce sa niektorých aspektov učenia o cirkvi“

 

zbor biskupov | 17.7.2007

viac

Stanovisko Generálneho presbyterstva ECAV na Slovensku

Generálne presbyterstvo ECAV na Slovensku na svojom zasadnutí vo Zvolene dňa 1. 6. 2007 k otázke návrhu zmluvy medzi Vatikánom a SR o výhrade svedomia na základe pripomienok Vieroučného výboru ECAV prijalo toto stanovisko:

 

Generálne presbyterstvo ECAV na Slovensku | 7.6.2007

viac

Vyhlásenie

Článok v EPST č. 18 podpísaný Tlačovým oddelením GBÚ, ktorý bol v EPST č. 22 označený ako nepresný a zavádzajúci, obsahoval vyjadrenia právnika k nekorektnému postupu predstavenstva Tranoscia, a. s., ohľadom valného zhromaždenia Tranoscia, a. s., ktoré sa konalo 22. 4. 2007 v Liptovskom Mikuláši.

 

Tlačové oddelenie GBÚ ECAV na Slovensku | 4.6.2007

viac

Vyhlásenie ECAV na Slovensku k vraždeniu kresťanov v Turecku

Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku sa pripája k výzve Evanjelickej aliancie v SR a protestuje proti vraždeniu kresťanov v Turecku. Tragická smrť troch spolupracovníkov kresťanského vydavateľstva 18. apríla 2007 nás hlboko dojala a znepokojila ako radikálny prejav náboženskej neznášanlivosti.

 

Tlačové oddelenie GBÚ | 25.5.2007

viac

Stanovisko ECAV na Slovensku k 14. marcu 1939

Naša cirkev vyslovuje hlboké znepokojenie nad prejavmi nekritického obdivu pomerov v období vojnového slovenského štátu a nad zľahčovaním skutočností súvisiacich s jeho totalitným charakterom, s ktorými sa stretávame. Minulé storočie bolo negatívne poznamenané existenciou dvoch totalitných ideológií, ktoré boli nezmieriteľnými protivníkmi kresťanstva a náboženskej slobody vôbec – bol to nacizmus a komunizmus.

 

Zbor biskupov ECAV na Slovensku | 17.3.2007

viac

Stanovisko Predsedníctva ECAV na Slovensku k návrhu zákona o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení

Predsedníctva Evanjelickej cirkvi augsburského vierovyznania na Slovensku k Vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení, ako aj zákon č. 596/2003 Z. z. tlač č. 88

 

Predsednictvo ECAV | 3.1.2007

viac

M. Klátik: Mojou úlohou je svedčiť a svietiť

Miloš Klátik je najmladším generálnym biskupom v histórii evanjelickej cirkvi, má len 43 rokov, v Petržalke pôsobil 18 a pol roka...

 

Petržalské noviny 3. 11. 2006 str. 15 | 9.11.2006

viac

Pavel Delinga – predstavy o napredovaní ECAV na Slovensku

Doba, ktorú my, evanjelici, prežívame v spoločenstve všetkých kresťanov a ostatných ľudí v Európe a na celom svete, bude pre výkon služby predkladať neustále náročnejšie úlohy.

 

Zdroj: EPST | 23.10.2006

viac

< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17>


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart