< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 | >

Stanovisko Predsedníctva ECAV na Slovensku k návrhu zákona o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení

Predsedníctva Evanjelickej cirkvi augsburského vierovyznania na Slovensku k Vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení, ako aj zákon č. 596/2003 Z. z. tlač č. 88

 

Predsednictvo ECAV | 3.1.2007

viac

M. Klátik: Mojou úlohou je svedčiť a svietiť

Miloš Klátik je najmladším generálnym biskupom v histórii evanjelickej cirkvi, má len 43 rokov, v Petržalke pôsobil 18 a pol roka...

 

Petržalské noviny 3. 11. 2006 str. 15 | 9.11.2006

viac

Pavel Delinga – predstavy o napredovaní ECAV na Slovensku

Doba, ktorú my, evanjelici, prežívame v spoločenstve všetkých kresťanov a ostatných ľudí v Európe a na celom svete, bude pre výkon služby predkladať neustále náročnejšie úlohy.

 

Zdroj: EPST | 23.10.2006

viac

Miloš Klátik – predstavy o napredovaní ECAV na Slovensku

Mojim „pium desiderium“ – zbožnou túžbou - je, aby ECAV bola taká, ako o nej píše apoštol Pavel v Ef:5 – Kristus, ktorý miloval aj miluje cirkev, za ktorú vydal seba samého, aby bola takou, akú si ju On postavil: slávna, bez poškvrny, bez vrásky a bez čohokoľvek podobného, ale aby bola svätá a bez úhony. Prial by som si, aby čestne obstála v súčasnej spoločnosti aj pred tými, ktorí sú mimo nej, aby mala úctu a autoritu, aby rástla v každom ohľade – v...

 

Zdroj: EPST | 23.10.2006

viac

< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 | >


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart