< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17>

Rada pre reklamu rozhodla

Včera sa konalo deviate tohtoročné zasadnutie Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu, na ktorom Rada pre reklamu ako orgán etickej samoregulácie v oblasti reklamy posudzovala 12 sťažností, medzi nimi aj sťažnosť Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku na rozhlasový reklamný spot na článok „Rodoľub“, uverejnený v týždenníku PLUS 7 DNÍ.

 

Edita Škodová | 4.12.2008

viac

Stanovisko ECAV

Vážení občania Slovenskej republiky, bratia a sestry, sme znepokojení prejavmi extrémizmu, ktoré nepriaznivo ovplyvňujú vzťahy medzi príslušníkmi slovenského a maďarského národa. Preto sa obraciame na Vás s výzvou, aby ste aj Vy odsúdili prejavy národnostnej neznášanlivosti a radikalizmu, aby ste nepodľahli provokáciám a nepripojili sa k negatívnym prejavom emócií. Vyzývame všetkých ľudí dobrej vôle, aby konali v duchu...

 

Miloš Klátik, generálny biskup | 8.11.2008

viac

Protestujeme proti reklame

Ako sme vás už 30. 9. t. r. infomovali, Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku vyjadrila ostrý protest proti reklame, ktorá v dňoch 24. – 26. 9. 2008 niekoľkokrát opakovane odznela vo vysielaní Slovenského rozhlasu a predpokladáme, že i v ďalších masmédiách.

 

Tlačové oddelenie GBÚ  | 19.10.2008

viac

K tzv. predmanželským zmluvám

Tlačová správa k rokovaniu generálneho biskupa ECAV na Slovensku Miloša Klátika s podpredsedom vlády a ministrom spravodlivosti SR Štefanom Harabinom dňa 5. septembra 2008 v Bratislave

 

Edita Škodová | 8.9.2008

viac

KONDOLENCIA

Generálny biskup ECAV Miloš Klátik požiadal Ministerstvo zahraničných vecí SR o tlmočenie vyjadrenia sústrasti pozostalým obetí tragickej autobusovej nehody v Chorvátsku.

 

Miloš Klátik, generálny biskup | 7.9.2008

viac

K téme návrhu novely, ktorou sa dopĺňa nariadenie vlády SR

č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve v znení nariadenia vlády č. 519/2006 Z. z. Odpovede generálneho biskupa Miloša Klátika na otázky Regionálneho denníka STV k besede na tému financovania neštátnych škôl a školských zariadení 14. 11. 2007:

 

Tlačové oddelenie GBÚ | 21.11.2007

viac

Reakcia na článok Drahoslava Machalu „Konať štátotvorne“

(Literárny týždenník 17. 10. 2007) Priznám sa, málokedy čítam Literárny týždenník. Nie je to periodikum z mojej profesie, ale teraz som bol k tomu zvlášť iniciovaný. Drahoslav Machala vo svojom článku „Konať štátotvorne“ uviedol to, čo si myslí a ako to cíti. To je podľa mňa v poriadku. Nie je však v poriadku direktívne určovať, ako má ECAV postupovať, a vôbec nie je pravda, že ECAV „kádruje historické osobnosti“.

 

Pavel Delinga, generálny dozorca ECAV | 9.11.2007

viac

Stanovisko Generálneho presbyterstva Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku

Generálne presbyterstvo ECAV na Slovensku na svojom zasadnutí v Prešove dňa 5. 10. 2007 prijalo k otázke návrhu zákona o zásluhách Andreja Hlinku o štátotvorný slovenský národ a o Slovenskú republiku toto stanovisko:

 

Tlačové oddelenie GBÚ | 8.10.2007

viac

Prečo veríme, že sme pravou cirkvou Kristovou?

(Prečítajte si názor brata Jaroslava Moncoľa, ev. a. v. farára v. v., k problematike spochybnenia našej cirkvi v dokumente pápežskej kongregácie pre náuku viery z júla 2007)

 

Jaroslav Moncoľ | 21.9.2007

viac

Protest Zboru biskupov ECAV na Slovensku

Zbor biskupov ECAV na Slovensku na svojom zasadnutí 1. 8. 2007 vyjadril protest proti vyhláseniam hovorcu Konferencie biskupov Slovenska Jozefa Kováčika k publikovanému stanovisku Generálneho presbyterstva ECAV na Slovensku k otázke návrhu zmluvy o výhrade svedomia.

 

zbor biskupov | 8.8.2007

viac

< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17>


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart