< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16>

Odpovede na otázky týždenníka Žurnál

1. Nemrzí vás, že sa KBS nepridala ku kritike tejto knihy? (kniha K. Čulena, ktorú vydala Matica slovenská) Z nášho pohľadu by bolo dobré, keby sa KBS k tejto knihe vyjadrila. Bolo by vhodnejšie opýtať sa KBS, čo si o tejto knihe myslí. My sme reagovali priamo na vydavateľa. 2. Za posledné dva roky sa stalo niekoľko udalostí, ktoré ovplyvnili vzájomné vzťahy oboch cirkví: - ohlásenie ECAV, že nebude žiadať od štátu uzavretie ...

 

Miloš Klátik, generálny biskup ECAV na Slovensku | 27.4.2009

viac

Otvorený list Matici slovenskej

Vydavateľstvo Matice slovenskej vydalo knihu, ktorá vyvolala početné kritické ohlasy zo strany členov našej cirkvi. Predsedníctvo ECAV na Slovensko sa preto rozhodlo reagovať otvoreným listom adresovaným predstaviteľom Matice slovenskej. Na záver pripájame odpoveď predsedu Matice slovenskej Jozefa Markuša zo 24. 4. 2009.

 

 | 20.3.2009

viac

Spomínaním k zmiereniu

Vyhlásenie Regionálnej skupiny Juhovýchodná Európa (RS JVE) Spoločenstva evanjelických cirkví v Európe (GEKE) prijaté v Gallneukirchene 17. apríla 2008

 

-ma- | 10.3.2009

viac

Ešte k zmene vysielacieho času ev. služieb Božích zo Slatiny nad Bebravou

Nakoľko sme dostali ďalšie vyjadrenia nespokojnosti s presunom služieb Božích 22. februára 2009 zo Slatiny nad B., ako aj s vysvetlením tohto kroku zo strany riaditeľky Centra publicistiky p. Mileny Čeganovej, Predsedníctvo ECAV na Slovensku sa obrátilo so žiadosťou o vysvetlenie na riaditeľku Slovenského rozhlasu Miroslavu Zemkovú, čo dalo na vedomie predsedovi Rozhlasovej rady Mgr. Igorovi Gallovi a Výboru pre kultúru a médiá NR SR. O ich stanovisku Vás budeme...

 

Edita Škodová | 3.3.2009

viac

K zmene vysielacieho času ev. služieb Božích zo Slatiny nad B.

Uverejňujme v plnom znení vysvetlenie Slovenského rozhlasu k zmene termínu vysielania ev. služieb Božích 22. 2. 2009 zo Slatiny nad Bebravou, o ktoré sme požiadali. Po opätovnej výhrade, že informácia o presune vysielania nebola poslucháčom oznámená pred začiatkom vysielania zádušnej omše, sa Slovenský rozhlas za to dodatočne ospravedlnil.

 

-eš- | 26.2.2009

viac

Sústrasť obetiam tragickej dopravnej nehody v Polomke

Milí smútiaci pozostalí, dovoľte, aby som v mene svojom, v mene Predsedníctva ECAV na Slovensku, Zboru biskupov ECAV na Slovensku i v mene celej našej Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku vyjadril úprimnú sústrasť nad nečakanou stratou Vašich milovaných príbuzných. Uvedomujem si, aký veľký smútok pociťujete, a tiež cítim hlboký zármutok. Verím, že aj pre Vašich drahých zosnulých platia slová nášho Pána Ježiša...

 

-eš- | 21.2.2009

viac

Rada pre reklamu rozhodla

Včera sa konalo deviate tohtoročné zasadnutie Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu, na ktorom Rada pre reklamu ako orgán etickej samoregulácie v oblasti reklamy posudzovala 12 sťažností, medzi nimi aj sťažnosť Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku na rozhlasový reklamný spot na článok „Rodoľub“, uverejnený v týždenníku PLUS 7 DNÍ.

 

Edita Škodová | 4.12.2008

viac

Stanovisko ECAV

Vážení občania Slovenskej republiky, bratia a sestry, sme znepokojení prejavmi extrémizmu, ktoré nepriaznivo ovplyvňujú vzťahy medzi príslušníkmi slovenského a maďarského národa. Preto sa obraciame na Vás s výzvou, aby ste aj Vy odsúdili prejavy národnostnej neznášanlivosti a radikalizmu, aby ste nepodľahli provokáciám a nepripojili sa k negatívnym prejavom emócií. Vyzývame všetkých ľudí dobrej vôle, aby konali v duchu...

 

Miloš Klátik, generálny biskup | 8.11.2008

viac

Protestujeme proti reklame

Ako sme vás už 30. 9. t. r. infomovali, Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku vyjadrila ostrý protest proti reklame, ktorá v dňoch 24. – 26. 9. 2008 niekoľkokrát opakovane odznela vo vysielaní Slovenského rozhlasu a predpokladáme, že i v ďalších masmédiách.

 

Tlačové oddelenie GBÚ  | 19.10.2008

viac

K tzv. predmanželským zmluvám

Tlačová správa k rokovaniu generálneho biskupa ECAV na Slovensku Miloša Klátika s podpredsedom vlády a ministrom spravodlivosti SR Štefanom Harabinom dňa 5. septembra 2008 v Bratislave

 

Edita Škodová | 8.9.2008

viac

< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16>


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart