< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16>

Vyjadrenie Predsedníctva ECAV k Synode 2017

Predsedníctvo ECAV rešpektuje rozhodnutia synody, ktorá je v zmysle Ústavy ECAV na Slovensku čl. 29 ods. (1) najvyšším orgánom ECAV. Na synode sa rozhoduje hlasovaním a uznesenia sa prijímajú nadpolovičnou väčšinou prítomných hlasov synodálov. Tento demokratický princíp rozhodovania si predsedníctvo ctí, váži a rešpektuje, avšak musí vyjadriť nesúhlas, ak sa na zasadnutí synody porušujú práva iných, ktoré takisto vyžadujú rešpekt a uznanie.

 

Predsedníctvo ECAV na Slovensku | 6.7.2017

viac

Predsedníctvo ECAV k útoku v Manchestri

Predsedníctvo ECAV na Slovensku poslalo britskému veľvyslancovi na Slovensku sústrastný list v súvislosti s teroristickým činom po koncerte v Manchestri, ktorý si vyžiadal 22 mŕtvych a vyše 100 zranených; medzi nimi sú najmä mladí ľudia a deti.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 24.5.2017

viac

Sústrasť Egyptu po teroristických útokoch na koptské chrámy

Predsedníctvo ECAV na Slovensku vyjadruje úprimnú sústrasť patriarchovi Tawadrosovi II., Koptskej cirkvi a egyptskému národu v súvislosti s teroristickými útokmi v koptských chrámoch v Egypte 9. apríla 2017.

 

Predsedníctvo ECAV na Slovensku | 10.4.2017

viac

Vyslovenie sústrasti Švédskej cirkvi

Generálny biskup ECAV na Slovensku poslal kondolenciu arcibiskupke Švédskej cirkvi Antje Jackelén. V liste vyjadruje hlbokú sústrasť rodinám po obetiach teroristického útoku v Štokholme v piatok 7. apríla 2017.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 8.4.2017

viac

Odsúdenie atentátu v Petrohrade

Predsedníctvo Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku rozhodne odsudzuje barbarský atentát v petrohradskom metre, ku ktorému došlo včera, 3. apríla 2017 v Petrohrade.

 

Predsedníctvo ECAV na Slovensku  | 4.4.2017

viac

Stanovisko ASEC

Keďže mesačník Evanjelický východ informoval o vyjadrení ZSEZZ, no odmietol informovať o stanovisku ASEC, Predsedníctvo ECAV na Slovensku rozhodlo o zverejnení stanoviska ASEC na stránke...

 

Tlačové oddelenie GBÚ ECAV na Slovensku | 3.4.2017

viac

Predsedníctvo ECAV o zrušení amnestií

Predsedníctvo ECAV na Slovensku upozorňuje, že zákon povýšený nad spravodlivosť deformuje politické a spoločenské prostredie, čo do budúcnosti môže mať negatívny vplyv na ďalší vývoj demokracie v spoločnosti. Predsedníctvo ECAV preto povzbudzuje poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, aby prijali také rozhodnutie, ktoré dá priechod spravodlivosti a riadnemu vyšetreniu celej kauzy zavlečenia Michala Kováča mladšieho do cudziny i všetkých okolnosti, ktoré tomu predchádzali, a dôsledkov, ktoré na únos nadväzovali.

 

Predsedníctvo ECAV na Slovensku | 18.3.2017

viac

Odsúdenie útoku v Berlíne

„Sme zarmútení a šokovaní zo správy o tragédii, ktorá sa včera večer odohrala na vianočných trhoch v Berlíne krátko pred vianočnými sviatkami – sviatkami pokoja, mieru a radosti z narodenia nášho Pána a Spasiteľa Ježiša Krista,“ povedal Miloš Klátik, generálny biskup ECAV na Slovensku.

 

Tlačové oddelenie GBÚ ECAV na Slovensku | 20.12.2016

viac

Kondolencia pani Emílii Kováčovej

Generálny biskup Miloš Klátik ECAV na Slovensku a generálny dozorca ECAV na Slovensku Imrich Lukáč poslali 6. októbra 2016 svoju kondolenciu pani Emílii Kováčovej s rodinou.

 

Predsedníctvo ECAV na Slovensku | 7.10.2016

viac

Ospravedlnenie z Turian

Dnes, 21. 9. 2016, Mgr. Pavel Tomka, zborový farár CZ Krpeľany a administrátor CZ Turany, poslal prostredníctvom e-mailu ospravedlnenie Predsedníctvu ECAV na Slovensku a Zboru biskupov ECAV na Slovensku za neúčasť na stretnutí 12. 9. 2016 v Liptovskom Mikuláši, na ktoré boli členovia CZ Turany pozvaní listom z 15. 8. 2016.

 

Tlačové oddelenie GBÚ ECAV na Slovensku | 21.9.2016

viac

< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16>


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart