< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17>

Vyhlásenie najvyšších predstaviteľov kresťanských cirkví v Slovenskej republike k tzv. Istanbulskému dohovoru

Vyhlásenie najvyšších predstaviteľov kresťanských cirkví v Slovenskej republike k tzv. Istanbulskému dohovoru bolo prečítané v kresťanských kostoloch na Slovensku v 2. pôstnu nedeľu 25. februára 2018 v nasledujúcom znení:

 

Tlačové oddelenie GBÚ ECAV na Slovensku | 26.2.2018

viac

Stanovisko Predsedníctva ECAV na Slovensku k medializovaným vyjadreniam Ondreja Prostredníka

Predsedníctvo ECAV na Slovensku vyjadruje sklamanie nad spôsobom, akým evanjelický teológ a vysokoškolský pedagóg doc. Prostredník prezentuje vlastné názory týkajúce sa údajného potláčania práv LGBTI komunity na Slovensku.

 

Predsedníctvo ECAV na Slovensku  | 20.9.2017

viac

Stanovisko k článku pána Havrana ,,Otrávený duch reformácie“ (SME 7. 9.)

Nás evanjelikov uráža v súvise s osobou generálneho biskupa Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku dôstojného pána Miloša Klátika, keď v uvedenom článku bolo použité pomenovanie: sekta pána Klátika.

 

Ján Kachnič, evanjelický farár v. v. | 19.9.2017

viac

Kondolencia španielskemu veľvyslancovi

Generálny biskup Miloš Klátik dnes poslal kondolenciu veľvyslancovi Španielskeho kráľovstva v Bratislave.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 18.8.2017

viac

Vyjadrenie Predsedníctva ECAV k Synode 2017

Predsedníctvo ECAV rešpektuje rozhodnutia synody, ktorá je v zmysle Ústavy ECAV na Slovensku čl. 29 ods. (1) najvyšším orgánom ECAV. Na synode sa rozhoduje hlasovaním a uznesenia sa prijímajú nadpolovičnou väčšinou prítomných hlasov synodálov. Tento demokratický princíp rozhodovania si predsedníctvo ctí, váži a rešpektuje, avšak musí vyjadriť nesúhlas, ak sa na zasadnutí synody porušujú práva iných, ktoré takisto vyžadujú rešpekt a uznanie.

 

Predsedníctvo ECAV na Slovensku | 6.7.2017

viac

Predsedníctvo ECAV k útoku v Manchestri

Predsedníctvo ECAV na Slovensku poslalo britskému veľvyslancovi na Slovensku sústrastný list v súvislosti s teroristickým činom po koncerte v Manchestri, ktorý si vyžiadal 22 mŕtvych a vyše 100 zranených; medzi nimi sú najmä mladí ľudia a deti.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 24.5.2017

viac

Sústrasť Egyptu po teroristických útokoch na koptské chrámy

Predsedníctvo ECAV na Slovensku vyjadruje úprimnú sústrasť patriarchovi Tawadrosovi II., Koptskej cirkvi a egyptskému národu v súvislosti s teroristickými útokmi v koptských chrámoch v Egypte 9. apríla 2017.

 

Predsedníctvo ECAV na Slovensku | 10.4.2017

viac

Vyslovenie sústrasti Švédskej cirkvi

Generálny biskup ECAV na Slovensku poslal kondolenciu arcibiskupke Švédskej cirkvi Antje Jackelén. V liste vyjadruje hlbokú sústrasť rodinám po obetiach teroristického útoku v Štokholme v piatok 7. apríla 2017.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 8.4.2017

viac

Odsúdenie atentátu v Petrohrade

Predsedníctvo Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku rozhodne odsudzuje barbarský atentát v petrohradskom metre, ku ktorému došlo včera, 3. apríla 2017 v Petrohrade.

 

Predsedníctvo ECAV na Slovensku  | 4.4.2017

viac

Stanovisko ASEC

Keďže mesačník Evanjelický východ informoval o vyjadrení ZSEZZ, no odmietol informovať o stanovisku ASEC, Predsedníctvo ECAV na Slovensku rozhodlo o zverejnení stanoviska ASEC na stránke...

 

Tlačové oddelenie GBÚ ECAV na Slovensku | 3.4.2017

viac

< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17>


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart