< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16>

List biskupov ECAV na Slovensku k voľbám v ECAV na Slovensku v r. 2018

Vážení bratia a vážené sestry v Pánovi Ježišovi Kristovi! Pastiersky list nepovažujeme za vhodnú formu príspevku do diskusie k voľbám, ktoré v našej cirkvi prebiehajú. Tento list píšeme ako reakciu na pastiersky list brata dištriktuálneho biskupa Východného dištriktu (VD).

 

Miloš Klátik, generálny biskup; Milan Krivda, dištriktuálny biskup ZD | 15.6.2018

viac

Predsedníctvo ECAV na Slovensku k voľbám v ECAV na Slovensku 2018

Vážené predsedníctva cirkevných zborov, vážení členovia cirkevných zborov, bratia a sestry!

 

Tlačové oddelenie GBÚ | 13.6.2018

viac

Reakcia na článok v Pravde zo 6. 6. 2018

Predsedníctvo Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania (ECAV) na Slovensku protestuje proti spôsobu, akým sú v článku „Klátikovci“ vyzývajú na bojkot, ktorý denník Pravda uverejnil 6. júna 2018, prezentované súčasné voľby predstaviteľov ECAV na Slovensku.

 

Imrich Lukáč, generálny dozorca ECAV na Slovensku  | 12.6.2018

viac

Otvorený list predsedovi vlády SR

Otvorený list najvyšších predstaviteľov kresťanských cirkví a židovských náboženských obcí predsedovi vlády Slovenskej republiky.

 

Tlačové oddelenie GBÚ ECAV na Slovensku | 25.4.2018

viac

Vyhlásenie Predsedníctva ECAV na Slovensku k zhromaždeniam občanov

Predsedníctvo Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku v súvislosti so zhromaždeniami občanov, ktoré sa majú konať v nadväznosti na brutálnu vraždu novinára Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej, obracia sa na všetkých účastníkov zhromaždení s výzvou, aby zachovali dôstojnosť a slušnosť a aby sa tieto zhromaždenia niesli v pokoji.

 

Tlačové oddelenie GBÚ ECAV na Slovensku | 16.3.2018

viac

Vyhlásenie P-ECAV k vražde Jána Kuciaka

Predsedníctvo ECAV na Slovensku je hlboko otrasené správou o zákernej vražde novinára Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej a vyjadruje úprimnú sústrasť ich príbuzným. Dúfame, že tento otrasný čin bude dôkladne vyšetrený a vinníci budú spravodlivo potrestaní. Žiadame, aby boli urobené účinné opatrenia na zaistenie bezpečnosti novinárov, ako aj všetkých mierumilovných občanov Slovenskej republiky.

 

Predsedníctvo ECAV na Slovensku | 27.2.2018

viac

Vyhlásenie najvyšších predstaviteľov kresťanských cirkví v Slovenskej republike k tzv. Istanbulskému dohovoru

Vyhlásenie najvyšších predstaviteľov kresťanských cirkví v Slovenskej republike k tzv. Istanbulskému dohovoru bolo prečítané v kresťanských kostoloch na Slovensku v 2. pôstnu nedeľu 25. februára 2018 v nasledujúcom znení:

 

Tlačové oddelenie GBÚ ECAV na Slovensku | 26.2.2018

viac

Stanovisko Predsedníctva ECAV na Slovensku k medializovaným vyjadreniam Ondreja Prostredníka

Predsedníctvo ECAV na Slovensku vyjadruje sklamanie nad spôsobom, akým evanjelický teológ a vysokoškolský pedagóg doc. Prostredník prezentuje vlastné názory týkajúce sa údajného potláčania práv LGBTI komunity na Slovensku.

 

Predsedníctvo ECAV na Slovensku  | 20.9.2017

viac

Stanovisko k článku pána Havrana ,,Otrávený duch reformácie“ (SME 7. 9.)

Nás evanjelikov uráža v súvise s osobou generálneho biskupa Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku dôstojného pána Miloša Klátika, keď v uvedenom článku bolo použité pomenovanie: sekta pána Klátika.

 

Ján Kachnič, evanjelický farár v. v. | 19.9.2017

viac

Kondolencia španielskemu veľvyslancovi

Generálny biskup Miloš Klátik dnes poslal kondolenciu veľvyslancovi Španielskeho kráľovstva v Bratislave.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 18.8.2017

viac

< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16>


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart