VI. evanjelické cirkevné dni - pracovné stretnutie vo Zvolene

Dňa 14. mája 2018 v popoludňajších hodinách sa na farskom úrade vo Zvolene konalo pracovné stretnutie organizátorov VI. evanjelických cirkevných dní, ktoré sa uskutočnia v dňoch 29. júna až 1. júla 2018 vo Zvolene.

VI. ECD organizuje Generálny biskupský úrad ECAV na Slovensku v spolupráci s Cirkevným zborom ECAV na Slovensku Zvolen a so Zvolenským seniorátom ECAV na Slovensku (ZVS) pod záštitou župana Banskobystrického kraja Ing. Jána Luntera a primátorky mesta Zvolen Ing. Lenky Balkovičovej.
Na pracovnom stretnutí sa zúčastnili aj generálny biskup Miloš Klátik a biskup ZD Milan Krivda. V príjemnej atmosfére boli prerokované posledné podrobnosti okolo materiálno-technicko-organizačného zabezpečenie cirkevných dní, časový plán a harmonogram prác. Spresnili sa niektoré body, hlavne samotný program VI. ECD - výstavy, prednášky, program pre deti a mládež, divadelné predstavenia, televízny prenos, technické detaily, ubytovanie a stravovanie prihlásených účastníkov, zdravotnú službu a mnohé ďalšie.
Úlohy spojené s prípravou a realizáciou samotných osláv sú v záverečnom štádiu. Ostáva ešte niekoľko týždňov, aby sa „dobrúsili“ niektoré detaily a môžeme sa tešiť na významné a hodnotné podujatie, ktoré určite zaujme všetkých účastníkov.

Iveta Potočná, personalne(at)ecav.sk  | 23.5.2018

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart