Pozvánka na Kirchentag 2017

Už 36. Kirchentag sa bude konať v dňoch 24. – 28. mája 2017 v Berlíne a vo Wittenbergu. Okrem toho sa v tom istom termíne uskutoční aj tzv. Kirchentag na ceste v mestách Leipzig, Magdeburg, Erfurt, Jena/Weimar, Dessau/Roβlau a Halle/Eisleben. Prihlášky na www.kirchentag.de len do 1. 3. 2017.

Heslom tohto podujatia bude: „Ty ma vidíš“ na základe biblického textu z 1. knihy Mojžišovej 16, 13. Hlavnou témou Kirchentagu bude 500. výročie reformácie. Okrem toho bude priestor aj na medzináboženský dialóg či politické debaty. Kirchentag je vždy miestom, kde sa diskutuje na aktuálne témy. Tentoraz dostane priestor aj problematika migrácie a integrácie. Organizátori očakávajú, že na podujatí v Berlíne sa zúčastní vyše 140 000 ľudí z mnohých krajín.

Naša partnerská Evanjelická cirkev v strednom Nemecku pozýva účastníkov zo Slovenska osobitne do miest Jena a Weimar. Téma podujatia v týchto mestách bude „Povedz, čo si myslíš o náboženstve“.

Účastníci z Berlína a ďalších miest, kde sa bude konať Kirchentag na ceste, sa v sobotu večer, resp. v nedeľu ráno môžu presunúť do Wittenbergu, kde sa v nedeľu 28. mája 2017 o 12.00 hod. budú konať záverečné služby Božie, na ktorých organizátori očakávajú vyše 250 000 účastníkov.

Záujemcovia o toto podujatie sa už teraz môžu prihlásiť na internetovej stránke www.kirchentag.de.

Cena vstupenky pre účastníkov zo Slovenska je 26 €. Ubytovanie s raňajkami v rodinách, resp. v školách, si môžete zakúpiť za 21 €.

Viac informácií zíslate na www.kirchentag.de alebo na zahraničnom oddelení GBÚ. Vložené 28. 11. 2016

Samuel Miško, člen medzinárodného organizačného tímu, ausland(at)ecav.sk | 25.1.2017

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart