Pevec Boží na V. ECD a v Budapešti

Vo štvrtok 7. júla 2016 o 20.00 hod. Spišské divadlo zo Spišskej Novej Vsi uviedlo divadelnú hru Júliusa Barča-Ivana Pevec Boží na V. evanjelických cirkevných dňoch v Békešskej Čabe. V piatok 8. júla 2016 o 16.00 hod. ju odohralo na X. stretnutí kresťanov v Budapešti.

V Békešskej Čabe sa predstavenie nekonalo v pôvodne dohodnutých priestoroch Jókaiho divadla pre technický problém, ktorý bol oznámený na poslednú chvíľu. Vďaka pomoci domáceho zborového farára Pála Kutyeja a zborového farára zo Slovenského Komlóša Atillu Szpisáka napokon spišskopodhradskí herci mohli hrať v modernej budove Csabagyöngye Kulturális Központ (Čabianska perla) neďaleko Veľkého ev. kostola, v ktorej bolo tiež približne 400 miest.

Na x. stretnutí kresťanov strednej a východnej Európy v Športovej hale Tüskecsarnok (Tŕňová hala) v Budapešti bolo uvedenie hry Pevec Boží pozoruhodným slovenským príspevkom do programu stretnutia. Spišskí herci, najmä predstaviteľ Juraja Tranovského Mikuláš Macala, podali vynikajúce výkony, aj keď hrali v improvizovaných podmienkach v priestoroch telocvične. Určite chytili za srdcia mnohých divákov (najviac ich bolo z Českej republiky), ktorí ich našli aj napriek tomu, že hrali dobre ukrytí v podzemí športového komplexu...

Divadelná hra od evanjelického farára a dramatika Júliusa Barča-Ivana zobrazuje časť z pohnutého života evanjelického farára Juraja Tranovského. Dej sa odohráva krátko po bitke na Bielej hore vo Valaskom Meziříčí a končí sa núteným odchodom Juraja Tranovského do exilu. Spišské divadlo v Spišskej Novej Vsi túto hru premiérovalo pri príležitosti 400. výročia Spišskopodhradskej synody a IV. evanjelických cirkevných dní Spišskej Novej Vsi v júni 2014. Bolo to prvé uvedenie tejto hry na profesionálnom javisku. Predtým bola uvedená len raz, a to liptovskomikulášskymi ochotníkmi v roku 1936 k 300. výročiu vydania kancionála Cithara sanctorum. V tomto roku si pripomíname 380. výročie vydania tohto prvého spevníka evanjelických piesní.

Režisérom a dramaturgom predstavenia bol Ján Sládeček, účinkovali Mikuláš Macala, Antónia Olšavská, Peter König, Pavol Pivko, Pavol Sedlačko, Mikuláš Dzurík, Ľudovít Košík a ďalší. Medzi členmi evanjelickej cirkvi našli mnohých vďačných divákov. Evanjelici zo Srbska, Sliezska a z Česka prejavili záujem o hosťovanie súboru v ich krajinách.

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 21.7.2016

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart