Ofera na VI. ECD vo Zvolene

Generálne presbyterstvo ECAV na Slovensku určilo na 2. nedeľu po Veľkej noci 15. 4. 2018 povinne vyhlasovanú oferu na VI. evanjelické cirkevné dni vo Zvolene. Odporúčame túto oferu do Vašej štedrej pozornosti. Vložené 6. 4. 2018

Generálne presbyterstvo ECAV na Slovensku | 10.4.2018

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart