O V. ECD 2016 v Rádiu Regina

Bratia a sestry, tu si môžete vypočuť reportáž z V. ECD v Békešskej Čabe od redaktora RTVS Martina Jurča, ktorá odznela 16. 7. 2016 v duchovnom magazíne Viera v živote (Rádio Regina, sobota 17:05 - 17:50), ako aj v programe Navštívili sme Evanjelické cirkevné dni v Békešskej Čabe

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 30.7.2016

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart