Nové na ITV - Zostrihy zo VI. evanjelických cirkevných dní 2018

Bratia a sestry, na ITV ECAV na Slovensku Vám v rubrike Kresťanská kultúra prinášame zostrihy z jednotlivých programových blokov v rámci VI. evanjelických cirkevných dní 2018 vo Zvolene.

Blažena Zaťková, tajomníčka ITV, itv(at)ecav.sk | 13.8.2018

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart