Nové na ITV - V. evanjelické cirkevné dni v Békešskej Čabe

Bratia a sestry,
na ITV ECAV na Slovensku Vám v rubrike Spravodajstvo a publicistika prinášame zostrih z priebehu V. evanjelických cirkevných dní, ktoré sa konali 6. - 8. júla 2016 v Békešskej Čabe (Maďarsko).

Blažena Zaťková, tajomníčka ITV, itv(at)ecav.sk | 20.9.2016

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart