NA III. ECD k 400. výročiu Katechysmu

Divadelníci z Turčianskeho seniorátu ECAV na Slovensku budú reprezentovať svoj seniorát na III. evanjelických cirkevných dňoch v Lučenci scénickým pásmom „Katechysmus D. M. Luthera Od Trech Super Attendentůw Roku 1612“.

Scénické pásmo pri príležitosti 400. výročia jeho vydania napísal Miloš Kovačka a dramaturgicky upravil Ivan Giač. Voľne nadväzuje na pásmo Nory Baráthovej „Žilinská synoda 1610“, ktoré uviedli v rokoch 2010 až 2011 na viacerých miestach Slovenska tiež turčianski divadelníci pod vedením Ivana Giača, bývalého riaditeľa Slovenského komorného divadla v Martine.

V pásme „Katechysmus D. M. Luthera Od Trech Super Attendentůw Roku 1612“je prezentovaných veľa poznatkov, ktoré nie sú všeobecne známe a niektoré sú dokonca celkom nové, vychádzajúce napríklad z nedávno preloženej Lániho či Melíkovej Apológie. Pod vedením Ivana Giača v ňom vystúpia ochotníci z Príboviec a necpalského detského spevokolu Nezábudky.

Premiéru scénického pásma si budete môcť pozrieť v rámci III. ECD v Divadle Boženy Slančíkovej Timravy v Lučenci v sobotu 30. 6. 2012 v popoludňajších hodinách.

Ilustrácia: ukážka z dnes už zrejme (vo fyzickom stave) neexistujúceho „Katechysmu D. M. Luthera Od Trech Super Attendentůw Roku 1612“ z faksimilného vydania katechizmu v knihe Dr. Borisa Bálenta „Bardejovské katechizmy 1581 a 1612 z roku 1947“ (Bálent mylne predpokladal, prinajmenšom naznačoval, že aj „Katechysmus D. M. Luthera Od Trech Super Attendentůw Roku 1612“ vyšiel v Bardejove)

Miloš Kovačka, Edita Škodová | 22.5.2012

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart