Ekumenická pastoračná služba na V. ECD

Na V. evanjelické cirkevné dni v Békešskej Čabe sa Ústredie ekumenickej pastoračnej služby v OS SR a OZ SR pripravovalo ako na vynikajúcu možnosť predstaviť na fóre evanjelickej cirkvi svoju duchovnú službu v Ozbrojených silách a ozbrojených zboroch SR.

Ústredie EPS všeobecne reflektuje na celocirkevné aktivity cirkví, ktoré majú zastúpenie v Ekumenickej rade cirkví v SR, pretože má záujem vyprofilovať sa ako inštitúcia, ktorá je schopná pomáhať cirkvám pri zveľaďovaní národného a vlasteneckého charakteru ľudí. Konajúc v tomto duchu, Ústredie EPS pre svoje misijné aktivity zakúpilo stan a je vďačné organizátorom, že ho na V. ECD mohlo postaviť vo veľmi vhodnom priestore medzi Veľkým ev. kostolom a Evanjelickým gymnáziom v Békešskej Čabe. V stane EPS sme tak mohli uskutočniť všetky naplánované aktivity EPS.

Konali si v ňom: Diskusia so záujemcami z radov účastníkov V. ECD o evanjelizácii medzi príslušníkmi OS a OZ SR; Diskusné fórum „Mužská spiritualita medzi vojakmi“ a Služby Božie a nočný pochod k pamätníkom. Pri týchto aktivitách sa duchovní a zamestnanci EPS snažili formou prednášky, diskusie a rozhovorov s účastníkmi ECD poukázať na svoju evanjelizačnú a náboženskú činnosť konanú v prospech zamestnancov v štátnej službe. Nosnou témou celej prezentácie EPS bola obnova duchovnej spirituality mužov, ktorí sa v nemalej miere svojim cirkvám odcudzili a zvlažneli v zodpovednosti za duchovný stav vecí okolo nás.

Prezentácia EPS vyvrcholila polnočnými službami Božími, na ktorých liturgovali duchovní EPS z viacerých cirkví. V kázni slova Božieho generálny duchovný plk. Marian Bodolló v zmysle biblického textu L 6, 6 – 11: Uzdravenie človeka s vyschnutou rukou poukázal na tri skupiny mužov a ich možnosti pozitívnej zmeny. Po pobožnosti sa sprievod asi 70 účastníkov ECD vydal položiť vence a zažaté sviece k pamätníkom 1. svetovej vojny, komunistického prenasledovania a holokaustu.

Mesto Békešská Čaba zostane dlho zapísaná v pamäti účastníkov mnohotisícového evanjelického spoločenstva i príslušníkov ozbrojených zložiek SR aj ako miesto založenia Asociácie slovenských evanjelických cirkví.

Ján Ondrejčin, kancelár Ústredia EPS, jan.ondrejcin(at)mod.gov.sk | 21.7.2016

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart