Diskusia s hosťami generálneho biskupa na V. evanjelických cirkevných dňoch

Počas V. ECD v Békešskej Čabe boli súčasťou bohatého programu aj diskusné fóra a prednášky, ktoré boli naplánované na štvrtkové popoludnie. Už tradične sa konala diskusia s hosťami generálneho biskupa Miloša Klátika, tentoraz na tému 500. výročie reformácie.

Diskusné fórum v Malom evanjelickom a. v. kostole otvorila živá hra súboru Zvonkohra Košariská – Priepastné pod vedením dirigenta Vladimíra Húsku. Je to jediné hudobné zoskupenie svojho druhu na Slovensku.

Pozvanie do diskusie prijalo viacero zástupcov jednotlivých cirkví: Marián Čop, superintendent Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania v Českej republike, Diethard Kamm, dištriktuálny biskup Evanjelickej cirkvi v strednom Nemecku, Andreas Põder, emeritný arcibiskup Evanjelickej luteránskej cirkvi v Estónsku, Samuel Vrbovský, biskup Slovenskej evanjelickej a. v. cirkvi v Srbsku, ako aj generálny tajomník Svetového luteránskeho zväzu Martin Junge.

Keďže nastávajúci rok 2017 je rokom osláv 500. výročia reformácie, na ktoré sa pripravujú všetky luteránske cirkvi vo svete, v tomto duchu predstavili prípravy týchto osláv jednotliví hostia zastupujúci rôzne luteránske cirkvi či organizácie vo svete. Generálny tajomník SLZ M. Junge v úvode okrem iného predstavil aj SLZ, ktorý tvorí 145 cirkví z 98 krajín a vyše 73 miliónmi luteránmi na celom svete. Zároveň dodal, že zvonkohra, ktorú počul v úvode, je analógiou k SLZ, kde každá členská cirkev predstavuje jeden zvonec. Keby zvonil iba jeden zvonec, bolo by to možno pekné, ale nikdy by sám nevytvoril takú harmonickú hru, ako vytvorí niekoľko zvoncov. A práve to je cieľom SLZ: vydávať svedectvo spoločne a pýtať sa, akú úlohu máme v tomto spoločenstve.

Na rad prišli aj otázky a podnetmi z pléna, na ktoré reagovali pozvaní hostia. Zazneli mnohé zaujímavé otázky, ale i odpovede od pozvaných hostí. Najviac rezonovala otázka týkajúca sa úbytku počtu členov veriacich v evanjelických cirkvách vo svete – jej dôsledky, dôvody aj výzvy. M. Junge okrem iného povedal, že ani sám Pán Ježiš nikdy nepočítal svojich, nepočítal zástupy, ktorého ho nasledovali. Rovnako však zdôraznil, že je potrebné vidieť aj tie krajiny, kde počet veriacich rastie. Spolu s ostatnými hosťami vyjadrili spoločnú myšlienku, keď sa pýtali prítomných, či sa my sami cítime byť členmi cirkvi. Na záver dištriktuálny biskup Evanjelickej cirkvi v strednom Nemecku D. Kamm vyjadril radosť z toho, že mohol byť súčasťou tohto pekného a veľkého cirkevného podujatia, ale i radosť z naplneného chrámu Božieho na hlavných službách Božích.

Diskusné fórum s hosťami generálneho biskupa ECAV na Slovensku Miloša Klátika, ktorý celú diskusiu moderoval, umocnil okrem Zvonkohry Košariská – Priepastné aj spev spevokolu z Cirkevného zboru ECAV Merník pod vedením dirigentky Marty Hajnikovej.

Anna Debnárová, kaplánka generálneho biskupa, kaplangb@ecav.sk | 26.7.2016

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart