DAR SVIATKU MEDZI NAMI - vernisáž

Pozývame vás na otvorenie výstavy prof. PaedDr. Jaroslava Uhela, ArtD., v piatok 29. 6. 2018 o 20.00 hod. v Podpolianskom osvetovom stredisku vo Zvolene, Bystrický rad 1. Výstava sa koná v rámci VI. evanjelických cirkevných dní.

Výstava obsahuje výber z obrazov prof. PaedDr. Jaroslava Uhela a výber z jeho knižných realizácií pre vydavateľstvo Tranoscius. Výstava potrvá do 24. 8. 2018.

Na vernisáži sa prihovoria doc. PhDr. Miloš Klátik, PhD., generálny biskup ECAV na Slovensku, a autor diel prof. PaedDr. Jaroslav Uhel, ArtD.

Na úvod programu zaspieva spevácky zbor Tília, CZ Stará Pazova, SEAVC Srbsko. Diriguje Anna Đurđevićová.

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 25.6.2018

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart