< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14>

Odhalenie pamätnej tabule k 400. výročiu synody v Spišskom Podhradí

Záverečné služby Božie IV. evanjelických cirkevných dní sa konali v nedeľu 29. júna 2014 v cirkevných zboroch Tatranského seniorátu. V Ev. a. v. chráme Božom v Spišskom Podhradí boli slávnostné služby Božie spojené s odhalením pamätnej tabule k 400. výročiu konania Spišskopodhradskej synody.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 2.7.2014

viac

Július Barč-Ivan − Pevec Boží

Pri príležitosti 400. výročia Spišskopodhradskej synody a IV. evanjelických cirkevných dní Spišské divadlo v Spišskej Novej Vsi uviedlo divadelnú hru Júliusa Barča-Ivana Pevec Boží, ktorá zobrazila časť z pohnutého života evanjelického farára Juraja Tranovského, neskôr zostavovateľa prvého spevníka evanjelických piesní Cithara sanctorum.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 2.7.2014

viac

Ľudia spätí s Ježišom Kristom na IV. ECD

Výstava pod názvom Ľudia spätí s Ježišom Kristom bola inštalovaná v koncertnej sále Reduty v Spišskej Novej Vsi. Zo zbierok Vlastivedného múzea v Hanušovciach nad Topľou a CZ ECAV Hanušovce nad Topľou ju pripravili Samuel Bruss a Eva Škarupová Lašáková.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 2.7.2014

viac

Podujatia ECD v Galérii umelcov Spiša a koncert VOX AURUMQUE

V sobotu 28. júna od 14.00 do 15.30 hod. sa na šiestich miestach Spišskej Novej Vsi konali diskusné fóra na aktuálne témy. Jedno z nich bolo aj v Galérii umelcov Spiša, kde bola inštalovaná výstava Sviatok sviatkov v Jeruzaleme.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 2.7.2014

viac

Z Centra SEŽ na IV. ECD

Jedným z programových centier na IV. evanjelických cirkevných dňoch v Spišskej Novej bolo Centrum Spoločenstva evanjelických žien (SEŽ). Slúžilo návštevníkom prichádzajúcim na Evanjelický a. v. farský úrad v piatok od 14. hod. a v sobotu celý deň.

 

Daniela Horínková, predsedníčka SEŽ  | 2.7.2014

viac

Multimediálny program Dedičstvo otcov...

Hudba a slovo zneli na hlavnom pódiu aj v sobotu večer, keď si účastníci cirkevných dní mohli pozrieť multimediálny program o ľuďoch, ktorí stáli pri zrode Evanjelického spevníka (1992).

 

Edita Škodová a Dušan Vagaský, GBÚ ECAV na Slovensku, Bratislava | 2.7.2014

viac

Evanjelická diakonia na IV. ECD

V rámci bohatého programu IV. evanjelických cirkevné dni v Spišskej Novej Vsi dostala možnosť predstaviť svoju činnosť aj Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku.

 

Jana Gasperová, Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku, media@diakonia.sk | 2.7.2014

viac

Výstava 500 rokov reformácie na Slovensku

Radnica v Spišskej Novej Vsi bola miestom, kde sa opätovne prezentovala výstava 500 rokov reformácie na Slovensku. Slávnostne ju otvoril generálny biskup Miloš Klátik za účasti viacerých významných hostí.

 

Anna Balogová, kaplánka generálneho biskupa, kaplangb@ecav,sk | 2.7.2014

viac

IV. ECD – niekoľko zmien

Bratia a sestry, po zadaní programu IV. ECD do tlače nastalo niekoľko zmien: Miesto na prezlečenie bratov farárov a sestier farárok pred službami Božími v piatok aj v sobotu bude pripravené na Ev. a. v. farskom úrade, Letná 35.

 

Ústredný organizačný výbor IV. ECD | 23.6.2014

viac

POZÝVAME VÁS NA IV. ECD: J. Barč-Ivan - Pevec Boží

Spišské divadlo v Spišskej Novej Vsi pri príležitosti 400. výročia Spišskopodhradskej synody a IV. evanjelických dní pripravilo premiéru divadelnej hry Júliusa Barča-Ivana, evanjelického farára a redaktora Národných novín, jedného z najvýraznejších slovenských dramatikov prvej polovice 20. storočia.

 

 | 23.6.2014

viac

< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14>


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart