< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15>

Veľká hostina, žiaľ, bez SEM-u

V Evanjeliu podľa Lukáša v 14. kapitole nájdeme jedno krásne podobenstvo o veľkej hostine: „...Jeden človek pripravil veľkú večeru a pozval mnohých.“ (v. 6)

 

Dušan Vagaský, EPST, č. 28/2014, s. 10 | 11.7.2014

viac

Stretnutie kresťanov strednej a východnej Európy VROCLAV 2014

Veriaci ľudia z 12 krajín, no najmä z Poľska, Nemecka, Česka, Rakúska, Ukrajiny, Ruska a zo Slovenska, sa zišli na Stretnutí kresťanov strednej a východnej Európy 2014 vo Vroclave v dňoch 4. – 6. júla 2014. Hlavný biblický text „Slobodní v Kristovi“ reflektoval 25. výročie slobody po páde železnej opony.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 10.7.2014

viac

Súhrnne o IV. evanjelických cirkevných dňoch v Spišskej Novej Vsi

Počas troch dní − 27., 28 a 29. júna 2014 − sa v Spišskej Novej Vsi a blízkom okolí na celocirkevnom podujatí IV. evanjelických cirkevných dňoch zúčastnilo vyše päťtisíc evanjelikov z celého Slovenska. Po Bratislave, Žiline a Lučenci sa cirkevné dni sa uskutočnili v centre Spiša pri príležitosti 400. výročia Spišskopodhradskej synody.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 9.7.2014

viac

Prijatie u primátora Spišskej Novej Vsi

Zástupcov jednotlivých cirkví zo Slovenska i zahraničia, ktorí sa zúčastnili na IV. evanjelických cirkevných dňoch, v piatok 27. júna 2014 oficiálne prijal primátor mesta Spišská Nová Ves Ján Volný.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 3.7.2014

viac

Hlavné služby Božie IV. evanjelických cirkevných dní

Vyše tritisíc veriacich sa zúčastnilo na hlavných službách Božích IV. evanjelických cirkevných dní. Tí, ktorí sa nezmestili do kostola, sledovali priebeh služieb Božích na veľkoplošnej obrazovke na hlavnom pódiu. Slávnostné služby Božie v priamom prenose vysielala RTVS − Slovenská televízia.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 3.7.2014

viac

Hlavné služby na IV. ECD - link

Bratia a sestry, slávnostné služby Božie zo IV. evanjelických cirkevných dní v Spišskej Novej Vsi si môžete pozrieť v archíve RTVS - Slovenskej televízie: Link...

 

Miloslav Gdovin, dramaturg RTVS, miloslav.gdovin@rtvs.sk | 2.7.2014

viac

Odhalenie pamätnej tabule k 400. výročiu synody v Spišskom Podhradí

Záverečné služby Božie IV. evanjelických cirkevných dní sa konali v nedeľu 29. júna 2014 v cirkevných zboroch Tatranského seniorátu. V Ev. a. v. chráme Božom v Spišskom Podhradí boli slávnostné služby Božie spojené s odhalením pamätnej tabule k 400. výročiu konania Spišskopodhradskej synody.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 2.7.2014

viac

Július Barč-Ivan − Pevec Boží

Pri príležitosti 400. výročia Spišskopodhradskej synody a IV. evanjelických cirkevných dní Spišské divadlo v Spišskej Novej Vsi uviedlo divadelnú hru Júliusa Barča-Ivana Pevec Boží, ktorá zobrazila časť z pohnutého života evanjelického farára Juraja Tranovského, neskôr zostavovateľa prvého spevníka evanjelických piesní Cithara sanctorum.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 2.7.2014

viac

Ľudia spätí s Ježišom Kristom na IV. ECD

Výstava pod názvom Ľudia spätí s Ježišom Kristom bola inštalovaná v koncertnej sále Reduty v Spišskej Novej Vsi. Zo zbierok Vlastivedného múzea v Hanušovciach nad Topľou a CZ ECAV Hanušovce nad Topľou ju pripravili Samuel Bruss a Eva Škarupová Lašáková.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 2.7.2014

viac

Podujatia ECD v Galérii umelcov Spiša a koncert VOX AURUMQUE

V sobotu 28. júna od 14.00 do 15.30 hod. sa na šiestich miestach Spišskej Novej Vsi konali diskusné fóra na aktuálne témy. Jedno z nich bolo aj v Galérii umelcov Spiša, kde bola inštalovaná výstava Sviatok sviatkov v Jeruzaleme.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 2.7.2014

viac

< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15>


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart