< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15>

V. evanjelické cirkevné dni sa uskutočnia v Békešskej Čabe

ECAV na Slovensku organizovala po uplynulé roky štyri celocirkevné misijné podujatia s názvom Evanjelické cirkevné dni. Bolo to v mestách Bratislava (2008), Žilina (2010), Lučenec (2012) a Spišská Nová Ves (2014). V tomto roku sa toto podujatie uskutoční mimo územia Slovenska, a to v meste Békešská Čaba v Maďarsku 6. – 8. júla 2016.

 

Samuel Miško, ausland(at)ecav.sk, predseda Ústredného organizačného výboru V. ECD | 13.1.2016

viac

Prípravy X. stretnutia kresťanov v Budapešti 2016 pokračujú

V dňoch 4. – 5. novembra 2015 sa v Budapešti uskutočnilo v poradí už tretie zasadnutie prípravného výboru X. stretnutia kresťanov strednej a východnej Európy, ktoré sa uskutoční 7. – 10. júla 2016 v Budapešti.

 

Samuel Miško, tajomník GBÚ pre zahraničie, ausland(at)ecav.sk | 11.11.2015

viac

Rozpomienka na slávnosti 400. výročia Spišskopodhradskej synody

Ako spomienku na IV. evanjelické cirkevné dni v Spišskej Novej Vsi 27. – 29. júna 2014, ktoré boli venované pripomienke 400. výročia konania Spišskopodhradskej synody, vyšla publikácia Rozpomienka na slávnosti 400. výročia Spišskopodhradskej synody (ed. Miloš Klátik).

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 9.10.2015

viac

Zájazd ZD na Kirchentag v Stuttgarte

Západný dištrikt ECAV organizuje autobusový zájazd na 35. nemecký evanjelický Kirchentag, ktorý sa bude konať 3. − 7. júna 2015 (streda – nedeľa) v Stuttgarte. Prihlásiť sa sa môžete do 25. februára 2015.

 

Mgr. Martina Krivdová - tajomníčka VM ZD ECAV | 22.2.2015

viac

Ešte k IV. ECD – správa zo Šváboviec

V piatok 27. 6. 2014 sa začalo trojdnie, významné pre našu ECAV na Slovensku aj pre hostiteľský Tatranský seniorát. Evanjelici zo Slovenska sa zišli na IV. evanjelických cirkevných dňoch, ktoré boli venované spomienke na 400. výročie konania Spišskopodhradskej synody, ktorá bola dôležitá pre evanjelikov na našom území, najmä na Spiši a v Šariši.

 

Viera Zaťková Pališinová, ev. a. v. farárka, CZ ECAV Švábovce | 26.8.2014

viac

IV. ECD - zborová slávnosť v Iliašovciach

V rámci 4. evanjelických cirkevných dní v nedeľu 29. 6. 2014 v iliašovskom chráme Božom privítali školského dekana Martina Moraveka z Nemecka, biskupa Západného dištriktu Milana Krivdu a ďalších hostí.

 

Erika Pospíšilová, zborová farárka, CZ ECAV Iliašovce  | 4.8.2014

viac

Výstava Spišskopodhradská synoda na ECD

Pri príležitosti 400. výročia konania synody v Spišskom Podhradí bola v priestoroch Múzea Spiša v Spišskej Novej Vsi otvorená výstava pod názvom Spišskopodhradská synoda v obrazoch a archívnych dokumentoch. Verejnosti bude prístupná až do 31. augusta 2014.

 

Miloš Kožlej, archivár, archiv@vychodnydistrikt.sk | 15.7.2014

viac

Programy pre deti na IV. ECD

V sobotu 28. 6. 2014 sa v rámci IV. evanjelických cirkevných dní v Spišskej Novej Vsi konala detská besiedka, ktorú viedla Ľubica Matisová spolu s mládežníkmi z Tatranského seniorátu. Zúčastnilo sa na nej 61 detí vo veku 4 – 12 rokov z celého Slovenska.

 

Naďa Kubányová, EPST; Štefan Kiss, GBÚ | 14.7.2014

viac

BIBLICKÉ HODINY na IV. ECD

Biblické hodiny na IV. evanjelických cirkevných dňoch na tému „Pamätaj na svojho Stvoriteľa v dňoch svojej mladosti, skôr, ako prídu zlé dni a priblížia sa roky, o ktorých povieš: Nemám v nich záľubu“ (Kaz 12, 1) mali za cieľ osloviť strednú, mladú i staršiu generáciu evanjelikov.

 

-nk, zz-, EPST, č. 28/2014  | 14.7.2014

viac

Pásmo z poézie evanjelických klasikov

Poézia z Tranoscia – tak znel názov literárneho pásma, ktorým účastníkov IV. evanjelických cirkevných dní v sobotu 28. júna oslovilo liptovskomikulášske evanjelické vydavateľstvo.

 

Zuzana Zimániová, EPST č. 28, s. 5 | 11.7.2014

viac

< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15>


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart