< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14>

Výstava Spišskopodhradská synoda na ECD

Pri príležitosti 400. výročia konania synody v Spišskom Podhradí bola v priestoroch Múzea Spiša v Spišskej Novej Vsi otvorená výstava pod názvom Spišskopodhradská synoda v obrazoch a archívnych dokumentoch. Verejnosti bude prístupná až do 31. augusta 2014.

 

Miloš Kožlej, archivár, archiv@vychodnydistrikt.sk | 15.7.2014

viac

Programy pre deti na IV. ECD

V sobotu 28. 6. 2014 sa v rámci IV. evanjelických cirkevných dní v Spišskej Novej Vsi konala detská besiedka, ktorú viedla Ľubica Matisová spolu s mládežníkmi z Tatranského seniorátu. Zúčastnilo sa na nej 61 detí vo veku 4 – 12 rokov z celého Slovenska.

 

Naďa Kubányová, EPST; Štefan Kiss, GBÚ | 14.7.2014

viac

BIBLICKÉ HODINY na IV. ECD

Biblické hodiny na IV. evanjelických cirkevných dňoch na tému „Pamätaj na svojho Stvoriteľa v dňoch svojej mladosti, skôr, ako prídu zlé dni a priblížia sa roky, o ktorých povieš: Nemám v nich záľubu“ (Kaz 12, 1) mali za cieľ osloviť strednú, mladú i staršiu generáciu evanjelikov.

 

-nk, zz-, EPST, č. 28/2014  | 14.7.2014

viac

Pásmo z poézie evanjelických klasikov

Poézia z Tranoscia – tak znel názov literárneho pásma, ktorým účastníkov IV. evanjelických cirkevných dní v sobotu 28. júna oslovilo liptovskomikulášske evanjelické vydavateľstvo.

 

Zuzana Zimániová, EPST č. 28, s. 5 | 11.7.2014

viac

Veľká hostina, žiaľ, bez SEM-u

V Evanjeliu podľa Lukáša v 14. kapitole nájdeme jedno krásne podobenstvo o veľkej hostine: „...Jeden človek pripravil veľkú večeru a pozval mnohých.“ (v. 6)

 

Dušan Vagaský, EPST, č. 28/2014, s. 10 | 11.7.2014

viac

Stretnutie kresťanov strednej a východnej Európy VROCLAV 2014

Veriaci ľudia z 12 krajín, no najmä z Poľska, Nemecka, Česka, Rakúska, Ukrajiny, Ruska a zo Slovenska, sa zišli na Stretnutí kresťanov strednej a východnej Európy 2014 vo Vroclave v dňoch 4. – 6. júla 2014. Hlavný biblický text „Slobodní v Kristovi“ reflektoval 25. výročie slobody po páde železnej opony.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 10.7.2014

viac

Súhrnne o IV. evanjelických cirkevných dňoch v Spišskej Novej Vsi

Počas troch dní − 27., 28 a 29. júna 2014 − sa v Spišskej Novej Vsi a blízkom okolí na celocirkevnom podujatí IV. evanjelických cirkevných dňoch zúčastnilo vyše päťtisíc evanjelikov z celého Slovenska. Po Bratislave, Žiline a Lučenci sa cirkevné dni sa uskutočnili v centre Spiša pri príležitosti 400. výročia Spišskopodhradskej synody.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 9.7.2014

viac

Prijatie u primátora Spišskej Novej Vsi

Zástupcov jednotlivých cirkví zo Slovenska i zahraničia, ktorí sa zúčastnili na IV. evanjelických cirkevných dňoch, v piatok 27. júna 2014 oficiálne prijal primátor mesta Spišská Nová Ves Ján Volný.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 3.7.2014

viac

Hlavné služby Božie IV. evanjelických cirkevných dní

Vyše tritisíc veriacich sa zúčastnilo na hlavných službách Božích IV. evanjelických cirkevných dní. Tí, ktorí sa nezmestili do kostola, sledovali priebeh služieb Božích na veľkoplošnej obrazovke na hlavnom pódiu. Slávnostné služby Božie v priamom prenose vysielala RTVS − Slovenská televízia.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 3.7.2014

viac

Hlavné služby na IV. ECD - link

Bratia a sestry, slávnostné služby Božie zo IV. evanjelických cirkevných dní v Spišskej Novej Vsi si môžete pozrieť v archíve RTVS - Slovenskej televízie: Link...

 

Miloslav Gdovin, dramaturg RTVS, miloslav.gdovin@rtvs.sk | 2.7.2014

viac

< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14>


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart