< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14>

Pozvánka na V. evanjelické cirkevné dni v Békešskej Čabe

Milí záujemcovia o V. evanjelické cirkevné dni v Békešskej Čabe (6. – 8. 7. 2016)! Ak sa chcete zúčastniť na tomto podujatí, odporúčame Vám kontaktovať svojho zborového farára/farárku alebo seniora. Ak sa však rozhodnete prihlásiť individuálne, môžete to urobiť vyplnením tohto formulára. Vložené 16. 2....

 

Samuel Miško, predseda Ústredného organizačného výboru V. ECD, ausland(at)ecav.sk | 9.5.2016

viac

Vrcholia prípravy X. stretnutia kresťanov v Budapešti 2016

V dňoch 6. – 7. apríla 2016 sa v Budapešti uskutočnilo v poradí už štvrté stretnutie prípravného výboru X. stretnutia kresťanov strednej a východnej Európy, ktoré sa bude konať 7. – 10. júla 2016 v Budapešti.

 

Samuel Miško, tajomník GBÚ pre zahraničie, ausland(at)ecav.sk | 11.4.2016

viac

Prihlasovanie na X. stretnutie kresťanov v Budapešti

Evanjelická cirkev v Maďarsku ako hlavný organizátor a ECAV na Slovensku srdečne pozývajú na X. stretnutie kresťanov, ktoré sa uskutoční v dňoch 7. – 10. júla 2016 v Budapešti. Prihlasovanie na podujatie je predĺžené do 30. apríla.

 

Samuel Miško, tajomník GBÚ pre zahraničie, ausland(at)ecav.sk | 29.3.2016

viac

Rámcový program V. evanjelických cirkevných dní

ECAV na Slovensku v spolupráci s partnerskými slovenskými evanjelickými cirkvami v Maďarsku, Srbsku, Chorvátsku, Rumunsku a Česku pripravuje pre účastníkov V. evanjelických cirkevných dní, ktoré sa uskutočnia od 6. do 8. júla 2016 v maďarskom meste Békešská Čaba, bohatý program:

 

Samuel Miško, predseda ústredného organizačného výboru V. ECD, ausland(at)ecav.sk | 19.1.2016

viac

V. evanjelické cirkevné dni sa uskutočnia v Békešskej Čabe

ECAV na Slovensku organizovala po uplynulé roky štyri celocirkevné misijné podujatia s názvom Evanjelické cirkevné dni. Bolo to v mestách Bratislava (2008), Žilina (2010), Lučenec (2012) a Spišská Nová Ves (2014). V tomto roku sa toto podujatie uskutoční mimo územia Slovenska, a to v meste Békešská Čaba v Maďarsku 6. – 8. júla 2016.

 

Samuel Miško, ausland(at)ecav.sk, predseda Ústredného organizačného výboru V. ECD | 13.1.2016

viac

Prípravy X. stretnutia kresťanov v Budapešti 2016 pokračujú

V dňoch 4. – 5. novembra 2015 sa v Budapešti uskutočnilo v poradí už tretie zasadnutie prípravného výboru X. stretnutia kresťanov strednej a východnej Európy, ktoré sa uskutoční 7. – 10. júla 2016 v Budapešti.

 

Samuel Miško, tajomník GBÚ pre zahraničie, ausland(at)ecav.sk | 11.11.2015

viac

Rozpomienka na slávnosti 400. výročia Spišskopodhradskej synody

Ako spomienku na IV. evanjelické cirkevné dni v Spišskej Novej Vsi 27. – 29. júna 2014, ktoré boli venované pripomienke 400. výročia konania Spišskopodhradskej synody, vyšla publikácia Rozpomienka na slávnosti 400. výročia Spišskopodhradskej synody (ed. Miloš Klátik).

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 9.10.2015

viac

Zájazd ZD na Kirchentag v Stuttgarte

Západný dištrikt ECAV organizuje autobusový zájazd na 35. nemecký evanjelický Kirchentag, ktorý sa bude konať 3. − 7. júna 2015 (streda – nedeľa) v Stuttgarte. Prihlásiť sa sa môžete do 25. februára 2015.

 

Mgr. Martina Krivdová - tajomníčka VM ZD ECAV | 22.2.2015

viac

Ešte k IV. ECD – správa zo Šváboviec

V piatok 27. 6. 2014 sa začalo trojdnie, významné pre našu ECAV na Slovensku aj pre hostiteľský Tatranský seniorát. Evanjelici zo Slovenska sa zišli na IV. evanjelických cirkevných dňoch, ktoré boli venované spomienke na 400. výročie konania Spišskopodhradskej synody, ktorá bola dôležitá pre evanjelikov na našom území, najmä na Spiši a v Šariši.

 

Viera Zaťková Pališinová, ev. a. v. farárka, CZ ECAV Švábovce | 26.8.2014

viac

IV. ECD - zborová slávnosť v Iliašovciach

V rámci 4. evanjelických cirkevných dní v nedeľu 29. 6. 2014 v iliašovskom chráme Božom privítali školského dekana Martina Moraveka z Nemecka, biskupa Západného dištriktu Milana Krivdu a ďalších hostí.

 

Erika Pospíšilová, zborová farárka, CZ ECAV Iliašovce  | 4.8.2014

viac

< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14>


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart