< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15>

Informácie pre účastníkov V. ECD v Békešskej Čabe v kocke

PARKOVANIE Autobusy budú mať vyhradené parkovanie pri športovej hale na Gyulai út 44. Len na krátky čas počas registrácie skupín v Ev. gymnáziu môžu aj autobusy zaparkovať na Gőzmalom tér, nakoľko v blízkosti Ev. gymnázia nie je miesto vhodné na parkovanie autobusov. Osobné automobily budú parkovať na Gőzmalom tér. Prosíme Vás, aby ste si svoje vozidlá označili logom V.ECD.

 

Samuel Miško, tajomník GBÚ pre zahraničie, ausland(at)ecav.sk | 21.6.2016

viac

Životný príbeh farára Ľ. Ž. Seberínyho

V Békešskej Čabe (Maďarsko) sa 6. – 8. júla 2016 uskutočnia V. slovenské evanjelické cirkevné dni. V tomto roku budú po prvý raz mimo územia Slovenska. Témou podujatia je Reformácia a národné povedomie (Príspevok slovenských evanjelikov k 500. výročiu reformácie) a biblickým heslom verš Ž 119, 46: „O Tvojich svedectvách chcem hovoriť, pred kráľmi sa nezahanbím.“

 

Ondrej Peťkovský, ev. a. v. farár v. v. | 20.6.2016

viac

Informácie o registrácii a ubytovaní účastníkov V. ECD v Békešskej Čabe

Bratia a sestry, prosíme Vás, aby ste sa po príchode do Békešskej Čaby najprv zaregistrovali. Registrácia účastníkov sa bude konať 6. júla 2016 v čase od 13.00 do 16.00 hod. v budove Evanjelického gymnázia na Szeberényi tér 2.

 

Samuel Miško predseda ÚOV V. ECD, ausland(at)ecav.sk | 3.6.2016

viac

Program V. ECD 2016 - aktualizovaný

V. evanjelické cirkevné dni sa uskutočnia od 6. do 8. júla 2016 v meste Békešská Čaba (Maďarsko) v spolupráci s partnerskými slovenskými evanjelickými cirkvami v Maďarsku, Srbsku, Chorvátsku, Rumunsku a Česku. Pre účastníkov je pripravený bohatý program:

 

Samuel Miško, ausland(at)ecav.sk, predseda Ústredného organizačného výboru V. ECD | 30.5.2016

viac

Finišujú prípravy V. ECD v Békešskej Čabe

V piatok 20. mája 2016 sa v evanjelickom zborovom dome v Békešskej Čabe uskutočnilo III. zasadnutie Ústredného organizačného výboru V. evanjelických cirkevných dní.

 

Samuel Miško, predseda ústredného organizačného výboru V. ECD, ausland(at)ecav.sk | 25.5.2016

viac

Pozvánka na V. ECD v Békešskej Čabe

Bratia a sestry, na stránke www.ecav.sk/itv-2/watch.php?vid=73085bc3c Vás srdečne pozývame na V. evanjelické cirkevné dni 6. - 8. júla 2016 v Békešskej Čabe. Vložené 7. 4....

 

Blažena Zaťková, tajomníčka ITV, itv(at)ecav.sk | 9.5.2016

viac

Pozvánka na V. evanjelické cirkevné dni v Békešskej Čabe

Milí záujemcovia o V. evanjelické cirkevné dni v Békešskej Čabe (6. – 8. 7. 2016)! Ak sa chcete zúčastniť na tomto podujatí, odporúčame Vám kontaktovať svojho zborového farára/farárku alebo seniora. Ak sa však rozhodnete prihlásiť individuálne, môžete to urobiť vyplnením tohto formulára. Vložené 16. 2....

 

Samuel Miško, predseda Ústredného organizačného výboru V. ECD, ausland(at)ecav.sk | 9.5.2016

viac

Vrcholia prípravy X. stretnutia kresťanov v Budapešti 2016

V dňoch 6. – 7. apríla 2016 sa v Budapešti uskutočnilo v poradí už štvrté stretnutie prípravného výboru X. stretnutia kresťanov strednej a východnej Európy, ktoré sa bude konať 7. – 10. júla 2016 v Budapešti.

 

Samuel Miško, tajomník GBÚ pre zahraničie, ausland(at)ecav.sk | 11.4.2016

viac

Prihlasovanie na X. stretnutie kresťanov v Budapešti

Evanjelická cirkev v Maďarsku ako hlavný organizátor a ECAV na Slovensku srdečne pozývajú na X. stretnutie kresťanov, ktoré sa uskutoční v dňoch 7. – 10. júla 2016 v Budapešti. Prihlasovanie na podujatie je predĺžené do 30. apríla.

 

Samuel Miško, tajomník GBÚ pre zahraničie, ausland(at)ecav.sk | 29.3.2016

viac

Rámcový program V. evanjelických cirkevných dní

ECAV na Slovensku v spolupráci s partnerskými slovenskými evanjelickými cirkvami v Maďarsku, Srbsku, Chorvátsku, Rumunsku a Česku pripravuje pre účastníkov V. evanjelických cirkevných dní, ktoré sa uskutočnia od 6. do 8. júla 2016 v maďarskom meste Békešská Čaba, bohatý program:

 

Samuel Miško, predseda ústredného organizačného výboru V. ECD, ausland(at)ecav.sk | 19.1.2016

viac

< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15>


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart