< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15>

Pevec Boží na V. ECD a v Budapešti

Vo štvrtok 7. júla 2016 o 20.00 hod. Spišské divadlo zo Spišskej Novej Vsi uviedlo divadelnú hru Júliusa Barča-Ivana Pevec Boží na V. evanjelických cirkevných dňoch v Békešskej Čabe. V piatok 8. júla 2016 o 16.00 hod. ju odohralo na X. stretnutí kresťanov v Budapešti.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 21.7.2016

viac

Ekumenická pastoračná služba na V. ECD

Na V. evanjelické cirkevné dni v Békešskej Čabe sa Ústredie ekumenickej pastoračnej služby v OS SR a OZ SR pripravovalo ako na vynikajúcu možnosť predstaviť na fóre evanjelickej cirkvi svoju duchovnú službu v Ozbrojených silách a ozbrojených zboroch SR.

 

Ján Ondrejčin, kancelár Ústredia EPS, jan.ondrejcin(at)mod.gov.sk | 21.7.2016

viac

STRETNUTIE PRI DUCHOVNEJ PIESNI

Po otváracích službách Božích na v Békešskej Čabe vo Veľkom ev. a. v. chráme Božom bol v stredu 6. júla 2016 o 20.00 hod. pre účastníkov V. evanjelických cirkevných dní pripravený program pod názvom Stretnutie pri duchovnej piesni.

 

Daniela Veselá, tajomníčka pre školy a náboženskú výchovu, skol(at)ecav.sk | 20.7.2016

viac

Stretnutie pri Pamätníku znovuosídlenia v Békešskej Čabe

Vo štvrtok 7. júla 2016 podvečer sa mnohí účastníci V. evanjelických cirkevných dní stretli na hlavnom békešskočabianskom námestí, aby položili kvety pri Pamätníku znovuosídlenia.

 

Dušan Vagaský, riaditeľ GBÚ, riaditel(at)ecav.sk | 20.7.2016

viac

Prednáška „Reformácia a národné povedomie“

V Békešskej Čabe na V. evanjelických cirkevných dňoch sa zišli slovenskí evanjelici z rôznych kútov Slovenska, Česka, Dolnej zeme v predvečer 500. výročia Lutherovej reformácie. Tieto dva momenty: reformácia a slovenčina, ktoré nás všetkých v Békešskej Čabe spojili, boli aj hlavnou témou stretnutia – Reformácia a národné povedomie.

 

Dušan Vagaský, riaditeľ GBÚ, riaditel(at)ecav.sk | 18.7.2016

viac

Dojmy srbských evanjelikov z V. ECD

Na V. evanjelických cirkevných dňoch v Békešskej Čabe sa zúčastnila aj naša evanjelická cirkev zo Srbska. Do Békešskej Čaby pricestovalo asi 300 návštevníkov zo všetkých troch seniorátov – Báčskeho, Banátskeho a Sriemskeho na čele s biskupom Mgr. Samuelom Vrbovským.

 

Tatjana Petrášová a Vladimír Zima, spevácky zbor CREDIMUS | 18.7.2016

viac

Na V. ECD odovzdali prvé pamätné medaily 500. výročiu reformácie

Na otváracích službách Božích na V. evanjelických cirkevných dňoch, ktoré sa konali v stredu 6. júla 2016 vo Veľkom evanjelickom kostole v Békešskej Čabe Predsedníctvo ECAV na Slovensku odovzdalo prvú sériu pamätných medailí ECAV na Slovensku k 500. výročiu reformácie.

 

Dušan Vagaský, riaditeľ GBÚ, riaditel(at)ecav.sk | 18.7.2016

viac

Konalo sa ustanovujúce valné zhromaždenie Asociácie slovenských evanjelických cirkví

Najvyšší predstavitelia slovenských evanjelikov zo Srbska, z Rumunska, Chorvátska, Maďarska, Česka a zo Slovenska sa 6. júla 2016 v rámci programu V. evanjelických cirkevných dní zišli v hoteli Fiume v Békešskej Čabe na ustanovujúcom valnom zhromaždení Asociácie slovenských evanjelických cirkví zo Slovenska a zahraničia.

 

Dušan Vagaský, riaditeľ GBÚ, riaditel(at)ecav.sk | 15.7.2016

viac

Prezentácia slovenských evanjelikov žijúcich v zahraničí na V. ECD

Vo štvrtok 7. júla 2016 popoludní sa Veľký evanjelický kostol v Békešskej Čabe stal miestom vzájomného predstavovania a spoznávania našich bratov a sestier žijúcich v Maďarsku, Srbsku, Chorvátsku, Rumunsku a Česku.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 14.7.2016

viac

Z hlavných služieb Božích na V. ECD

Vo štvrtok 7. júla 2016 od 10.00 hod. sa na V. evanjelických cirkevných dňoch v monumentálnych priestoroch Veľkého evanjelického a. v. chrámu Božieho v Békešskej Čabe konali slávnostné služby Božie. Snímala ich Maďarská televízia v spolupráci s RTVS – Slovenskou televíziou; odvysielané budú v nedeľu 17. júla 2016 o 10.00 hod.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 13.7.2016

viac

< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15>


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart