< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14>

Na V. ECD odovzdali prvé pamätné medaily 500. výročiu reformácie

Na otváracích službách Božích na V. evanjelických cirkevných dňoch, ktoré sa konali v stredu 6. júla 2016 vo Veľkom evanjelickom kostole v Békešskej Čabe Predsedníctvo ECAV na Slovensku odovzdalo prvú sériu pamätných medailí ECAV na Slovensku k 500. výročiu reformácie.

 

Dušan Vagaský, riaditeľ GBÚ, riaditel(at)ecav.sk | 18.7.2016

viac

Konalo sa ustanovujúce valné zhromaždenie Asociácie slovenských evanjelických cirkví

Najvyšší predstavitelia slovenských evanjelikov zo Srbska, z Rumunska, Chorvátska, Maďarska, Česka a zo Slovenska sa 6. júla 2016 v rámci programu V. evanjelických cirkevných dní zišli v hoteli Fiume v Békešskej Čabe na ustanovujúcom valnom zhromaždení Asociácie slovenských evanjelických cirkví zo Slovenska a zahraničia.

 

Dušan Vagaský, riaditeľ GBÚ, riaditel(at)ecav.sk | 15.7.2016

viac

Prezentácia slovenských evanjelikov žijúcich v zahraničí na V. ECD

Vo štvrtok 7. júla 2016 popoludní sa Veľký evanjelický kostol v Békešskej Čabe stal miestom vzájomného predstavovania a spoznávania našich bratov a sestier žijúcich v Maďarsku, Srbsku, Chorvátsku, Rumunsku a Česku.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 14.7.2016

viac

Z hlavných služieb Božích na V. ECD

Vo štvrtok 7. júla 2016 od 10.00 hod. sa na V. evanjelických cirkevných dňoch v monumentálnych priestoroch Veľkého evanjelického a. v. chrámu Božieho v Békešskej Čabe konali slávnostné služby Božie. Snímala ich Maďarská televízia v spolupráci s RTVS – Slovenskou televíziou; odvysielané budú v nedeľu 17. júla 2016 o 10.00 hod.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 13.7.2016

viac

Z X. stretnutia kresťanov v Budapešti

Po záverečných službách Božích V. evanjelických cirkevných dní, ktoré sa konali vo Veľkom kostole v Békešskej Čabe v piatok 8. júla o 8.00 hod., mnohí účastníci odcestovali na X. stretnutie kresťanov strednej a východnej Európy do Budapešti. Tam k nim pribudli aj ďalší evanjelici zo Slovenska.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 13.7.2016

viac

Záverečné služby Božie X. stretnutia kresťanov v Cinkote

V nedeľu 10. júla 2016 na záver X. stretnutia kresťanov strednej a východnej Európy v Budapešti okrem služieb Božích v Rákoskeresztúre, kde kázal dištriktuálny biskup ZD Milan Krivda, sa konali aj slovenské služby Božie v Cinkote, na ktorých kázal generálny biskup Miloš Klátik.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 13.7.2016

viac

O evanjelických kostoloch v Békešskej Čabe

Verejnoprávna televízia Domovina pri príležitosti V. evanjelických cirkevných dní v Békešskej Čabe pripravila film o histórii kostolov v Békešskej Čabe, ktorý si môžete pozrieť na webovej stránke Domoviny....

 

Ján Bencsik redaktor, Domovina | 12.7.2016

viac

Otváracie služby Božie na V. ECD

Priestranný Veľký evanjelický a. v. chrám Boží v Békešskej Čabe v stredu 6. júla 2016 o 18.00 hod. v hojnom počte zaplnili evanjelici zo Slovenska, Srbska, z Maďarska, Rumunska, Chorvátska i Česka, ako aj bratia a sestry z ďalších krajín a pozvaní hostia – všetko účastníci V. evanjelických cirkevných dní 2016.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 12.7.2016

viac

Záverečné služby Božie v Rákoskeresztúre

V rámci X. stretnutia kresťanov strednej a východnej Európy sa 10. júla 2016 uskutočnili záverečné služby Božie na 12 miestach v Budapešti. Jedným z miest, kde sa konali služby Božie v slovenskom jazyku, bol aj Rákoskeresztúr.

 

Lívia Mojzsisová, námestné farárka, CZ ECAV Zvolen | 12.7.2016

viac

V. evanjelické cirkevné dni aj X. stretnutie kresťanov v Budapešti sa skončili

Po ranných službách Božích v piatok 8. júla 2016 mnohí účastníci V. evanjelických cirkevných dní v Békešskej Čabe odcestovali na X. stretnutie kresťanov strednej a východnej Európy do Budapešti, kde sa k nim pripojili ďalší evanjelici, ktorí tam pricestovali rovno zo Slovenska.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 11.7.2016

viac

< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14>


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart