< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14>

Tranosciovský stánok trochu netradične – Ako aj „nový Spevník“ nesprávne interpretujú

V Duchovnej tržnici na nádvorí Evanjelického gymnázia v Békešskej Čabev susedstve najväčšieho evanjelického klasicistického kostola v strednej Európe, tzv. Veľkého kostola, hostili V. evanjelické cirkevné dni aj stánok Tranoscia.

 

Naďa Kubányová, EPST č. 29/2016, s. 14 | 28.7.2016

viac

Vydavateľstvo Tranoscia na V. ECD

Po hlavných službách Božích na V. evanjelických cirkevných dňoch mohli veriaci zavítať aj na jedno z troch diskusných fór. Diskusné fórum v evanjelickom zborovom dome venované vydavateľským aktivitám vydavateľstva Tranoscius nieslo názov „Slovo z dlane nevyčítaš“.

 

Zuzana Zimániová, EPST č. 26/2016, s. 9 | 28.7.2016

viac

Diskusia s hosťami generálneho biskupa na V. evanjelických cirkevných dňoch

Počas V. ECD v Békešskej Čabe boli súčasťou bohatého programu aj diskusné fóra a prednášky, ktoré boli naplánované na štvrtkové popoludnie. Už tradične sa konala diskusia s hosťami generálneho biskupa Miloša Klátika, tentoraz na tému 500. výročie reformácie.

 

Anna Debnárová, kaplánka generálneho biskupa, kaplangb@ecav.sk | 26.7.2016

viac

Pevec Boží na V. ECD a v Budapešti

Vo štvrtok 7. júla 2016 o 20.00 hod. Spišské divadlo zo Spišskej Novej Vsi uviedlo divadelnú hru Júliusa Barča-Ivana Pevec Boží na V. evanjelických cirkevných dňoch v Békešskej Čabe. V piatok 8. júla 2016 o 16.00 hod. ju odohralo na X. stretnutí kresťanov v Budapešti.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 21.7.2016

viac

Ekumenická pastoračná služba na V. ECD

Na V. evanjelické cirkevné dni v Békešskej Čabe sa Ústredie ekumenickej pastoračnej služby v OS SR a OZ SR pripravovalo ako na vynikajúcu možnosť predstaviť na fóre evanjelickej cirkvi svoju duchovnú službu v Ozbrojených silách a ozbrojených zboroch SR.

 

Ján Ondrejčin, kancelár Ústredia EPS, jan.ondrejcin(at)mod.gov.sk | 21.7.2016

viac

STRETNUTIE PRI DUCHOVNEJ PIESNI

Po otváracích službách Božích na v Békešskej Čabe vo Veľkom ev. a. v. chráme Božom bol v stredu 6. júla 2016 o 20.00 hod. pre účastníkov V. evanjelických cirkevných dní pripravený program pod názvom Stretnutie pri duchovnej piesni.

 

Daniela Veselá, tajomníčka pre školy a náboženskú výchovu, skol(at)ecav.sk | 20.7.2016

viac

Stretnutie pri Pamätníku znovuosídlenia v Békešskej Čabe

Vo štvrtok 7. júla 2016 podvečer sa mnohí účastníci V. evanjelických cirkevných dní stretli na hlavnom békešskočabianskom námestí, aby položili kvety pri Pamätníku znovuosídlenia.

 

Dušan Vagaský, riaditeľ GBÚ, riaditel(at)ecav.sk | 20.7.2016

viac

Prednáška „Reformácia a národné povedomie“

V Békešskej Čabe na V. evanjelických cirkevných dňoch sa zišli slovenskí evanjelici z rôznych kútov Slovenska, Česka, Dolnej zeme v predvečer 500. výročia Lutherovej reformácie. Tieto dva momenty: reformácia a slovenčina, ktoré nás všetkých v Békešskej Čabe spojili, boli aj hlavnou témou stretnutia – Reformácia a národné povedomie.

 

Dušan Vagaský, riaditeľ GBÚ, riaditel(at)ecav.sk | 18.7.2016

viac

Dojmy srbských evanjelikov z V. ECD

Na V. evanjelických cirkevných dňoch v Békešskej Čabe sa zúčastnila aj naša evanjelická cirkev zo Srbska. Do Békešskej Čaby pricestovalo asi 300 návštevníkov zo všetkých troch seniorátov – Báčskeho, Banátskeho a Sriemskeho na čele s biskupom Mgr. Samuelom Vrbovským.

 

Tatjana Petrášová a Vladimír Zima, spevácky zbor CREDIMUS | 18.7.2016

viac

Na V. ECD odovzdali prvé pamätné medaily 500. výročiu reformácie

Na otváracích službách Božích na V. evanjelických cirkevných dňoch, ktoré sa konali v stredu 6. júla 2016 vo Veľkom evanjelickom kostole v Békešskej Čabe Predsedníctvo ECAV na Slovensku odovzdalo prvú sériu pamätných medailí ECAV na Slovensku k 500. výročiu reformácie.

 

Dušan Vagaský, riaditeľ GBÚ, riaditel(at)ecav.sk | 18.7.2016

viac

< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14>


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart