< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15>

Nové na ITV - POZVANIE na VI. evanjelické cirkevné dni 2018

Bratia a sestry, na ITV ECAV na Slovensku Vás v rubrike Kresťanská kultúra generálny biskup Miloš Klátik pozýva na VI. evanjelické cirkevné dni 29. 6. - 1. 7. 2018 do...

 

Miloš Klátik, generálny biskup ECAV na Slovensku | 12.4.2018

viac

Ofera na VI. ECD vo Zvolene

Generálne presbyterstvo ECAV na Slovensku určilo na 2. nedeľu po Veľkej noci 15. 4. 2018 povinne vyhlasovanú oferu na VI. evanjelické cirkevné dni vo Zvolene. Odporúčame túto oferu do Vašej štedrej pozornosti. Vložené 6. 4....

 

Generálne presbyterstvo ECAV na Slovensku | 10.4.2018

viac

Pozvánka na Kirchentag 2017

Už 36. Kirchentag sa bude konať v dňoch 24. – 28. mája 2017 v Berlíne a vo Wittenbergu. Okrem toho sa v tom istom termíne uskutoční aj tzv. Kirchentag na ceste v mestách Leipzig, Magdeburg, Erfurt, Jena/Weimar, Dessau/Roβlau a Halle/Eisleben. Prihlášky na www.kirchentag.de len do 1. 3. 2017.

 

Samuel Miško, člen medzinárodného organizačného tímu, ausland(at)ecav.sk | 25.1.2017

viac

Nové na ITV - Stretnutie kresťanov v Budapešti

Bratia a sestry, na ITV ECAV na Slovensku Vám v rubrike Spravodajstvo a publicistika prinášame zostrih z X. stretnutia kresťanov strednej a východnej Európy, ktoré sa konalo 7. - 10. júla 2016 v...

 

Blažena Zaťková, tajomníčka ITV, itv(at)ecav.sk | 6.10.2016

viac

Nové na ITV - V. evanjelické cirkevné dni v Békešskej Čabe

Bratia a sestry, na ITV ECAV na Slovensku Vám v rubrike Spravodajstvo a publicistika prinášame zostrih z priebehu V. evanjelických cirkevných dní, ktoré sa konali 6. - 8. júla 2016 v Békešskej Čabe...

 

Blažena Zaťková, tajomníčka ITV, itv(at)ecav.sk | 20.9.2016

viac

Televízny posol 4. 9. o V. ECD

Televízny posol V. ECD 2016

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 8.9.2016

viac

O V. ECD 2016 v Rádiu Regina

Bratia a sestry, tu si môžete vypočuť reportáž z V. ECD v Békešskej Čabe od redaktora RTVS Martina Jurča, ktorá odznela 16. 7. 2016 v duchovnom magazíne Viera v živote (Rádio Regina, sobota 17:05 - 17:50), ako aj v programe Navštívili sme Evanjelické cirkevné dni v Békešskej Čabe ...

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 30.7.2016

viac

Tranosciovský stánok trochu netradične – Ako aj „nový Spevník“ nesprávne interpretujú

V Duchovnej tržnici na nádvorí Evanjelického gymnázia v Békešskej Čabev susedstve najväčšieho evanjelického klasicistického kostola v strednej Európe, tzv. Veľkého kostola, hostili V. evanjelické cirkevné dni aj stánok Tranoscia.

 

Naďa Kubányová, EPST č. 29/2016, s. 14 | 28.7.2016

viac

Vydavateľstvo Tranoscia na V. ECD

Po hlavných službách Božích na V. evanjelických cirkevných dňoch mohli veriaci zavítať aj na jedno z troch diskusných fór. Diskusné fórum v evanjelickom zborovom dome venované vydavateľským aktivitám vydavateľstva Tranoscius nieslo názov „Slovo z dlane nevyčítaš“.

 

Zuzana Zimániová, EPST č. 26/2016, s. 9 | 28.7.2016

viac

Diskusia s hosťami generálneho biskupa na V. evanjelických cirkevných dňoch

Počas V. ECD v Békešskej Čabe boli súčasťou bohatého programu aj diskusné fóra a prednášky, ktoré boli naplánované na štvrtkové popoludnie. Už tradične sa konala diskusia s hosťami generálneho biskupa Miloša Klátika, tentoraz na tému 500. výročie reformácie.

 

Anna Debnárová, kaplánka generálneho biskupa, kaplangb@ecav.sk | 26.7.2016

viac

< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15>


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart